ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય Odhni Odhu Odhu Ne Udi Jaay Lyrics - Aishwarya Majmudar, Vikas Ambore

"ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય" | ODHNI ODHU ODHU NE UDI JAAY LYRICS IN GUJARATI: The song is recorded by Aishwarya Majmudar and Vikas Ambore from Gujarati Dhollywood film GujjuBhai: Most Wanted, directed by Ishaan Randeria. The film stars Siddharth Randeria, Jimit Trivedi, Tejal Vyas, Purvi Vyas, Ragi Jani, Jayesh More, Vyoma Nandi and Sunil Vishrani in lead role. The music of "ODHNI ODHU ODHU NE UDI JAAY" song is composed by Dawgeek and Advait Nemlekar, while the lyrics are penned by Niren Bhatt.

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય Lyrics In Gujarati

કે ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી
કે ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
જાય જાય જાય જાય જાય જાય જાય
ઓઢણી
એ ઓઢણી…

ભારતલીરીક્સ.કોમ

ના ના રે રેહેવાય ના ના રે સહેવાય
ના ના રે રેહેવાય ના ના રે સહેવાય
ના કોઈને કહેવાય હાય હાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય

આંખો ની શરમ વગર
ઉડે છે સરળ સરળ
કેવી નખરારી, કેવી અલબેલી,
કોઈ હાથ જાલી આજ રોકો રે રે રે

બીલેરી ઉડે ઉડે
બિલોરી ઉડે ઉડે
વિજલડી જાને કોઈ ચમકે..એ હાલો

ચમક ચમક ઉડે ઉડે
રમક જમક ઉડે ઉડે
વાદલડી જાણે કોઈ ચમકે
ઓઢણી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય
ઓઢણી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય
તારું મુખડું મલકાય તારું જોબન છલકાય
તારું મુખડું મલકાય તારું જોબન છલકાય
મારા હૈયામાં કંઈ કંઈ થાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
જાય જાય જાય જાય જાય

હો રે ઓ રે મારુ ચંદંન સરીખું શરીર
હાય હાય હાય નીતરે નીર..નીતરે નીર
રૂપ દૂર થી જોવાય, ના ના રે અડકાય
રૂપ દૂર થી જોવાય, ના ના રે અડકાય

એ તો અડતા કરમાય હાય હાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
જાય જાય જાય જાય જાય જાય

Odhni Odhu Odhu Ne Udi Jaay Jaye Song Lyrics

Ke odhini odhu odhu ne udi jaay
Odhni
Ke odhni odhu odhu re udi jaay
Odhni odhu odhu ne udi jaay
Odhni odhu odhu ne udi jaay
Odhni odhu odhu ne udi jaay
Jaay jaay jaay jaay jaay jaay jaay
Odhni
Ae…odhni

Na na re rehevay na na re sahevay
Na na re rehevay na na re sahevay
Na koi ne kahevay haay haay
Odhni odhu odhu ne udi jaay
Odhni odhu odhu ne udi jaay

Aakho ni sharam vagar
Ude che sarar sarar
Kevi nakhrari kevi albeli
Ko hath jali aaj roko re re re

Bileri ude ude
Bilori ude ude
Vijaldi jane koi chamke…ae halo

Chamk chamk ude ude
Ramak jamak ude ude
Vadaldi jane koi chamke
Odhni ude to bhale udi jaay
Odhni ude to bhale udi jaay
Taru mukhdu malkay taru joban chalkay
Taru mukhdu malkay taru joban chalkay
Mara haiya ma kai kai thay
Odhni odhu odhu ne udi jaay
Odhni odhu odhu ne udi jaay
Jaay jaay jaay jaay jaay

Ho re o re maru chandan sarikhu sarir
Haay haay haay nitre neer nitre neer
Roop door thi jovay na na re adkaay
Roop door thi jovay na na re adkaay

bharatlyrics.com

Ae to adta karmay haay haay
Odhni odhu ne udi udi jaay
Odhni odhu ne udi udi jaay
Odhni odhu ne udi udi jaay
Odhni odhu ne udi udi jaay
Jaay jaay jaay jaay jaay jaay

Odhni Odhu Odhu Ne Udi Jaay Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *