ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾ Premakke Kannilla Lyrics - Pancham Jeeva, Shreya Iyer

Premakke Kannilla lyrics, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾ the song is sung by Pancham Jeeva, Shreya Iyer from Sakath. Premakke Kannilla Romantic soundtrack was composed by Judah Sandhy with lyrics written by Jayanth Kaikini.

ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾ Lyrics in Kannada

ಹೃದಯವ ಕಳೆಯುವ
ಹಸಿಬಿಸಿ ಅನುಭವ

ಒಂಚೂರು ಸ್ಪರ್ಶ
ಒಂಚೂರು ಊಹೆ
ಒಂಚೂರು ಗಂಧ
ಒಂಚೂರೆ ಮಾಯೆ
ಮುದ್ದಾಗಿ ಸೇರಿ

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು
ಜಾದು ತುಂಬಾ ಜೋರು
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾ ಅಂತ
ಅಂದೋರ್ ಯಾರು

ಹೃದಯವ ಕಳೆಯುವ
ಹಸಿಬಿಸಿ ಅನುಭವ

ಅಡಗಲೆಂದೆ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ
ಇದೆ ಜಾಗ ಖಾಸಾ
ಅಳಿಸದಂತ ಸ್ವರಗಳಿಂದ
ಬರದ ರೂಪ ವಿನ್ಯಾಸ

ನನಗಂತೂನೀನು
ಎಂದು ಕೂಡ ಎಂದಿಗಿಂತ ಚೆಂದ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊನ್ನಾರ ಜಾತ್ರೆ
ನಿಂದೆ ಕೇಳು
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾ ಅಂತ
ಅಂದೋರ್ ಯಾರು

ಹಿತವೇ ಬೇರೆ ಸನಿಹ ನೀನು
ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು
ಬೆಳಕೆ ಹೋದ ಊರಿಗೀಗ
ಮರಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತು

bharatlyrics.com

ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು.ಊ.ನೀ ಕೇಳು
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಸದ್ದು

ಹೃದಯವ ಕಡೆಯುವ
ಕಲೆಯನು ಕಳಿಯುವ

ಒಂಚೂರು ಸ್ಪರ್ಶ
ಒಂಚೂರೆ ಊಹೆ
ಒಂಚೂರು ಗಂಧ
ಒಂಚೂರೆ ಮಾಯೆ
ತಂತಾನೆ ಸೇರಿ

ಅಂದೆಯ ಮೇಲೀಗ
ನೀನು ಮೆಲ್ಲಗೇರು
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾ ಅಂತ
ಅಂದೋರ್ ಯಾರು.

Premakke Kannilla Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *