ఓ మై లిల్లీ Oh My Lily Lyrics - Sreerama Chandra Mynampati

OH MY LILY SONG LYRICS: The song is sung by Sreerama Chandra Mynampati from the Telugu film Tillu Square, directed by Mallik Ram. The film stars Siddu Jonnalagadda and Anupama Parameswaran in the lead role. The music of "Oh My Lily" song is composed by Achu Rajamani, while the lyrics are penned by Ravi Anthony and Siddhu Jonnalagadda.

ఓ మై లిల్లీ Oh My Lily Lyrics in Telugu

ఓ మై లిల్లీ ఓ మై లిల్లీ
ప్రాణాన్ని నలిపేసి వెలిపోకమ్మా
ఓ మై లిల్లీ ఓ మై లిల్లీ
మనసెందుకు విరిగింది మల్లి మల్లి

ఏ తొలిసారి జరిగింది సరిపోలేదే
ఈ సారి జరిగింది తెలియనేలేదే
ఆగే తల్లి ఏంది లొల్లి
జరగాలి టిల్లు కి మల్లి మల్లి

ఏ యమ్మో ఓఓ ఓ యమ్మో ఓఓ
దీనమ్మో ఓఓ బాగుందమ్మో
ఏ యమ్మో ఓఓ ఓ యమ్మో ఓఓ
దీనమ్మో ఓఓ బాగుందమ్మో

ఏ పుత్తడిబొమ్మ లిల్లీ లిల్లీ
పక్కకిరమ్మా లిల్లీ లిల్లీ
అరే నువ్వే నా ముల్లు లిల్లీ లిల్లీ
కాటుక కల్లు ఓ మై లిల్లీ

మొదలెట్టే ముందే అడిగ నిన్ను
వదిలేసి వెళ్ళకు తడిగా
సర్దుకుపోలేను సరిపెట్టుకోలేను
వుండలేను ఒంటరిగా

పసిగట్టేలోపే పరిగెట్టుకెళ్లావు
ఈ తొండరేంటి నీకసలు
కరువైన మనసు బరువెక్కిపోయింది
తట్టుకోలేని దరువు

నెమ్మది నన్నడుగు
మెల్లంగ మబ్బేసిపోకు
నువ్వు సన్నగ తాకేసి పోతే
వున్నది పోయి వుంచుకున్నాది పోయి

మనసెందుకు విరిగింది మల్లి మల్లి
ఆ మనసెందుకు విరిగింది మల్లి మల్లి
ఆగే తల్లి ఏంది లొల్లి
జరగాలి టిల్లు కి మల్లి మల్లి

ఓ మై లిల్లీ ఓ మై లిల్లీ
ప్రాణాన్ని నలిపేసి వెలిపోకమ్మా
ఓ మై లిల్లీ ఓ మై లిల్లీ
మనసెందుకు విరిగింది మల్లి మల్లి

ఏ తొలిసారి జరిగింది సరిపోలేదే
ఈ సారి జరిగింది తెలియనేలేదే
ఆగే తల్లి ఏంది లొల్లి
జరగాలి టిల్లు కి మల్లి మల్లి

ఏ యమ్మో ఓఓ ఓ యమ్మో ఓఓ
దీనమ్మో ఓఓ బాగుందమ్మో
ఏ యమ్మో ఓఓ ఓ యమ్మో ఓఓ
దీనమ్మో ఓఓ బాగుందమ్మో

ఏ పుత్తడిబొమ్మ లిల్లీ లిల్లీ
పక్కకిరమ్మా లిల్లీ లిల్లీ
అరే నువ్వే నా ముల్లు లిల్లీ లిల్లీ
కాటుక కల్లు ఓ మై లిల్లీ

Oh My Lily Lyrics

Oh my lily oh my lily
Praanannee nalipesi velipokamma
Oh my lily oh my lily
Manasendhuku virigindhi malli malli

Eh tholisaari jarigindhi saripoledhe
Ee saari jarigindhi theliyaneledhe
Aage thalli endhi lolli
Jaragaali tillu ki malli malli

Eh yammo oo o yammo oo
Dheenammo oo bagundhammo
Eh yammo oo o yammo oo
Dheenammo oo bagundhammo

Eh putthadibomma lily lily
Pakkakirammaa lily lily
Arey nuvve naa mullu lily lily
Kaatuka kallu oh my lily

Modhalette mundhe adiga ninnu
Vadhilesi vellaku thadigaa
Sardhuku polenu saripettukolenu
Vundalenu ontarigaa

Pasigattelope parigettukellavu
Ee thondharenti neekasalu
Karuvaiyna manasu baruvekkipoyindhi
Thattukolenee dharuvu

Nemmadhi nannadugu
Mellanga mabbesipoku
Nuvvu sannaga thaakesi pothe
Vunnadhi poyi vunchukunnadhi poyi

Manasendhuku virigindhi malli malli
Ah manasendhuku virigindhi malli malli
Aage thalli endhi lolli
Jaragaali tillu ki malli malli

Oh my lily oh my lily
Praanannee nalipesi velipokamma
Oh my lily oh my lily
Manasendhuku virigindhi malli malli

Eh tholisaari jarigindhi saripoledhe
Ee saari jarigindhi theliyaneledhe
Aage thalli endhi lolli
Jaragaali tillu ki malli malli

Eh yammo oo o yammo oo
Dheenammo oo bagundhammo
Eh yammo oo o yammo oo
Dheenammo oo bagundhammo

Eh putthadibomma lily lily
Pakkakirammaa lily lily
Arey nuvve naa mullu lily lily
Kaatuka kallu oh my lily

Oh My Lily Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *