Lidhi Tara Ghar Ni Badha Lyrics - Trusha Rami, Vinay Nayak

Lidhi Tara Ghar Ni Badha Lyrics - Trusha Rami, Vinay Nayak

લીધી તારા ઘરની બાધા | LIDHI TARA GHAR NI BADHA LYRICS IN GUJARATI is recorded by Trusha Rami and Vinay Nayak from Bansidhar Studio - Official label. The music of the song is composed by Jackie Gajjar, while the lyrics of "Lidhi Tara Ghar Ni Badha" are penned by Darshan Baazigar. The music video of the Gujarati track features Yuvraj Suvada, Zeel Joshi, Vinay nayak, Trusha rami and Shailesh goswami morlo.

લીધી તારા ઘરની બાધા Lyrics In Gujarati

હે હે માં, હે હે માં
હો માં, હો માં
અર સત ન સમર ઈન
મારા સંતોના નેહડે રમનારી
મારી સાગર હિલોળા લે ન
એ મોય પગલો પખારનારી
અરે આંભલે પગલિયું પાડનારી ન
એ વાદળીયુંની ચુંદર કરી ન ઓઢનારી
ચંદરવાના લલાટમાં ચોલા કરનારી
મારી રાજ રોણી સરકાર શોભા મારુ માવતર
માં ન બાપ ખમ્મા તમન ઓ

એ તારે મારે બને નહિ
અરે માતા મારી મોને નહિ
એ તારે મારે બનશે નહિ
માતા મારી મોનશે નહિ
તારા ઘરની બાધા, તારા ઘરની બાધા
બાધાનું નોમ લઇ સોગંદ ખાદ્યા
એ મારી માતાનું નોમ લઇ સોગંદ ખાદ્યા

એ તારે મારે દોઢ પડી વાત તમે ખોટી કરી
તારે મારે ઓટી પડી માતા મારી ચોંટી પડી
એ વાત ખોટી કરતો ના, અરે હોમું મારા પડતો ના
વાત ખોટી કરતો ના, હોમું મારા પડતો ના
લીધી તારી બાધા, લીધી તારી બાધા
લીધી તારા ઘરની બાધા, લીધી તારા ઘરની બાધા
બાધાનું નોમ લઇ સોગંદ ખાદ્યા
એ મારી માતાનું નોમ લઇ સોગંદ ખાદ્યા
એ મારી માતાનું નોમ લઇ સોગંદ મેં ખાદ્યા

એ ભમતો ભોંય તું પડે, ગ્યોતો તું ચોય ના જડે
ભમતો ભોંય તું પડે, ગ્યોતો તું ચોય ના જડે
ખોનદાન તારું રખળશે, થર થર તું થથર છે
એ માતા મારી છોડે નહિ, જીવતો તને મેલે નહિ
મારુ વેણ લીધા વગર માતા મારી વળશે નહિ
એ તારું પોણી પીવું નહિ, અન્ન મારે લેવું નહિ
એ તારું પોણી પીવું નહિ, અન્ન મારે લેવું નહિ
તારા ઘરની બાધા, તારા ઘરની બાધા
લીધી તારા ઘરની બાધા, લીધી તારા ઘરની બાધા
એ માતાનું નોમ લઇ સોગંદ ખાદ્યા
એ મારી માતાનું નોમ લઇ સોગંદ ખાદ્યા
એ મારી માતાનું નોમ લઇ સોગંદ મેં ખાદ્યા

ભારતલીરીક્સ.કોમ

એ નપુંકણ વેણ ફળે, માતાની જ પોક સુકે
એ નપુંકણ વેણ ફળે, માતાની જ પોક સુકે
શબ્દે રાખ ન પડે, સુખમાં ફેર ન પડે
તારે મારે દોઢ પડી વાત તમે ખોટી કરી
તારે મારે ઓટી પડી માતા મારી ચોંટી પડી

એ તારે મારે બને નહિ
અરે માતા મારી મોને નહિ
એ તારે મારે બનશે નહિ
માતા મારી મોનશે નહિ
તારા ઘરની બાધા, તારા ઘરની બાધા
લીધી તારા ઘરની બાધા, લીધી તારા ઘરની બાધા
બાધાનું નોમ લઇ સોગંદ ખાદ્યા
એ મારી માતાનું નોમ લઇ સોગંદ ખાદ્યા
એ મારી માતાનું નોમ લઇ સોગંદ મેં ખાદ્યા.

Lidhi Tara Ghar Ni Badha Song Lyrics

He he maa, he he maa
Ho maa, ho maa
Ae sat na samar en
Mara santona nehde ramnari
Mara sagar hilode le na
Ae moy paglo pakharnari
Are ambhale pagliyu padnari na
Ae vadadiyuni chumdar kari odhanari
Chandarvana lalatma chola karnari
Mari raj roni sarkar shobha maru mavtar
Man na bap khamma taman o

Ae tare mare bane nahi
Are mata mari mone nahi
Ae tare mare banshe nahi
Mata mari monashe nahi
Tara gharni badha, tara gharni badha
Badhanu nom lai songad khadhya
Ae mari matanu nom lai songad khadhya

Ae tare mare dodh padi vat tame khoti kari
Tare mare oti padi mata mari choti padi
Ae vat khoti karto na, are homu mara padto na
Vat khoti karto na, homu mara padto na
Lidhi tari badha, lidhi tari badha
Lidhi tara gharni badha, lidhi tara gharni badha
Badhanu nom lai songad khadhya
Ae mari matanu nom lai songad khadhya
Ae mari matanu nom lai songad me khadhya

Ae bhamto tu bhoy pade, gyoto tu choy na jade
Bhamto tu bhoy pade, gyoto tu choy na jade
Khondana taru rakhadshe, thar thar tu thathar chhe
Ae mata mari chhode nahi, jivto tane mele nahi
Maru ven lidhya vagar mata vadshe nahi
Ae taru poni pivu nahi, ann mare levu nahi
Ae taru poni pivu nahi, ann mare levu nahi
Tara gharni badha, tara gharni badha
Matanu nom lai songadh khadhya
Lidhi tara gharni badha, lidhi tara gharni badha
Ae matanu nom lai songad khadhya
Ae mari matanu nom lai songad me khadhya

bharatlyrics.com

Ae napukan ven fade, matani pok suke
Ae napukan ven fade, matani pok suke
Shabde rakh na pade, sukhma fer n pade
Tare mare dodh padi vat tame khoti kari
Tare mare oti padi mata mari choti padi

Ae tare mare bane nahi
Are mata mari mone nahi
Ae tare mare banshe nahi
Mata mari monashe nahi
Tara gharni badha, tara gharni badha
Lidhi tara gharni badha, lidhi tara gharni badha
Badhanu nom lai songad khadhya
Ae matanu nom lai songad khadhya
Ae mari matanu nom lai songad me khadhya.

Lidhi Tara Ghar Ni Badha Lyrics PDF Download
Print PDF      PDF Download

Leave a Reply