కాపాడేవా రాపాడేవా Kaapadeva Raapadeva Lyrics - Mohana Bhogaraju

Kaapadeva Raapadeva lyrics, కాపాడేవా రాపాడేవా the song is sung by Mohana Bhogaraju from Arjuna Phalguna. Kaapadeva Raapadeva soundtrack was composed by Priyadarshan Balasubramanian with lyrics written by Chaitanya Prasad.

కాపాడేవా రాపాడేవా Lyrics in Telugu

ఏదేమైనా కానీ రానీ లేరా పోరా
మీలా మీరే సాగి పోవాలే

కాపాడేవా రాపాడేవా వేటాడేవా
నువ్ మా తోడే కాలేవా దేవీ, ఓ ఓ

ఏ, అమ్మోరిలో ధమ్మే నువ్వై
కత్తే పట్టుకుంటావో
మండుతున్న నిప్పురవ్వై
నువ్వే దూసుకొస్తావో

ఓ, వచ్చేయ్ వచ్చేయ్
అర్జునుడల్లే వచ్చేయ్
కొట్టేయ్ కొట్టేయ్
ఫల్గునుడల్లే కొట్టేయ్

bharatlyrics.com

జంకావంటే మేకల్లే చంపేస్తారే
పంజా ఎత్తి సై అంటే జై అంటారే
పులే అవుతావో బలే అవుతావో
నువ్వే తేల్చాలి నడుంబిగించి

కాపాడేవా రాపాడేవా వేటాడేవా
నువ్ మా తోడే కాలేవా దేవీ, ఓఓ ఓ

హే, ఇల్లే దాటి ఇట్టాగ వచ్చేసామే
కష్టాలన్నీ ఇష్టంగా మోస్తున్నామే
రేపెట్టుందో ఎటేపెల్తుందో
భయాలొగ్గేసి వచ్చాం తెగించి

అదిరా అదిరా రా అర్జునకై
అడ్డుతలక ఫాల్గుణకై రా.

Kaapadeva Raapadeva Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *