મળે જો વિધાતા તો એટલું કેહવું છે Male Jo Vidhata To Aetlu Kehvu Chhe Lyrics - Prakashsinh Zala

Male Jo Vidhata To Aetlu Kehvu Chhe lyrics, મળે જો વિધાતા તો એટલું કેહવું છે the song is sung by Prakashsinh Zala from Ekta Sound. The music of Male Jo Vidhata To Aetlu Kehvu Chhe Sad track is composed by Jashu Thakor while the lyrics are penned by Chetan Ranela.

Male Jo Vidhata To Aetlu Kehvu Chhe Lyrics

Male jo vidhata to aetlu kehvu chhe
Male jo vidhata to aetlu kevu chhe
Male jo vidhata to aetlu kevu chhe
Bhega tu karine kem juda tu pade chhe
Prem na lekh tu keva re lakhe chhe
Prem na lekh tu keva re lakhe chhe
Bhega kari premiyo ne juda tu pade chhe
Tari aagad vala koi nu na chale
Judai na marge kon shath chale
Nathi re rahvatu have nathi re sahvatu
Nathi re rahvatu have nathi re sahvatu
Kismat aagar vala koi nu na chaltu
Male jo vidhata to aetlu kehvu chhe
Male jo vidhata to aetlu kevu chhe
Bhega tu karine kem juda tu kare chhe
Bhega tu karine kem juda tu pade chhe

bharatlyrics.com

Karme lakhani chhe prem ni judai
Prit ni baaji pal ma paltai
Karme lakhani chhe prem ni judai
Prit ni baaji pal ma paltai
Thokar mujne prem ma vagi
Yaad tari aavi ane aakh rova lagi
Thokar mujne prem ma vagi
Yaad tari aavi ane aakh rova lagi
Mati na kan jevi chhe jindgani
Mati na kan jevi chhe jindgani
Prem ma aapi dais mari kurbani
Male jo vidhata to aetlu kehvu chhe
Male jo vidhata to aetlu kevu chhe
Bhega tu karine kem juda tu kare chhe
Bhega tu karine kem juda tu kare chhe

Prem ni ganth to aevi bandhani
Pahla aapi khusi pachi re judai
Prem ni ganth to avi bandhani
Pahla aapi khoshi pachi re judai
Prem ni kahani mari rahi gayi adhuri
Mari diku ne aapi didhi majburi
Prem ni kahani mari rahi gayi adhuri
Mari diku ne aapi didhi majburi
Judai na jakhmo kadva lage chhe
Judai na jakhmo kadva lage chhe
Prem na marag ma kata re vage chhe
Male jo vidhata to aetlu kehvu chhe
Male jo vidhata to aetlu kevu chhe
Bhega tu karine kem juda tu pade chhe
Bhega tu karine kem juda tu kare chhe

Koni hare karu mara prem ni fariyad
Har pal aave mane mithi ani yaad
Koni hare karu mara prem ni fariyad
Har pal aave mane mithi ani yaad
Zindgi na lekh parbhu aeva kem lakhya
Prem thi lakhela adhi aksar te bhukhya
Zindgi na lekh parbhu aeva kem lakhya
Prem thi lakhela adhi aksar te bhukhya
Prem na kan aaj chhuta re padya
Prem na kan aaj chhuta re padya
Gana re manavya pan bhega na thaya
Male jo vidhata to aetlu kehvu chhe
Male jo vidhata to aetlu kehvu chhe
Bhega tu karine wala juda tu pade chhe
Bhega tu karine kem juda tu kare chhe
Bhega tu karine kem juda tu pade chhe
Bhega tu karine kem juda tu pade chhe

મળે જો વિધાતા તો એટલું કેહવું છે Lyrics In Gujarati

મળે જો વિધાતા તો એટલું કેહવું છે
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેવું છે
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેવું છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું પાડે છે
પ્રેમ ના લેખ તું કેવા રે લખે છે
પ્રેમ ના લેખ તું કેવા રે લખે છે
ભેગા કરી પ્રેમિયો ને જૂદા તું પાડે છે
તારી આગળ વાલા કોઈ નું ના ચાલે
જુદાઈ ના માળગે કોણ સાથે ચાલે
નથી રે રહેવાતું હવે નથી રે સહવાતું
નથી રે રહેવાતું હવે નથી રે સહવાતું
કિસ્મત આગળ વાલા કોઈ નું ના ચાલતું
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેવું છે
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેવું છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું કરે છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું પાડે છે

કર્મે લખાની છે પ્રેમ ની જુદાઈ
પ્રીત ની બાજી પલ મા પલટાઈ
કર્મે લખાની છે પ્રેમ ની જુદાઈ
પ્રીત ની બાજી પલ મા પલટાઈ
ઠોકર મુજને પ્રેમ મા વાગી
યાદ તારી આવી અને આંખ રોવા લાગી
ઠોકર મુજને પ્રેમ મા વાગી
યાદ તારી આવી અને આંખ રોવા લાગી
માટી ના કણ જેવી છે જિન્દગાની
માટી ના કણ જેવી છે જિન્દગાની
પ્રેમ મા આપી દઇશ મારી કુરબાની
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેહવું છે
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેવું છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું કરે છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું કરે છે

પ્રેમ ની ગાંઠ તો એવી બંધાણી
પ્રહલા આપી ખુશી પછી રે જુદાઈ
પ્રેમ ની ગાંઠ તો એવી બંધાણી
પ્રહલા આપી ખુશી પછી રે જુદાઈ
પ્રેમ ની કહાની મારી રહી ગયી અધૂરી
મારી દીકુ ને આપી દીધી મજબૂરી
પ્રેમ ની કહાની મારી રહી ગયી અધૂરી
મારી દીકુ ને આપી દીધી મજબૂરી
જુદાઈ ના જખ્મો કડવા લાગે છે
જુદાઈ ના જખ્મો કડવા લાગે છે
પ્રેમ ના મારગ મા કાંટા રે વાગે છે
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેહવું છે
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેવું છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું પાડે છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું કરે છે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

કોની હારે કરું મારા પ્રેમ ની ફરિયાદ
હાર પલ આવે મને મીઠી એની યાદ
કોની હારે કરું મારા પ્રેમ ની ફરિયાદ
હાર પલ આવે મને મીઠી એની યાદ
ઝીંદગી ના લેખ પ્રભુ એવા કેમ લખ્યા
પ્રેમ થી લખેલા અઢી અક્ષર તે ભૂખ્યા
ઝીંદગી ના લેખ પ્રભુ એવા કેમ લખ્યા
પ્રેમ થી લખેલા અઢી અક્ષર તે ભૂખ્યા
પ્રેમ ના કણ આજ છુટા રે પડ્યા
પ્રેમ ના કણ આજ છુટા રે પડ્યા
ગણા રે મનાવ્યા પણ ભેગા ના થયા
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેહવું છે
મળે જો વિધાતા તો એટલું કેહવું છે
ભેગા તું કરીને વાલા જૂદા તું પાડે છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું કરે છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું પાડે છે
ભેગા તું કરીને કેમ જૂદા તું પાડે છે

Male Jo Vidhata To Aetlu Kehvu Chhe Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *