પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે Prem To Kyare Hasave Chhe Kyare Radave Chhe Lyrics - Kajal Dodiya

Prem To Kyare Hasave Chhe Kyare Radave Chhe lyrics, પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે the song is sung by Kajal Dodiya from ANGEL STUDIO SINGARWA. Prem To Kyare Hasave Chhe Kyare Radave Chhe Sad soundtrack was composed by Hardik Rathod, Rahul Raval with lyrics written by Natvar solanki.

Prem To Kyare Hasave Chhe Kyare Radave Chhe Lyrics

Ho nathi khabar kevo prem thai rahyo

Ho nathi khabar kevo prem thai rahyo
Nathi khabar kevo prem thai rahyo
Nathi thavano prem enathi thai rahyo
Ho nathi khabar kevo prem thai rahyo
Nathi khabar kevo prem thai rahyo
Nathi thavano prem enathi thai rahyo

Ho ghazab chhe aa prem ni yaado
Aankhe thi chhalkay chhe aansu no dariyo
Bahu ghazab chhe aa prem ni yaado
Aankhe thi chhalkay chhe aansu no dariyo
Aa prem to kyare hasave chhe kyare radave chhe
Aa prem to kyare hasave chhe kyare radave chhe
Kyare hasave chhe kyare radave chhe

Ho..oo nathi karan chhata varsi hu jaau chhu
Ene joi ne thodu behki hu jaavu chhu
Ho aapela dardo aaje bhuli jeevu chhu
Jem-tem kari dil ne samjavi lau chhu
Ho evi pan raat hati prem ni vaato hati
Have kaari raato ne eni chhe yaado
Evi pan raat hati prem ni vaato hati
Have kaari raato ne eni chhe yaado
Aa prem to kyare hasave chhe kyare radave chhe
Aa prem to kyare hasave chhe kyare radave chhe
Ho..oo kyare hasave chhe kyare radave chhe

bharatlyrics.com

Ho dil ma rahi mari duniya sargaavi
Apyo na prem mane madi chhe judaai
Ho karela vayda mai to duniya bhulavi
Tara mate sayba maari zindgi lutavi
Ho madyo hase saathi koi mara thi haaro
Aapi sazaa mane maro bhav te bagadyo
Ho madyo hase saathi koi mara thi haaro
Aapi sazaa mane maro bhav te bagadyo
Aa prem to kyare hasave chhe kyare radave chhe
Aa prem to kyare hasave chhe kyare radave chhe
Ho oo kyare hasave chhe kyare radave chhe
Ho oo kyare hasave chhe kyare radave chhe.

પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે Lyrics In Gujarati

હો નથી ખબર કેવો પ્રેમ થઇ રહ્યો

હો નથી ખબર કેવો પ્રેમ થઇ રહ્યો
નથી ખબર કેવો પ્રેમ થઇ રહ્યો
નથી થવાનો પ્રેમ એનાથી થઇ રહ્યો
હો નથી ખબર કેવો પ્રેમ થઇ રહ્યો
નથી ખબર કેવો પ્રેમ થઇ રહ્યો
નથી થવાનો પ્રેમ એનાથી થઇ રહ્યો

હો ગજબ છે આ પ્રેમ ની યાદો
આંખે થી છલકાય છે આંસુ નો દરિયો
બહુ ગજબ છે આ પ્રેમ ની યાદો
આંખ થી છલકાય છે આંસુ નો દરિયો
આ પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે
આ પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે
ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હો..ઓ નથી કારણ છતાં વરસી હું જાઉં છું
એને જોઈ ને થોડું બેહકી હું જાવું છું
હો આપેલા દર્દો આજ ભૂલી જીવું છું
જેમ-તેમ કરી દિલ ને સમજાવી લઉ છું
હો એવી પણ રાતો હતી પ્રેમ ની વાતો હતી
હવે કારી રાતો ને એની છે યાદો
એવી પણ રાતો હતી પ્રેમ ની વાતો હતી
હવે કારી રાતો ને એની છે યાદો
આ પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે
આ પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે
હોઓ ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે

હો દિલ માં રહી મારી દુનિયા સળગાવી
આપ્યો ના પ્રેમ મને મળી છે જુદાઈ
હો કરેલા વાયદા મેં તો દુનિયા ભુલાવી
તારા માટે સાયબા મારી ઝીંદગી લૂંટાવી
હો મડયો હશે સાથી કોઈ મારા થી હારો
આપી સજા મને મારો ભવ તે બગાડ્યો
હો મડયો હશે સાથી કોઈ મારા થી હારો
આપી સજા મને મારો ભવ તે બગાડ્યો
આ પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે
આ પ્રેમ તો ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે
હોઓ ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે
હોઓ ક્યારે હસાવે છે ક્યારે રડાવે છે

Prem To Kyare Hasave Chhe Kyare Radave Chhe Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download