મઢ વાળી માડી Madha Vali Madi Lyrics - Sonu Charan, Rajdeep Barot

MADHA VALI MADI LYRICS IN GUJARATI: મઢ વાળી માડી, The song is sung by Sonu Charan and Rajdeep Barot and released by Sonu Charan label. "MADHA VALI MADI" is a Gujarati Garba song, composed by Dhaval Kapadiya, with lyrics written by Pravin Ravat. The music video of this song is picturised on Jigna Goswami and Janvi patel.

Madha vali Madi Song Lyrics

Madh vali madi maru khordu tare hath
Ho madh vali madi maru khordu tare hath
Hoy taro sangath na bije jodava pade hath

Hariyali tu rakhaje vadi
Hariyali tu rakhaje vadi atithi aave dwar
Ho madh ma bethi madi maru khordu tare hath
Hoy taro sangath na bije jodava pade hath

Ho madh vali madi maru khordu tare hath
Hoy taro sangath na bije jodava pade hath

Ho magu hu chapati ne aape tu khobale
Karya sukhi maa ae ghar ane ghodiye
Ho magu hu chapati ne aape tu khobale
Karya sukhi maa ae ghar ane ghodiye

Bhalata maa tu rakhaje bhalatu
Bhalata maa tu rakhaje bhalatu aek taro vishwas

Ho madh vali madi maru khordu tare hath
Hoy taro sangath na bije jodava pade hath
Ho madh ma bethi madi maru khordu tare hath
Hoy taro sangath na bije jodava pade hath

Ho nana bhale orada ne dil bahu motada
Aekvar aavi aayal dipavo ne aangana
Ho nana bhale orada ne dil bahu motada
Aekvar aavi aayal dipavo ne aangana

Bhakto na haiye vasati maa tu
Bhakto na haiye vasati maa tu rahejo sada sath

bharatlyrics.com

Ho madh vali madi maru khordu tare hath
Ho madh ma bethi madi maru khordu tare hath
Madh vali madi maru khordu tare hath
Ho maa madh ma bethi madi maru khordu tare hath.

મઢ વાળી માડી Lyrics in Gujarati

મઢ વાળી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
હો મઢ વાળી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
હોય તારો સંગાથ ના બીજે જોડવા પડે હાથ

હરિયાળી તું રાખજે વાડી
હરિયાળી તું રાખજે વાડી અતિથિ આવે દ્વાર
હો મઢમાં બેઠી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
હોય તારો સંગાથ ના બીજે જોડવા પડે હાથ

હો મઢ વાળી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
હોય તારો સંગાથ ના બીજે જોડવા પડે હાથ

હો માંગુ હું ચપટી ને આપે તું ખોબલે
કર્યા સુખી માં એ ઘર અને ઘોડિયે
હો માંગુ હું ચપટી ને આપે તું ખોબલે
કર્યા સુખી માં એ ઘર અને ઘોડિયે

ભળતા માં તું રાખજે ભળતું
ભળતા માં તું રાખજે ભળતું એક તારો વિશ્વાસ

હો મઢ વાળી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
હોય તારો સંગાથ ના બીજે જોડવા પડે હાથ
હો મઢમાં બેઠી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
હોય તારો સંગાથ ના બીજે જોડવા પડે હાથ

હો નાના ભલે ઓરડા ને દિલ બહુ મોટડા
એકવાર આવી આયલ દિપાવોને આંગણા
હો નાના ભલે ઓરડા ને દિલ બહુ મોટડા
એકવાર આવી આયલ દિપાવોને આંગણા

ભારતલીરીક્સ.કોમ

ભક્તોના હૈયે વસતી માં તુ
ભક્તોના હૈયે વસતી માં તુ રહેજો સદા સાથ

હો મઢ વાળી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
હો મઢમાં બેઠી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
મઢ વાળી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ
હો માં મઢમાં બેઠી માડી મારુ ખોરડું તારે હાથ.

Madha Vali Madi Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *