શૈતાની ખોપડા Shaitani Khopda Lyrics - Dev Pagli

SHAITANI KHOPDA LYRICS IN GUJARATI: શૈતાની ખોપડા, This Gujarati Funny song is sung by Dev Pagli & released by Saregama Gujarati. "SHAITANI KHOPDA" song was composed by DJ Adee, Sunil Thakor and Jagdish Thakor, with lyrics written by Dev Pagli and Satish Dalvadi. The music video of this track is picturised on Dev Pagli, DJ Adee and Ishita Kale.

શૈતાની ખોપડા Shaitani Khopda Lyrics in Gujarati

અંતર મંતર અંતર મંતર
હે અંતર મંતર શેતાની ખોપડા
પાપાની પરીઓના રીપ્લાય રોકડા
હે કોલેજના બોને હાથમાં લે અલી ચોપડા
લવર પોઇન્ટ ના ફુલ થાય બોકડા

હે કામરુદેશથી અઘોરી બોલાયો
મંતર મારીને મને મણકો પહેરાયો
થઈ ગયો મેલી વિદ્યાનો પાવર ફેલ
હે અંતર મંતર શેતાની ખોપડા
પાપા ની પરીઓના રીપ્લાય રોકડા
હે કોલેજના બોને હાથમાં લે અલી ચોપડા
લવર પોઇન્ટ ના ફુલ થાય બોકડા

લેબુ મરચાની મેં વિધિ કરાઈ
કાળા દોરા મંત્રીને બેબીને ડરાઈ
ઘઉં ચોખા બાંધીને તાવીજ બનાઈ
બાર વાગે જઈને એના ઉબરે લટકાઈ
તો યે મારી હાહરી હાથમાં ના આઈ
ઘરે આવી બાઈ જોડે ગાળો ખવડાઈ
લાડો હતી મારી એ ઘણી લાડવાઈ
ફીલિંગ્સ મારી ફેલ કરી ઓતેડી કકડાઈ
ઓતેડી કકડાઈ ઓતેડી કકડાઈ

હે અંતર મંતર શેતાની ખોપડા
અંતર મંતર શેતાની ખોપડા
પાપા ની પરીઓના રીપ્લાય રોકડા
કાળી ચૌદસના દાડે ચોકલેટ ખાતા જોઈતી
કૂતરું ખઈ ગયું ચોકલેટ એ મારા હામે રોઈતી

અરે પકોડી ખઇને એ પાપડી ના માંગતી
ટચ કરી ગઈ મને એની આ સાદગી
એ નહીં મળે તો એના માટે મરી જવ
એના માટે હું કામ મરું
એના માટે દોરા ધાગાના કરું

અંતર મંતર અંતર મંતર
અંતર મંતર શૈતાની ખોપડા
પાપા ની પરીઓના

Shaitani Khopda Lyrics

Antar mantar antar mantar
He antar mantar shaitani khopda
Papani pariyo na reply rokda
He college na bone haathma le ali chopda
Lover point na fool thay bokda

He kamrudesh thi aghori bolayo
Mantar marine mane manko paherayo
Thai gayo meli vidhya no power fail
He antar mantar shaitani khopda
Papani pariona reply rokda
He college na bone haathma le ali chopda
Lover point na fool thay bokda

Lemboo marchani me vidhi karayi
Kada dora mantrine baby ne darayi
Gahu chokha bandhine tavij banayi
Baar vage jaine umbrae latkayi
Toye mari hahari haath ma na aayi
Ghare aavi bai jode gado khavdai
Lado hati mari ghani ladvai
Fillings mari fail kari otedi kakdai
Otedi kakdai otedi kakdai

He antar mantar shaitani khopda
Antar mantar shaitani khopda
Papani pariyo na reply rokda
Kali chaudas na dade chocolate khata joiti
Kutaru khai gayu chocolate ae mara hame roiti

Are pakodi khaine ae papdi na mangati
Touch kari gayi mane eni aa sadagi
Ae nahi male to ena mate mari jav
Ena mate hu kaam maru
Ena mate dora dhaga na karu

Antar mantar antar mantar
Antar mantar shaitani khopda
Papani pariona

Shaitani Khopda Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *