ఏంట్రా అదృష్టం Entra Adhrushtam Lyrics - Mark K Robin, Haricharan Seshadri

Entra Adhrushtam lyrics, ఏంట్రా అదృష్టం the song is sung by Mark K Robin, Haricharan Seshadri from Mishan Impossible. Entra Adhrushtam Happy soundtrack was composed by Mark K Robin with lyrics written by Sanapati Bharadwaj Patrudu.

Entra Adhrushtam Lyrics

Entra adhurustam
Thega thattindhaa thalupu
Sitti burrallo
Mari yeligindhaa balubu

Saddhesaaro thattaa buttaa
Vachhesaaro patnam ittaa

Podugaati mee dhaari
Hanumanthudi thokanthaa
Kolathentho thelisedhetta

Arikaalle arigelaa
Adi aashe mee ventaa
Vasthunna kanaledhantaa

Hayyo mundhenaadu
Thiragani thovalanta
Ayinaa janke leni
Budathalu meerataa

Yemi ardham kaani
Gajibiji vintha aatanta
Yedho ardham ayyi
Aatani aadithe thantaa

Idhi mugguru kunkala etthura
Idhi lekkaki andhani thuthara
Idhi ekkadi niddara matthura
Emo emo podho emo

Vidhi vankara tinkara shankara
Kadha mundhuku dhunkani jinkara
Kala chindhara vandharagundhira
Aado eedo gamyam edho

Busakotte pedapaamu
Oggesina kubusamlaa
Prathidhaanni choosthunnaraa

Nijamento thelisaaka
Saradaagaa navvesthuu
Sarr sarle anukuntaaraa

Velaa paalaa leni
Vethukudu yemitarraa
Velaakolam aade
Janamika maararaa

Gaalam vesem laabham
Cheruvula chepa ledharraa
Saayam chese kaalam
Kanapadi saavadhentarraa.

ఏంట్రా అదృష్టం Lyrics in Telugu

ఏంట్రా అదృష్టం
తెగ తట్టిందా తలుపు
సిట్టి బుర్రల్లో
మరి ఎలిగిందా బలుబు

సద్దేసారో తట్టా బుట్టా
వచ్చేసారో పట్నం ఇట్టా

పొడుగాటి మీ దారి
హనుమంతుడి తోకంత
కొలతెంతో తెలిసేదెట్టా

అరికాళ్ళే అరిగేలా
అది ఆశే మీ వెంటా
వస్తున్న కనలేదంటా

హయ్యో ముందేనాడు
తిరగని తోవలంటా
అయినా జంకే లేని
బుడతలు మీరటా

ఏమీ అర్ధం కానీ
గజిబిజి వింత ఆటంటా
ఏదో అర్ధం అయ్యి
ఆటని ఆడితే తంటా

ఇది ముగ్గురు కుంకల ఎత్తురా
ఇది లెక్కకి అందని తుత్తరా
ఇది ఎక్కడి నిద్దర మత్తురా
ఏమో ఏమో పోదో ఏమో

విధి వంకర టింకర శంకర
కధ ముందుకు దూకని జింకర
కల చిందరవందర గుందిరా
ఆడో ఈడో గమ్యం ఏదో

బుసకొట్టే పెదపాము
ఒగ్గేసిన కుబుసంలా
ప్రతిదాన్ని చూస్తున్నారా

నిజమెంటో తెలిసాక
సరదాగా నవ్వేస్తూ
సర్ సర్లే అనుకుంటారా

వేళాపాళా లేని
వెతుకుడు ఏమిటర్రా
వేళాకోలం ఆడే
జనమిక మారరా

bharatlyrics.com

గాలం వేసేం లాభం
చెరువుల చేప లెదర్రా
సాయం చేసే కాలం
కనపడి సావదేంటర్రా.

Entra Adhrushtam Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *