બાપને વ્હાલી દીકરી Baap Ne Vahli Dikri Lyrics - Hansha Bharwad

BAAP NE VAHLI DIKRI LYRICS IN GUJARATI: બાપને વ્હાલી દીકરી, The song is sung by Hansha Bharwad and released by Nagaldham Group label. "BAAP NE VAHLI DIKRI" is a Gujarati Love song, composed by Ajay Vagheshwari and Paresh Patel, with lyrics written by Dev Pagli. The music video of this song is picturised on Devpagli, Riya Mehta, Manshi Bharwad and Taksh Patel.

બાપને વ્હાલી દીકરી Lyrics In Gujarati

બાપને વ્હાલી દીકરી, દીકરીને વ્હાલું કુળ
સ્વાર્થની દુનિયામાં દીકરી છે પ્રેમનું મૂળ

બાપને વ્હાલી દીકરી, દીકરીને વ્હાલું કુળ
બાપને વ્હાલી દીકરી, દીકરીને વ્હાલું કુળ
સ્વાર્થની દુનિયામાં દીકરી છે પ્રેમનું મૂળ

ભારતલીરીક્સ.કોમ

નથી એ સાપનો ભારો
એ છે તુલસીનો ક્યારો
નથી એ સાપનો ભારો
એ છે વહાલનો દરિયો
નથી રસ્તે પડેલી ધૂળ
બાપને વ્હાલી દીકરી, દીકરીને વ્હાલું કુળ
સ્વાર્થની દુનિયામાં દીકરી છે પ્રેમનું મૂળ

માનો થઇ પડછાયો એતો દુઃખમાં દેતી છાંયો
ભલે હોય દીકરો રે ડાહ્યો દીકરી ઘરનો પાયો
માનો થઇ પડછાયો એતો દુઃખમાં દેતી છાંયો
ભલે હોય દીકરો રે ડાહ્યો દીકરી ઘરનો પાયો

કાલીઘેલી વાતો કરતી
આંખે છલકતો દરિયો હમજતી
નવા સંસારમાં જઈ ભરતી
નદી જેમ સાગર ને ભરતી
ના ભૂલો દીકરીનું ઋણ
બાપને વ્હાલી દીકરી, દીકરીને વ્હાલું કુળ
સ્વાર્થની દુનિયામાં દીકરી છે પ્રેમનું મૂળ

લોભી લાલચુ બંધ કરો આ રૂપિયાનું બહાનું
દહેજ કારણ બને છે દીકરી ને મરવાનું
લોભી લાલચુ બંધ કરો આ રૂપિયાનું બહાનું
દહેજ કારણ બને છે દીકરી ને મરવાનું

બે હાથ જોડીને વાત કરે છે
નવઘણ મુંધવા સાદ કરે છે
ભેળા મળી વચન લ્યો રે
દહેજ પ્રથા બંધ કરો રે
દહેજ છે નર્કનો રે દ્વાર
બાપને વ્હાલી દીકરી, દીકરીને વ્હાલું કુળ
સ્વાર્થની દુનિયામાં દીકરી છે પ્રેમનું મૂળ

નથી એ સાપનો ભારો
એ છે તુલસીનો ક્યારો
નથી એ સાપનો ભારો
એ છે વહાલનો દરિયો
નથી રસ્તે પડેલી ધૂળ
બાપને વ્હાલી દીકરી, દીકરીને વ્હાલું કુળ
સ્વાર્થની દુનિયામાં દીકરી છે પ્રેમનું મૂળ

પારકી નથી દીકરી કેમ રડાવો છો દીકરી
પારકી નથી દીકરી કેમ રડાવો છો દીકરી.

Baap Ne Vahli Dikri Lyrics

Baap ne vahli dikri, dikarine vhalu kul
Swathni duniyama dikari chhe premnu mul

Baap ne vahli dikri, dikarine vhalu kul
Baap ne vahli dikri, dikarine vhalu kul
Swathni duniyama dikari chhe premnu mul

Nathi ae sapno bharo
Ae chhe tulsino kyaro
Nathi ae sapno bharo
Ae chhe vahalno dariyo
Nathi raste padeli dhul
Baap ne vahli dikri, dikarine vhalu kul
Swathni duniyama dikari chhe premnu mul

Mano thai padchhayo aeto dukhma deti chhayo
Bhale hoy dikaro re dahyo dikari gharno payo
Mano thai padchhayo aeto dukhma deti chhayo
Bhale hoy dikaro re dahyo dikari gharno payo

Kaligheli vato karti
Ankhe chalkato dariyo hamjati
Nava sansarma jai bharti
Nadi jem sagar ne bharti
Na bhulo dikarinu roon
Baap ne vahli dikri, dikarine vhalu kul
Swathni duniyama dikari chhe premnu mul

Lobhi lalchu bandh karo aa rupiyanu bahanu
Dahej ne karne bane chhe rupiya re marvanu
Lobhi lalchu bandh karo aa rupiyanu bahanu
Dahej ne karne bane chhe rupiya re marvanu

Be hath jodine vat kare chhe
Navghan mundhva sad kare chhe
Bhela mali vachan lyo re
Dahej pratha bandh karo re
Dahej chhe nark no re dwar
Baap ne vahli dikri, dikarine vhalu kul
Swathni duniyama dikari chhe premnu mul

Nathi ae sapno bharo
Ae chhe tulsino kyaro
Nathi ae sapno bharo
Ae chhe vahalno dariyo
Nathi raste padeli dhul
Baap ne vahli dikri, dikarine vhalu kul
Swathni duniyama dikari chhe premnu mul

bharatlyrics.com

Paarki nathi dikri kem radavo chho dikri
Paarki nathi dikri kem radavo chho dikri.

Baap Ne Vahli Dikri Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *