కళ్ళారా Kallara Lyrics - Shreya Ghoshal

LYRICS OF KALLARA: The song "Kallara" is sung by Shreya Ghoshal from Kajal Aggarwal, Naveen Chandra and Prakash Raj starrer Telugu film Satyabhama, directed by Suman Chikkala. KALLARA is a Playful song, composed by Sricharan Pakala, with lyrics written by Rambabu Gosala.

కళ్ళారా Kallara Lyrics in Telugu

కళ్ళారా చుసాలే
నువ్వేనా నువ్వే నేనా
గుండెల్లో దాచాలే
నిన్నేనా నా నిన్నేనా

నీ ఊహల గుసగుస పదనిసలే
ఉయ్యాలే ఊపేనా
నీ ఊసుల మధురిమ హృదయమునే
మైకంలో ముంచేసేనా

గరినిద ని స స
మ ద ని స రి గ గ
తెలుసునా నీ పేరే
పిలిచెలే నా మౌనం

గరినిద ని స స
మ ద ని స రి గ గ
తెలుసునా నీ తోనే
నడిచెలే ప్రాణం

కడలల్లే నీవుంటే
కౌగిలిలోకి రానా నదిలా
కలకాలం ప్రేమిస్తా ఇలా
ఆ ఆ ఆ కలువల్లే వేచుంటే
నీవే నా చనువై జతపడమని
ఆరాటం ఏంటంటా ఇలా

వాన విల్లై విరిసేలే
నా వయసే నిన్నే తలచి
వెన్నెలల్లే మెరిసేలే
నా కలలా తీరం నింగి నీలం మనమౌతు
మురిపెంగా కలిసుందామా
ఏదేమైన నువ్ నా ప్రాణమా ఆ ఆ ఆ

గరినిద ని స స
మ ద ని స రి గ గ
తెలుసునా నీ పేరే
పిలిచెలే నా మౌనం

గరినిద ని స స
మ ద ని స రి గ గ
తెలుసునా నీ తోనే

నడిచెలే ప్రాణం
ప్రాణం ప్రాణం
ప్రాణం ప్రాణం
ప్రాణం ప్రాణం
ప్రాణం ప్రాణం

Kallara Lyrics

Kallaara chusaale
Nuvvena nuvve nena
Gunedello dhaachaale
Ninnenaa naa ninnenaa

Nee oohala gusa gusa padanisaley
Uyyaale upenaa
Nee oosula madhurima hrudayamuney
Maikamlo munchesenaa

Ga ri ni dha ni sa sa
Ma dha ni sa ri ga ga
Telusuna nee pere
Pilichele na mounam

Ga ri ni dha ni sa sa
Ma dha ni sa ri ga ga
Telusuna neethoney
Nadichele praanam

Kadalalle neevunte
Kougililoki raanaa
Nadhilaa kalakaalam
Premistha ilaa

Kaluvalle vechunte
Neeve naa chaluvai
Jathapadamani
Aaraatam entanta ilaa

Vaanavillai virisele
Naa vayase ninne thalachi
Vennilalle merisele
Naa kalala teeram

Ningi neelam manamouthu
Murupemga kalisudhama
Yedemaina nuv na praanama

Ga ri ni dha ni sa sa
Ma dha ni sa ri ga ga
Telusuna nee pere
Pilichele na mounam

Ga ri ni dha ni sa sa
Ma dha ni sa ri ga ga
Telusuna neethoney
Nadichele praanam

Praanam praanam
Praanam praanam
Praanam praanam
Praanam praanam

Kallara Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *