ఆడోళ్ళకు ఆమడ దూరం Adollaki Amada Dhooram Lyrics - Dhanunjay

LYRICS OF ADOLLAKI AMADA DHOORAM: The song is recorded by Dhanunjay from a Telugu-language film Bhale Unnade, directed by J Sivasai Vardhan. The film stars Raj Tarun and Manisha Kandkur in the lead role. "Adollaki Amada Dhooram" is a Playful song, composed by Shekar Chandra, with lyrics written by Purnachary.

ఆడోళ్ళకు ఆమడ దూరం Adollaki Amada Dhooram Lyrics in Telugu

ఆడోళ్ళకు ఆమడ దూరం
చేసేది చీరల బేరం
తెల్లారితే సూది దారం
యవ్వారం యమునా తీరం

ఆడోళ్ళకు ఆమడ దూరం
చేసేది చీరల బేరం
తెల్లారితే సూది దారం
యవ్వారం యమునా తీరం

గజిబిజి పైన పటారం
పడి పడి చేస్తాడే
అరె తెలియదు లోన లొటారం
అన్నీ దాచేస్తాడే

ఆడోళ్ళకు ఆడోళ్ళకు
ఆడోళ్ళకు ఆమడ దూరం
చేసేది చీరల బేరం
తెల్లారితే సూది దారం
యవ్వారం యమునా తీరం

నూనెలోని నీటి సుక్కలా
తేలుతాడు అన్ని పక్కలా

నూనెలోని నీటి సుక్కలా
తేలుతాడు అన్ని పక్కలా
నీటిలోని తామరాకులా
అంటనీడు ఆడ వాసనే ఎలా

పూత పూయని పూల మొక్కలా
కూత కూయని కోడి పుంజులా
కోత కోయని కూరగాయలా
ఉండిపోతడే ఊరగాయలా

ఆడోళ్ళకు ఆమడ దూరం
చేసేది చీరల బేరం
తెల్లారితే సూది దారం
యవ్వారం యమునా తీరం

గజిబిజి పైన పటారం
పడి పడి చేస్తాడే
అరె తెలియదు లోన లొటారం
అన్నీ దాచేస్తాడే

పాప ఉంటది లేడీ గాగాలా
స్కాను చేస్తది కళ్ళు గూగులా

పాప ఉంటది లేడీ గాగాలా
స్కాను చేస్తది కళ్ళు గూగులా
ఘాటు కారము ఆవకాయలా
తియ్యగుంటది ముంజకాయలా

అగ్గిపుల్లకు పూజ పువ్వురా
సన్నజాజికి చిన్న చెల్లిరా
అందమున్నది ఆశ అన్నది
కలగలిసిన నెరజాణరా

Adollaki Amada Dhooram Lyrics

Aadollaku aamada dhooram
Chesedhi cheerala beram
Thellaarithe soodhi dhaaram
Yavvaaram yamuna teeram

Aadollaku aamada dhooram
Chesedhi cheerala beram
Tellaarithe soodhi dhaaram
Yavvaaram yamuna teeram

Gaji biji paina pataaram
Padi padi chesthaade
Are theliyadhu lona lotaaram
Annee daachesthaade

Aadollaku aadollaku
Aadollaku aamada dhooram
Chesedhi cheerala beram
Thellaarithe soodhi dhaaram
Yavvaaram yamuna teeram

Nooneloni neeti sukkalaa
Theluthaadu anni pakkalaa

Nooneloni neeti sukkalaa
Theluthaadu anni pakkalaa
Neetiloni thamaraakula
Antaneedu aada vaasane elaa

Pootha pooyani poola mokkalaa
Kootha kooyani kodipunjulaa
Kotha koyani kooragaayalaa
Undipothade ooragaayalaa

Aadollaku aamada dhooram
Chesedhi cheerala beram
Tellaarithe soodhi dhaaram
Yavvaaram yamuna teeram…

Gaji biji paina pataaram
Padi padi chesthaade
Are theliyadhu lona lotaaram
Annee daachesthaade

Papa untadi ledi gagala
Skanu cestadi kallu gugula

Papa untadi ledi gagala
Skanu cestadi kallu gugula
Ghatu karamu avakayala
Tiyyaguntadi munjakayala

Aggipullaku puja puvvura
Sannajajiki cinna cellira
Andamunnadi asa annadi
Kalagalisina nerajanara

Adollaki Amada Dhooram Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *