અમે મહોબ્બત ના માર્યા Ame Mohabbat Na Marya Lyrics - Kishan Rawal

અમે મહોબ્બત ના માર્યા | AME MOHABBAT NA MARYA LYRICS IN GUJARATI: This Gujarati Sad song is sung by Kishan Rawal from album Aarya Digital. The music of "Ame Mohabbat Na Marya" song is composed by Sankarbhai Prajapati, while the lyrics are penned by Manoj Prajapati. The music video of the song features Samarth Sharma, Divya Bhatt, Palak Patel, Chinmay Raval and Sheetal Raval.

અમે મહોબ્બત ના માર્યા Lyrics In Gujarati

પ્રેમ ની રમત મા યારા દિલ થી અમે હાર્યા
પ્રેમ ની રમત મા યારા દિલ થી અમે હાર્યા
પ્રેમ ની રમત મા યારા દિલ થી અમે હાર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા

પ્રેમ ની રમત મા યારા દિલ થી અમે હાર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા
હો જુદા થઇ ગયા છો તમે અણધાર્યા
જુદા થઇ ગયા છો તમે અણધાર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા

હો હાથો માં હાથ લઇ કહેતા અમને
સાત જનમ સુધી ભૂલું ના તમને
હો વાયદા કરીને સપના બતાવ્યા
ભૂલી ગયા ને અમને રડાવ્યા
ભૂલી ગયા ને અમને રડાવ્યા

હો દગા બાજ નીકર્યા આવા નોતા ધાર્યા
દગા બાજ નીકર્યા આવા નોતા ધાર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હો માન્યા પોતાના પછી પારકા કહ્યા
તમારી યાદો માં દર્દ છે સહ્યા
હો મારા જેવો પ્રેમ તને કોણ કરશે
યાદ માં મારી તારી આંખ રડશે
યાદ માં મારી તારી આંખ રડશે

પારકા ની છોડો પોતાના એ માર્યા
પારકા ની છોડો પોતાના એ માર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા
જુદા થઇ ગયા છો તમે અણધાર્યા
જુદા થઇ ગયા છો તમે અણધાર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા
કોઈ મરે છે નસીબ થી અમે મહોબ્બત ના માર્યા

Ame Mohabbat Na Marya Lyrics

Prem ni ramat ma yara dil thi ame harya
Prem ni ramat ma yara dil thi ame harya
Prem ni ramat ma yara dil thi ame harya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya

Prem ni ramat ma yara dil thi ame harya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya
Ho juda thai gaya chho tame andharya
Juda thai gaya chho tame andharya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya

Ho hatho ma hath lai kaheta amne
Saat janam sudhi bhulu na tamne
Ho vayda karine sapna batavya
Bhuli gaya ne amne radavya
Bhuli gaya ne amne radavya

bharatlyrics.com

Ho daga baaj nikrya aava nota dharya
Daga baaj nikrya aava nota dharya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya

Ho manya potana pachi parka kahya
Tamari yado ma dard chhe sahya
Ho mara jevo prem tane kon karse
Yaad ma mari tari aankh radse
Yaad ma mari tari aankh radse

Parka ni chhodo potana ae marya
Parka ni chhodo potana ae marya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya
Juda thai gaya chho tame andharya
Juda thai gaya chho tame andharya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya
Koi mare chhe naseeb thi ame mohabbat na marya

Ame Mohabbat Na Marya Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *