ಧೀರ ಧೀರ Dheera Dheera Lyrics - Ananya Bhat, Santhosh Venky, Sachin Basrur, Puneeth Rajkumar, Puneeth Rudranag, Mohan Krishna, H.S Srinivasa Murthy, Vijay Urs

Dheera Dheera lyrics, ಧೀರ ಧೀರ the song is sung by Ananya Bhat, Santhosh Venky, Sachin Basrur, Puneeth Rajkumar, Puneeth Rudranag, Mohan Krishna, H.S Srinivasa Murthy, Vijay Urs from K.G.F: Chapter 1. Dheera Dheera soundtrack was composed by Ravi Basrur with lyrics written by Ravi Basrur.

Dheera Dheera Lyrics

Odalaaladi mucchitta kendava kattu bicchitta
Gandede dheera
Kanakanavanu adimuriyanu kenaki
Rosha bicchitta entede shoora
Kalikula kenaki kadalaala kenakida
Shoora ee sultaana

Odalaaladi mucchitta kendava kattu bicchitta
Gandede dheera
Kanakanavanu adimuriyanu kenaki
Rosha bicchitta entede shoora
Kalikula kenaki kadalaala kenakida
Shoora ee sultaana
Kalikula kenaki kadalaala kenakida
Shoora ee sultaana

Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana

Pratikaarada kidi
Kudiyodeda gadi
Sidideddu ede ettida shoora
Ranarangada chadurangava bhedisi
Eduraaliya edegeragida eega
Tode tattida jagamondara seelida shoora ee sultana
Pratikaarada kidi
Kudiyodeda gadi
Sidideddu ede ettida shoora
Ranarangada chadurangava bhedisi
Eduraaliya edegeragida eega
Tode tattida jagamondara seelida shoora ee sultana
Tode tattida jagamondara seelida shoora ee sultana

Usira koneyalu maatu nenapirali
Mullu haadiye siguvudu jagadali
Dhareye uridu nintharu saagi baa
Hatave bidade eduru nillu baa

Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana

Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana
Dheera dheera dheera dheera ee sultaana.

ಧೀರ ಧೀರ Lyrics In Kannada

ಒಡಲಾಳದಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಂಡವ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ
ಗಂಡೆದೆ ಧೀರ
ಕಣಕಣವನು ಅಡಿಮುರಿಯನು ಕೆಣಕಿ
ರೊಷ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಂಟೆದೆ ಶೂರ
ಕಲಿಕುಲ ಕೆಣಕಿ ಕಡಲಾಳ ಕೆಣಕಿದ
ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ

ಒಡಲಾಳದಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಂಡವ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ
ಗಂಡೆದೆ ಧೀರ
ಕಣಕಣವನು ಅಡಿಮುರಿಯನು ಕೆಣಕಿ
ರೊಷ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಂಟೆದೆ ಶೂರ
ಕಲಿಕುಲ ಕೆಣಕಿ ಕಡಲಾಳ ಕೆಣಕಿದ
ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಕಲಿಕುಲ ಕೆಣಕಿ ಕಡಲಾಳ ಕೆಣಕಿದ
ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ

ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ

bharatlyrics.com

ಪ್ರತಿಕಾರದ ಕಿಡಿ
ಕುಡಿಯೊಡೆದ ಗಡಿ
ಸಿಡೆದೀದು ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ ಶೂರ
ರಣರಂಗದ ಚದುರಂಗವ ಭೇದಿಸಿ
ಎದುರಾಳಿಯ ಎದೆಗೆರಗಿದ ಈಗ
ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಗಮೊಂಡರ ಸೀಳಿದ ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಪ್ರತಿಕಾರದ ಕಿಡಿ
ಕುಡಿಯೊಡೆದ ಗಡಿ
ಸಿಡೆದೀದು ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ ಶೂರ
ರಣರಂಗದ ಚದುರಂಗವ ಭೇದಿಸಿ
ಎದುರಾಳಿಯ ಎದೆಗೆರಗಿದ ಈಗ
ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಗಮೊಂಡರ ಸೀಳಿದ ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಗಮೊಂಡರ ಸೀಳಿದ ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ

ಉಸಿರ ಕೊನೆಯಲು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ
ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯೆ ಸಿಗುವುದು ಜಗದಲಿ
ಧರೆಯೆ ಉರಿದು ನಿಂತರು ಸಾಗಿ ಬಾ
ಹಠವೆ ಬಿಡದೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲು ಬಾ

ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ

ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ.

Dheera Dheera Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *