મેલ્યા મજધાર Melya Majdhar Lyrics - Vikram Thakor

LYRICS OF MELYA MAJDHAR IN GUJARATI: મેલ્યા મજધાર, The song is sung by Vikram Thakor from Jigar Studio. "MELYA MAJDHAR" is a Gujarati Sad song, composed by Dhaval Kapadiya, with lyrics written by Kavi K Dan Gadhvi.

Melya Majdhar Lyrics

Melya nodhara melya majdhar
Ho melya nodhara melya majdhar
Kaya janam na ver variya
He maro rudiyo rove

Maro rudiyo rove rove divas raat
Rudiyo rove rove divas raat
Kaya janam na ver variya
Ho tame kaya re janam na ver variya

Keva keva vachano didha keva kol dai gaya
Karyo viswas ame tamara to thai gaya
Ho mitha mitha bol tara bhora ne te bharmaviya
Mithi mithi vaato ma ame to aavi gaya

Kalje vagya keva unda ghaa
Kaya janam na ver variya
Ho tame kaya re janam na ver variya

Nahi chute saath bhale divas to avado uge
Rakhje viswas bhale jiv to devo pade
Ho jivan thayu jer chata ene to jivvu pade
Mann ni vatyu mann ma rakhi hoth ne to hasvu pade

Kone kevi dalda keri vaat
Kaya janam na ver variya
Ho tame kaya re janam na ver variya

Pal kevu bhuli gaya pal ma to visri gaya
Potana manta e paraya to thai gaya
Ho matlabi aa duniya ma rota ame rai gaya
Eva su apradh aaj vala veri thai gaya

Keva mara lakhya eva lekh
Kaya janam na ver variya
Ho tame kaya re janam na ver variya

bharatlyrics.com

Melya nodhara melya majdhar
Kaya janam na ver variya
Ho kaya janam na ver variya
Ho kaya janam na ver variya
Ho tame kaya re janam na ver variya

મેલ્યા મજધાર Lyrics in Gujarati

મેલ્યા નોધારા મેલ્યા મજધાર
હો મેલ્યા નોધારા મેલ્યા મજધાર
કયા જનમ ના વેર વારિયા
હે મારો રુદિયો રોવે

મારો રુદિયો રોવે રોવે દિવસ રાત
રુદિયો રોવે રોવે દિવસ રાત
કયા જનમ ના વેર વારિયા
હો તમે કયા રે જનમ ના વેર વારિયા

ભારતલીરીક્સ.કોમ

કેવા કેવા વચનો દીધા કેવા કોલ દઈ ગયા
કર્યો વિશ્વાસ અમે તમારા તો થઇ ગયા
હો મીઠા મીઠા બોલ તારા ભોળા ને તે ભરમાવિયા
મીઠી મીઠી વાતો માં અમે તો આવી ગયા

કાળજે વાગ્યા કેવા ઊંડા ઘા
કયા જનમ ના વેર વારિયા
હો તમે કયા રે જનમ ના વેર વારિયા

નહિ છૂટે સાથ ભલે દિવસ તો અવળો ઉગે
રાખજે વિશ્વાસ ભલે જીવ તો દેવો પડે
હો જીવન થયું ઝેર છતાં એને તો જીવવું પડે
મન ની વાત્યું મન માં રાખી હોઠ ને તો હસવું પડે

કોને કેવી ડાલ્ડા કેરી વાત
કયા જનમ ના વેર વારિયા
હો તમે કયા રે જનમ ના વેર વારિયા

પલ કેવું ભૂલી ગયા પલ માં તો વિસરી ગયા
પોતાના માનતા એ પરાયા તો થઇ ગયા
હો મતલબી આ દુનિયા માં રોટા અમે રઈ ગયા
એવા શુ અપરાધ આજ વાલા વેરી થઇ ગયા

કેવા મારા લખ્યા એવા લેખ
કયા જનમ ના વેર વારિયા
હો તમે કયા રે જનમ ના વેર વારિયા

મેલ્યા નોધારા મેલ્યા મજધાર
કયા જનમ ના વેર વારિયા
હો કયા જનમ ના વેર વારિયા
હો કયા જનમ ના વેર વારિયા
હો તમે કયા રે જનમ ના વેર વારિયા

Melya Majdhar Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *