మలుపు Malupu Lyrics - Manish Kumar

Malupu lyrics, మలుపు the song is sung by Manish Kumar from Shanmukh Jaswanth. Malupu Love soundtrack was composed by Manish Kumar with lyrics written by Kittu Vissapragada.

Malupu Lyrics

Samayame ika dhorakadhu
Nimishame vishamaa
Manasuke idhi theliyani
Oopirilo kalavaramaa

bharatlyrics.com

Gathamune madhi tholichene
Gnapakaalenno
Cheragave mana guruthule
Eppatikee mana kathagaa

Vidichipolenante edhalo neeve unte
Ee dhooram koodaa dhooram chese
Preme needhe
Vidichipolenante edhalo neeve unte
Ee dhooram koodaa dhooram chese
Preme needhe

Kala idhaa
Nijamidhaa
Kadha idhaa
Malupidhaa

Nee adugulalo aduge padinapude
Ee janme neetho chaalanukunnaagaa
Nee pedavulapai migile chirunavvai
Ee janme neeke raasisthunnaagaa

Nimishaalannee nimisham aapenaa
Gadiyaaramtho samaram chesthunnaa
Lene ledhe vere maate
Praanam neeve

Kala idhaa
Nijamidhaa

Samayame ika dhorakadhu
Nimishame vishamaa
Manasuke idhi theliyani
Oopirilo kalavaramaa

Gathamune madhi tholichene
Gnapakaalenno
Cheragave mana guruthule
Eppatikee mana kathagaa

Vidichipolenante edhalo neeve unte
Ee dhooram koodaa dhooram chese
Preme needhe
Vidichipolenante edhalo neeve unte
Ee dhooram koodaa dhooram chese
Preme needhe

Kala idhaa, idhaa
Nijamidhaa
Kadha idhaa
Malupidhaa.

మలుపు Lyrics in Telugu

సమయమే ఇక దొరకదు
నిమిషమే విషమా
మనసుకే ఇది తెలియని
ఊపిరిలో కలవరమా

గతమునే మది తొలిచెనే జ్ఞాపకాలేన్నో
చెరగవే మన గురుతులే
ఎప్పటికీ మన కథగా

విడిచిపోలేనంటే ఎదలో నీవే ఉంటే
ఈ దూరం కూడా దూరం చేసే ప్రేమే నీదే
విడిచిపోలేనంటే ఎదలో నీవే ఉంటే
ఈ దూరం కూడా దూరం చేసే ప్రేమే నీదే

కల ఇదా
నిజమిదా
కధ ఇదా
మలుపిదా

నీ అడుగులలో అడుగే పడినపుడే
ఈ జన్మే నీతో చాలనుకున్నాగా
నీ పెదవులపై మిగిలే చిరునవ్వై
ఈ జన్మే నీకే రాసిస్తున్నాగా

నిమిషాలన్నీ నిమిషం ఆపేనా
గడియారంతో సమరం చేస్తున్నా
లేనే లేదే వేరే మాటే ప్రాణం నీవే

కల ఇదా
నిజమిదా

సమయమే ఇక దొరకదు
నిమిషమే విషమా
మనసుకే ఇది తెలియని
ఊపిరిలో కలవరమా

గతమునే మది తొలిచెనే జ్ఞాపకాలేన్నో
చెరగవే మన గురుతులే
ఎప్పటికీ మన కథగా

విడిచిపోలేనంటే ఎదలో నీవే ఉంటే
ఈ దూరం కూడా దూరం చేసే ప్రేమే నీదే
విడిచిపోలేనంటే ఎదలో నీవే ఉంటే
ఈ దూరం కూడా దూరం చేసే ప్రేమే నీది

భారత్ల్య్రిక్స్.కోమ్

కల ఇదా ఇదా
నిజమిదా
కధ ఇదా
మలుపిదా.

Malupu Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *