ఏదో ఏదో Edho Edho Lyrics - Lipsika, Maharsh

Edho Edho lyrics, ఏదో ఏదో the song is sung by Lipsika, Maharsh from Madhura Wines. Edho Edho Romantic soundtrack was composed by Karthik Kumar Rodriguez with lyrics written by Sri Sai Kiran.

Edho Edho Lyrics

Edho edho neelo naalo
Edho mounam needho naadho

Ee kshanam prapanchame manam ani
Ee kshanam sadaa ilaa undaalani
Nuvve naa pranam manasa nuvve
Nuvve naa lokam telusa nuvve

Neeku naaku madhya inkaa dhooram entho
Pedavi pedavi charchinchaalemo
Itte chuttu chere lokam choope dhaate
Vere dhaare choopinchaalemo

Ekaanthamaa idhegaa nee raaka
Nijam sumaa nuvvantu telisaaka
Mareemari nuvve kaavalantunnaga

bharatlyrics.com

Ee kshanam prapanchame manam ani
Ee kshanam sadaa ilaa undaalani
Edho edho neelo naalo
Edho mounam needho naadho

Aakaasham nela maaraya neelaa
Aashallo karigi okatayye vela
Reyanthaa karigi thaara theeram
Swapnaale nijangaa velisaaya.

ఏదో ఏదో Lyrics in Telugu

ఏదో ఏదో నీలో నాలో
ఏదో మౌనం నీదో నాదో

ఈ క్షణం ప్రపంచమే మనం అని
ఈ క్షణం సదా ఇలా ఉండాలనీ
నువ్వే నా ప్రాణం మనసా నువ్వే
నువ్వే నా లోకం తెలుసా నువ్వే

నీకు నాకు మధ్య ఇంకా దూరం ఎంతో
పెదవి పెదవి చర్చించాలేమో
ఇట్టే చుట్టూ చేరే లోకం చూపే దాటే
వేరే దారే చూపించాలేమో

భారత్ల్య్రిక్స్.కోమ్

ఏకాంతమా ఇదేగా నీ రాక
నిజం సుమా నువ్వంటు తెలిసాక
మరీమరి నువ్వే కావాలంటున్నాగా

ఈ క్షణం ప్రపంచమే మనం అని
ఈ క్షణం సదా ఇలా ఉండాలని
ఏదో ఏదో నీలో నాలో
ఏదో మౌనం నీదో నాదో

ఆకాశం నేల మారాయా నీలా
ఆశల్లో కరిగి ఒకటయ్యే వేళా
రేయంతా కరిగి తార తీరం
స్వప్నాలే నిజంగా వెలిసాయా.

Edho Edho Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *