ઝમકુડી (ટાઈટલ ટ્રેક) Jhamkudi (Title Track) Lyrics - Manasi Parekh Gohil, Kruz, K. Deep

"ઝમકુડી (ટાઈટલ ટ્રેક)" | JHAMKUDI (TITLE TRACK) LYRICS IN GUJARATI: The song is sung by Manasi Parekh Gohil, Kruz and K. Deep from Manasi ParekhViraj, Ghelani and Sanjay Goradia starrer Gujarati film Jhamkudi, directed by Umang Vyas. "JHAMKUDI (TITLE TRACK)" Gujarati song was composed by Kruz (Aghori Muzik), with lyrics written by Kruz and K. Deep. The music video of the Dance song is mainly picturized on Viraj Ghelani, Manasi Parekh and Aghori Muzik.

ઝમકુડી (ટાઈટલ ટ્રેક) Jhamkudi (Title Track) Lyrics in Gujarati

એક રાજા ની સો સો રાની
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી
નવ્વાણું ને પાછળ પાળે
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી

એક રાજા ની સો સો રાની
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી
નવ્વાણું ને પાછળ પાળે
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી

બઉ રૂપાળી કામણ ગારી
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી
અંધારા મા ચમકનારી
પ્રજા કરે સહહહ

એક રાજા ની સો સો રાની
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી
નવ્વાણું ને પાછળ પાળે
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી

આ તો ઝમકુડી
આંખોં જગ મગ જગ જુદી
કેશ આવે એના કેડ સુધી
કાયા કોમળ જાને રૂ ની પુણી

પણ ઓછી ની આંકવિ અનોખી
લાગે એ ગામ થી
પેહરે છે ગામઠી
ઘાયલ કરતી આંખ થી
દૂર થી ભાડો તો લાગે કે
સામે થી સિંહણ આવતી

શણગાર સજી લાગે બઉ રુડી
આંખો સાગર થી પણ ઉંડી
સન્માન માંગે અહંકાર તોડે
રસ શ્રીંગાર મા છે ડૂબી
કેસ જાણે મોજા દરિયા ના
રૂપવાન કહો કે બહુરૂપી
કે રૂપ ની રાણી કહો તોયા ઠિક
એ ગુણ જેના મા એ ઝમકુડી

લાલ બંગડી કરે ખન
પગ મા ઝાંઝર કરે છંમ
નજીક આવે એવો ભ્રમ
થાય આંખો ટમ ટમ
દેખાઈ જાય જો રસ્તો પર
સીધું હૃદય પડે બંધ
નજીક આવે એવો ભ્રમ
થાય આંખો ટમ ટમ

એક રાજા ની
એક રાજા ની
એક રાજા ની સો સો રાની
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી

નવ્વાણું ને પાછળ પાળે
ઝમકુડી રે ​​ઝમકુડી ઝમકુડી

Jhamkudi (Title Track) Lyrics

Ek raaja ni so so raani
Jhamkudi re jhamkudi
Navvanu ne paachad paade
Jhamkudi re jhamkudi

Ek raaja ni so so raani
Jhamkudi re jhamkudi
Navvanu ne paachad paade
Jhamkudi re jhamkudi

Bau rupadi kaaman gaari
Jhamkudi re jhamkudi
Andhara ma chamaknari
Praja kare shhh

Ek raaja ni so so raani
Jhamkudi re jhamkudi
Navvanu ne paachad paade
Jhamkudi re jhamkudi

Aa to jamakuḍi
Ankho jag mag jag judi
Kesh ave ena keḍ sudhi
Kaya komaḷ jaṇe runi puṇi

Paṇ ochi ni ankavi anokhi
Lage e gaam thi
Pehare che gamaṭhi
Ghayala karati ankh thi
Dur thi bhado to lage ke
Same thi sinhaṇ avati

Saṇagar saji lage bau ruḍi
Ankho sagar thi paṇ uṇḍi
Sanmana mange ahankara toḍe
Ras sr̥ungar ma che ḍubi
Kesh jaṇe moja dariya na
Rupavan kaho ke bahurupi
Ke rup ni raṇi kaho toya ṭhik
A guṇ jena ma e jamakuḍi

Laal bangdi kare khann
Pag ma jhanjhar kare cham
Najik aave evo bhram
Thay aankho tam tam
Dekhay jaay jo rasta par
To sidhu raday pade bandh
Najik aave evo bhram
Thaay aankho tam tam

Ek raaja ni
Ek raaja ni
Ek raaja ni so so raani
Jhamkudi re jhamkudi

Navvanu ne paachad paade
Jhamkudi re jhamkudi jhamkudi

Jhamkudi (Title Track) Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download