బాగుంది కదా Baagundi Kada Lyrics - Anirudh Suswaram, Neelima Shankula

Baagundi Kada lyrics, బాగుంది కదా the song is sung by Anirudh Suswaram, Neelima Shankula from Jayamma Panchayathi. Baagundi Kada Love soundtrack was composed by M. M. Keeravani with lyrics written by Chandrabose.

Baagundi Kada Lyrics

Nuvvo rekka arere neno rekka
Rekkalu rendu kalipi chooddaaminka
Manadhe kaadaa chukkala aakaasham
Manatho raadhaa rangula sangeetham

Baagundi kada sneham
Aagindhi kadha kaalam

Ika needhi naadhoka
Saradaa saradaa saamraajyam
Eeda allari allari
Sandadi sandadi mana sontham

Nuvvo rekka arere neno rekka
Rekkalu rendu kalipi chooddaaminka
Manadhe kaadaa chukkala aakaasham
Manatho raadhaa rangula sangeetham

Baagundi kada sneham
Aagindhi kadha kaalam

Ika needhi naadhoka
Saradaa saradaa saamraajyam
Eeda allari allari
Sandadi sandadi mana sontham

Bhayamu ledhu ikkada bhadha ledhu
Pusthakala sanchi baruvu ledhu
Kalatha ledhu ikkada koratha ledhu
Raatha koothalantu digulu ledhu

Aade aataku haddhe ledhu
Paade paataku poddhe ledhu
Edho edho korika ledhu
Ye chota kshanamu teerikaledhu

Unnadhantu okkate neetho
Unnadhantu okkate ullaasam

Baagundi kada sneham
Aagindhi kadha kaalam

Ika needhi naadhoka
Saradaa saradaa saamraajyam
Eeda allari allari
Sandadi sandadi mana sontham.

బాగుంది కదా Lyrics in Telugu

నువ్వో రెక్క అరెరే నేనో రెక్క
రెక్కలు రెండు కలిపి చూద్దామింకా
మనదే కాదా చుక్కల ఆకాశం
మనతో రాదా రంగుల సంగీతం

బాగుంది కదా స్నేహం
ఆగింది కదా కాలం

ఇక నీది నాదొక
సరదా సరదా సామ్రాజ్యం
ఈడ అల్లరి అల్లరి
సందడి సందడి మన సొంతం

నువ్వో రెక్క అరెరే నేనో రెక్క
రెక్కలు రెండు కలిపి చూద్దామింకా
మనదే కాదా చుక్కల ఆకాశం
మనతో రాదా రంగుల సంగీతం

బాగుంది కదా స్నేహం
ఆగింది కదా కాలం

ఇక నీది నాదొక
సరదా సరదా సామ్రాజ్యం
ఈడ అల్లరి అల్లరి
సందడి సందడి మన సొంతం

భయము లేదు ఇక్కడ భాధ లేదు
పుస్తకాల సంచీ బరువూ లేదు
కలత లేదు ఇక్కడ కొరత లేదు
రాత కూతలంటూ దిగులు లేదు

ఆడే ఆటకు హద్దే లేదు
పాడే పాటకు పొద్దే లేదు
ఏదో ఏదో కోరిక లేదు
ఏ చోట క్షణము తీరికలేదు

ఉన్నదంటూ ఒక్కటే నీతో
ఉన్నదంటూ ఒక్కటే ఉల్లాసం

బాగుంది కదా స్నేహం
ఆగింది కదా కాలం

bharatlyrics.com

ఇక నీది నాదొక
సరదా సరదా సామ్రాజ్యం
ఈడ అల్లరి అల్లరి
సందడి సందడి మన సొంతం.

Baagundi Kada Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *