હેડો ભાઈબંધ દ્વારકા Hedo Bhaibandh Dwarka Lyrics - Arjun Thakor

HEDO BHAIBANDH DWARKA LYRICS IN GUJARATI: હેડો ભાઈબંધ દ્વારકા, This Gujarati Devotional song is sung by Arjun Thakor & released by Jhankar Music. "HEDO BHAIBANDH DWARKA" song was composed by Rajni Prajapati and Gabbar Thakor, with lyrics written by Gabbar Thakor. The music video of this track is picturised on Arjun Thakor, Gabbar Thakor and Shravan Thakor.

હેડો ભાઈબંધ દ્વારકા Hedo Bhaibandh Dwarka Lyrics in Gujarati

હે હેડો ભાઈબંધ દ્વારકા જાઉ રે
શોમળિયા ના ધોમ મારા
શોમળિયા ના ધોમ

હે હેડો ભાઈબંધ દ્વારકા જાઉ રે
હે હેડો ભાઈબંધ દ્વારકા જાઉ રે
હેડો ભઈઓ દ્વારકા જાઉ રે
શોમળિયા ના ધોમ મારા
શોમળિયા ના ધોમ

હે હેડો ઠાકોર દ્વારકા જાઉ રે
હેડો ઠાકોર દ્વારકા જાઉ રે
શોમળિયા ના ધોમ મારા
શોમળિયા ના ધોમ

હે બાર મહિને એક વાર તો દ્વારકા જવાય
મારા શોમળિયા ના અલ્યા દર્શન કરાય
બાર મહિને સો મહિને દ્વારકા અવાય
મારા શોમળિયા ના અલ્યા દર્શન કરાય

હે હેડો ભરવાડ દ્વારકા જાઉ રે
હેડો માલધારી દ્વારકા જાઉ રે
ઠાકર ના ધોમ આપણા
ઠાકર ના ધોમ

શોમળિયા ના ધોમ
આપણા ઠાકર ના ધોમ

હો મારા શોમળિયા ની રજા શિવાય કોય કોમ થાય ના
એને આગળ કરીન હેડો તો પાછું જોવાય ના
હો આ દરિયા નુ પોણી અલ્યા કોઈ થી મપાય ના
મારા દ્વારકા વાળા ની વાતો રે થાય ના

હો ઇન્સ્ટા મા સ્લો મોશન વિડીયો ચડાવો
દ્વારકા આયાસો ભાઈબંધ રીલ બનાવો
ઝૂમ કરી પાછળ વાળું મંદિર બતાવો
દ્વારકા વાળા ની ધજા ના મને દર્શન કરાવો

એ હેડો મમ્મી દ્વારકા જાઉ રે
હેડો પપ્પા દ્વારકા જાઉ રે
શોમળિયા ના ધોમ મારા
કનૈયા ના ધોમ

હે આ દ્વારકા નુ સે વિડિયો લાઈક કરો રે
જય દ્વારકાધીશ કોમેન્ટ મા લખો રે
દ્વારકા આયા રે અમે દ્વારકા આયા રે
અરે દ્વારકા આયા રે દેવભૂમિ આયા રે

હો દ્વારકા ના નાથ મારી અરજી હોંભડજો
મારા ભાઈબંધો ને હાચવીને રાખજો
હો હજાર હાથ વાળા મારી અરજી હોંભડજો
મારા ભઈઓ ને તમે હાચવીને રાખજો

હે તુ ભાઈબંધ મારો બનીશ એ મન ખબર રે નોતી
આતો મારા દ્વારકા વાળા ની મરજી રે હતી
તુ જીગર જાન બનીશ એ મન ખબર રે નોતી
આતો મારા શોમળિયા ની મરજી રે હતી

એ ભાઈબંધ મારા દ્વારકા બધા આયા રે
ઇન્સ્ટા મા રીલ કરી લઈએ રે
વાયરલ હશે રીલ આતો દ્વારકા ની રીલ
જીવાડે તોય દ્વારકા વાળો રે
અને મારે તોયે દ્વારકા વાળો રે

એ કરે ઠીક બાકી કોઈ ની નથી બીક
અરે એ કરે ઠીક બાકી કોઈ ની નથી બીક

Hedo Bhaibandh Dwarka Lyrics

He hedo bhaibandh dwarka jaau re
Shomadiya na dhom mara
Shomadiya na dhom

He hedo bhaibandh dwarka jaau re
He hedo bhaibandh dwarka jaau re
Hedo bhaio dwarka jaau re
Shomadiya na dhom mara
Shomadiya na dhom

He hedo thakor dwarka jaau re
Hedo thakor dwarka jaau re
Shomadiya na dhom mara
Shomadiya na dhom

He baar mahine ek var to dwarka javay
Mara shomadiya na alya darshan karay
Baar mahine shom ene dwarka avay
Mara shomadiya na alya darshan karay

He hedo bharwad dwarka jaau re
Hedo maldhari dwarka jaau re
Thakar na dhom apna
Thakar na dhom

Are shomadiya na dhom
Apna thakar na dhom

Ho mara shomadiya ni raja sivay koy kom thay na
Ene agad karin hedo to pachu jovay na
Ho aa dariya nu poni alya koi thi mapay na
Mara dwarka vada ni vato re thay na

Ho insta ma slow motion video chadavo
Dwarka aayaso bhaibandh reel banavo
Zoom kari pachad vadu mandir batavo
Dwarka vada ni dhaja na amne darshan karavo

Ae hedo mummy dwarka jaau re
Hedo pappa dwarka jaau re
Shomadiya na dhom mara
Kanaiya na dhom

He aa dwarka nu se video like karo re
Jay dwarkadhish comment ma lakho re
Dwarka aaya re ame dwarka aaya re
Are dwarka aaya re devbhumi aaya re

Ho dwarka na naath mari arji hombhdjo
Mara bhaibandho ne hachvine rakhjo
Ho hajar haath vada mari arji hombhdjo
Mara bhaiyo ne tame hachvine rakhjo

He tu bhaibandh maro banish ae man khabar re noti
Aato mara dwarka vada ni marji re hati
Tu jigar jaan banish ae man khabar re noti
Aato mara shomadiya ni marji re hati

Ae bhaibandh mara dwarka badha aaya re
Insta ma reel kari laiye re
Viral hase reel aato dwarka ni reel
Jivade toye dwarka vado re
Ane mare toye dwarka vado re

Ae kare thik baki koi ni nathi beek
Are ae kare thik baki koi ni nathi beek

Hedo Bhaibandh Dwarka Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *