હે રંગલો જામ્યો He Ranglo Jamyo Lyrics - Roop Kumar Rathod, Chorus

હે રંગલો જામ્યો | HE RANGLO JAMYO LYRICS IN GUJARATI: The song is sung by Roop Kumar Rathod and Chorus from album Vanravan Vol 1. "He Ranglo Jamyo", a Garba and Dandiya song was composed by Gaurang Vyas, with lyrics written by Traditional.

હે રંગલો જામ્યો Ranglo Jamyo Lyrics in Gujarati

હે અત્ર તત્ર સર્વત્ર કરે
શુભ ગૌરી પુત્ર ગણેશ

અત્ર તત્ર સર્વત્ર કરે
શુભ ગૌરી પુત્ર ગણેશ

દુંદાળો ભીડભંજનો
સમરો શ્રી પ્રથમેશ

હે સમરો શ્રી પ્રથમેશ
ખાંધે ધર ખેશે
આંખે આંજી મેશ
પીતામ્બર વેશ ધારી
નાચે કૃષ્ણ કાણિયો
બાજે જાંઝ આને પખવાઝ
ત્રાંસા કાંસા
બંસીના નાદે નાચે નંદ છૈયો
બંસીના નાદે નાચે નંદ છૈયો

હે રંગલો

હે રંગલો જામ્યો કાલંદરી ને ઘાટ
છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા
હો રે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ રંગલો

હે રંગલો જામ્યો કાલંદરી ને ઘાટ
છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા
હો રે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ રંગલો

હે હાલ હાલ હાલ
વહી જાય રાત વાત માં
હાલ હાલ હાલ હાલ
વહી જાય રાત વાત માં ને
માથે પડશે પ્રભાત

છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા
હો રે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ રંગલો

હે રંગલો જામ્યો કાલંદરી ને ઘાટ
છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા
હો રે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ રંગલો

હે રંગરસીયા
હે રંગરસીયા તારો રાહડો માંડી ને ગામને છેવાડે બેઠા
હે રંગરસીયા તારો રાહડો માંડી ને ગામને છેવાડે બેઠા
અલ્યા ગોકુળની ગોપીઓએ તારે હાટુ તો કામ બધા મેલ્યાં હેઠાં
અલ્યા ગોકુળની ગોપીઓએ તારે હાટુ તો કામ બધા મેલ્યાં હેઠાં

હે તને હે તને હે તને બરકે તારી જશોદા તારી માત
છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા
હો રે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ રંગલો

હે રંગલો જામ્યો કાલંદરી ને ઘાટ
છોગાળા તારા હો રે છબીલા તારા
હો રે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ રંગલો

મારા પાલવ નો છેડલો મેલ છોગાળાઓ છેલ
કે મન મારું ધડકે છે
મારા પાલવ નો છેડલો મેલ છોગાળાઓ છેલ
કે મન મારું ધડકે છે

હું મોરલો ને તું તો મારી ઢે
હું મોગરો તું વેલ મન મારું ઘડકે છે
હું મોરલો ને તું તો મારી ઢે
હું મોગરો તું વેલ મન મારું ઘડકે છે

મારા પાલવ નો છેડલો મેલ છોગાળાઓ છેલ
કે મન મારું ધડકે છે
હું મોરલો ને તું તો મારી ઢે
હું મોગરો તું વેલ મન મારું ઘડકે છે

હે મન માની મન માની રાધા રાની કા રિસાની
ઘેરો ઘૂંઘટડો તાણી માથે અવળી રે વારી
તારા રિસાયેલા રૂપ કેરી સુરત સુહાની
કે થઇ ગયા મોતી જાણે આંખડી ના પાણી

ઘન ઘોર જુગ જુગ ચંદ્ર મુખ
દળ વાદાર ના તાલે દસે દિશાઓ ઘેરાની
અરે માન માન મનુ ની મનમાની
તને આવડી રૂપાળી મેતો કોઈ દી ના જાણી
તને આવડી રૂપાળી મેતો કોઈ દી ના જાણી
તને આવડી રૂપાળી મેતો કોઈ દી ના જાણી

મારા પાલવ નો છેડલો મેલ છોગાળાઓ છેલ
કે મન મારું ધડકે છે
હું મોરલો ને તું તો મારી ઢે
હું મોગરો તું વેલ મન મારું ઘડકે છે

મારા પાલવ નો છેડલો મેલ છોગાળાઓ છેલ
કે મન મારું ધડકે છે
હું મોરલો ને તું તો મારી ઢે
હું મોગરો તું વેલ મન મારું ઘડકે છે

મારા પાલવ નો છેડલો મેલ છોગાળાઓ છેલ
કે મન મારું ધડકે છે
હું મોરલો ને તું તો મારી ઢે
હું મોગરો તું વેલ મન મારું ઘડકે છે

He Ranglo Jamyo Lyrics

He atra tatra sarvatra kare
Shubh gauri putra ganesh

Atra tatra sarvatra kare
Shubh gauri putra ganesh

Dundado bhidbhanjno
Samro shree prathamesh

He samro shree prathamesh
Khandhe dhar khesh
Aankhe aanji mesh
Pitamber vesh dhari
Nache krushna kaniyo
Baje jaanz ane pakhwaaz
Trasaakasaa
Bansina naade nachee nand cheiyo
Bansina naade nachee nand cheiyo

He ranglo

He ranglo jamiyo kalandine ghaat
Chogala tara ore chhbila tara
Ore rangila tara rangbheru juea tari vaat ranglo

He ranglo jamiyo kalandine ghaat
Chogala tara ore chhbila tara
Ore rangila tara rangbheru juea tari vaat ranglo

He e haal haal haal
Vahi jaye raat vaat ma
Haal haal haal haal
Vahi jahe raat vaat ma ne
Mathe padshe parbhaat

Chogala tara ore chbila tara
Ore rangila tara rangbheru
Rangbheru juea tari vaat rangilo

He ranglo jamiyo kalandine ghaat chogala
Tara ore chhbila tara ore rangila tara
Rangbheru juea tari e vaat rangilo

He rangrasiya
He rangrasiya taro rahdo maandine gaamne chewade betha
He rangrasiya taro rahdo maandine gaamne chewade betha
Alya gokulni gopioe tare haru to kaam badha meliya hetha
Alya gokulni gopioe tare haru to kaam badha meliya hetha

He tane he tane he tane barke tari jasoda maat
Chogala tara ore chbila tara
Ore rangila tara rangbheru juea tari vaat rangilo

He ranglo jamiyo kalandine ghaat chogala
Tara ore chbila tara ore rangila tara
Rangbheru juea tari vaat ranglo

Mara palav no chhed no mel chhogada
Ho chhel ke mann maru dhadke chhe
Mara palav no chhed no mel chhogada
Ho chhel ke mann maru dhadke chhe

Hu morlo ne tuchhe mari dhel
Hu mogro tu vel ke mann maru dhadke chhe
Hu morlo ne tuchhe mari dhel
Hu mogro tu vel ke mann maru dhadke chhe

Ho mara palav no chhed no mel chhogada
Ho chhel ke mann maru dhadke chhe
Huto morlo ne tuchhe mari dhel
Hu mogro tu vel
Ke mann maru dhadke chhe

He mann mani mann mani radha rani ka risa ni
Ghero ghunghtado tani mathe avde re vari
Tara risayela roop keri surat suhani
Ke thai gaya moti jane aankhdi na pani

Ghan ghor jug jug chandra mukh
Dal vadar na tale dase disao gherani
Are man man manu ni manmani
Tane avdi rupadi meto koi di na jani
Tane avdi rupadi meto koi di na jani
Tane avdi rupadi meto koi di na jani

Mara palav no chhed no mel chhogada
Ho chhel ke mann maru dhadke chhe
Huto morlo ne tuchhe mari dhel
Hu mogro tu vel
Ke mann maru dhadke chhe

Mara palav no chhed no mel chhogada
Ho chhel ke mann maru dhadke chhe
Huto morlo ne tuchhe mari dhel
Hu mogro tu vel
Ke mann maru dhadke chhe

Mara palav no chhed no mel chhogada
Ho chhel ke mann maru dhadke chhe
Huto morlo ne tuchhe mari dhel
Hu mogro tu vel
Ke mann maru dhadke chhe

He Ranglo Jamyo Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *