రోమియో జూలియటు Romeo Juliet Lyrics - Aditi Shankar

Romeo Juliet lyrics, రోమియో జూలియటు the song is sung by Aditi Shankar from Ghani. Romeo Juliet Love soundtrack was composed by S. Thaman with lyrics written by Raghuram.

Romeo Juliet Lyrics

Pie, pie… Sweetie pie
Romeo ki juliet laa
Radio ki satellite laa
Lab dab heart beat laa
Undiponaa neeku nenilaa

Choopulemo chocolate laa
Navvulemo magnet laa, laa
Nachhinaavu anni velalaa
Masthugunna chandamamalaa

Newton cheppina soothramedho
Gundene laagena
U-turn thirige needalaaga
Ventane saaganaa

Veturilaa nandurilaa
Varninchamante neepai preme
Baashalanni chaalave mari

Romeo ki juliet laa laa
Radio ki satellite laa laa
Lab dab heart beat laa
Undiponaa neeku nenilaa

Aa meghame vaanalaa maari
Naa kosame cheragaa
Aanandame adugule vesi
Naa sonthame avvagaa

Eppudaina naaku nenu ninna dhaaka
Nachhanaina nachhaledhu inthalaaga
Oopire ooyalai ooguthundhi unnapaatugaa

Romeo ki juliet laa laa
Radio ki satellite laa laa
Lab dab heart beat laa
Undiponaa neeku nenilaa.

రోమియో జూలియటు Lyrics in Telugu

రోమియోకి జూలియటులా
రేడియోకి సాటిలైటులా
లబ్ డబ్ హార్ట్ బీటులా
ఉండిపోనా నీకు నేనిలా

bharatlyrics.com

చూపులేమో చాకులెటులా
నవ్వులేమో మాగ్నెటులా లా
నచ్చినావు అన్నివేళలా
మస్తుగున్న చందమామలా

న్యూటన్ చెప్పిన సూత్రమేదో
గుండెనే లాగెనా
యూటర్న్ తిరిగే నీడలాగా
వెంటనే సాగనా

వేటూరిలా నండూరిలా
వర్ణించమంటే నీపై ప్రేమే
బాషాలన్నీ చాలవే మరి

రోమియోకి జూలియటులా లా
రేడియోకి సాటిలైటులా లా
లబ్ డబ్ హార్ట్ బీటులా
ఉండిపోనా నీకు నేనిలా

ఆ మేఘమే వానలా మారి
నా కోసమే చేరగా
ఆనందమే అడుగులే వేసి
నా సొంతమే అవ్వగా

ఎప్పుడైన నాకు నేను నిన్న దాకా
నచ్చనైనా నచ్చలేదు ఇంతలాగా
ఊపిరే ఊయలై ఊగుతుంది ఉన్నపాటుగా

రోమియోకి జూలియటులా లా
రేడియోకి సాటిలైటులా లా
లబ్ డబ్ హార్ట్ బీటులా
ఉండిపోనా నీకు నేనిలా.

Romeo Juliet Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *