శ్రీరంగనీతులు (టైటిల్ ట్రాక్) Sriranga Neethulu (Title Track) Lyrics - Sandilya Pisapati

SRIRANGA NEETHULU (TITLE TRACK) SONG LYRICS: The song is sung by Sandilya Pisapati from the soundtrack album for the Telugu film Sri Ranga Neethulu, directed by Praveen Kumar VSS, starring Suhas, Ruhani Sharma, Karthik Rathnam and Viraj Ashwin. "SRIRANGA NEETHULU (TITLE TRACK)" song was composed by Ajay Arasada, with lyrics written by Sri Mani (SriMani and Shree Mani).

Sriranga Neethulu (Title Track) Lyrics

Inaraa inaraa seputhaa inaraa
Eekaalam sriranga neethulu inaraa
Vinara vinara seputha vinaraa
Ee kaalam sriranga neethulu vinaraa

Nachhindi cheseti pokaada poyi
Vachhindi cheseti vaikhari kanaraa
Nachhindi cheseti pokaada poyi
Vachhindi cheseti vaikhari kanaraa

Kooseti kodiki lesedi poyee
Koosundhani kodini koseti rojulu

Vemana shathakam kashiki poyindhi
Sumati shathakam mathipoyi koorchundhi
Shathakoti vinthala viddooraale
Kolathallaa maaraayi ee kaalam kathale

Inaraa inaraa seputhaa inaraa
Eekaalam sriranga neethulu inaraa
Nachhindi cheseti pokaada poyi
Vachhindi cheseti vaikhari kanaraa

Ye navvu enakaa ye marmamundho
Kanipinchadhe kanipinchadhe
Ye paluku enakaa ye ardhamundho
Vinipinchadhe vinipinchadhe

Manasaara maataade vainaanni
Cheripeyamantondhi charavani
Dishaleni daarullo adugesi
Gamyaalane gaalikodilesi

Ye rojukaarangeyadam
Nerchukundhi lokame

O o inaraa inaraa seputhaa inaraa
Eekaalam sriranga neethulu inaraa
Vinara vinara seputha vinaraa
Ee kaalam sriranga neethulu vinaraa

Nelasari jeethaala sogasulakosam
Panthaale panthaale
Nelakokkasaarainaa manakem kaavaalo
Adagamule choodamule

Lekkala thakkeda thookamlo
Nuvu thappipoyaavu enaado
Ekkadikakkada raajilo
Ee jeevithamkenni gunjillo
Ye sirulakai nee parugulo
Neeku kooda theliyadhe

Inaraa inaraa seputhaa inaraa
Eekaalam sriranga neethulu inaraa
Nachhindi cheseti pokaada poyi
Vachhindi cheseti vaikhari kanaraa

శ్రీరంగనీతులు (టైటిల్ ట్రాక్) Lyrics in Telugu

ఇనరా ఇనరా సెపుతా ఇనరా
ఈ కాలం శ్రీరంగ నీతులు ఇనరా
వినరా వినరా సెపుతా వినరా
ఈ కాలం శ్రీరంగనీతులు వినరా

నచ్చింది చేసేటి పోకాడ పోయి
వచ్చింది చేసేటి వైఖరి కనరా
నచ్చింది చేసేటి పోకాడ పోయి
వచ్చింది చేసేటి వైఖరి కనరా

కూసేటి కోడికి లేసేది పోయీ
కూసుందని కోడిని కోసేటి రోజులు

వేమన శతకం కాశికి పోయింది
సుమతీ శతకం మతిపోయి కూర్చుంది
శతకోటి వింతల విడ్డూరాలే
కొలతల్లా మారాయి ఈ కాలం కథలే

ఇనరా ఇనరా సెపుతా ఇనరా
ఈ కాలం శ్రీరంగ నీతులు ఇనరా
నచ్చింది చేసేటి పోకాడ పోయి
వచ్చింది చేసేటి వైఖరి కనరా

ఏ నవ్వు ఎనకా ఏ మర్మముందో
కనిపించదే కనిపించదే
ఏ పలుకు ఎనకా ఏ అర్ధముందో
వినిపించదే వినిపించదే

మనసారా మాటాడే వైనాన్ని
చెరిపేయమంటోంది చరవాణి
దిశ లేని దారుల్లో అడుగేసి
గమ్యాలనే గాలికొదిలేసి

ఏ రోజుకారంగేయడం
నేర్చుకుంది లోకమే

bharatlyrics.com

ఓ ఓ ఇనరా ఇనరా సెపుతా ఇనరా
ఈ కాలం శ్రీరంగ నీతులు ఇనరా
వినరా వినరా సెపుతా వినరా
ఈ కాలం శ్రీరంగనీతులు వినరా

నెలసరి జీతాల సొగసులకోసం
పంథాలే పంథాలే
నెలకొక్కసారైనా మనకేం కావాలో
అడగములే చూడములే

లెక్కల తక్కెడ తూకంలో
నువు తప్పిపోయావు ఏనాడో
ఎక్కడికక్కడ రాజీలో
ఈ జీవితంకెన్ని గుంజిల్లో
ఏ సిరులకై నీ పరుగులో
నీకు కూడ తెలియదే

ఇనరా ఇనరా సెపుతా ఇనరా
ఈ కాలం శ్రీరంగ నీతులు ఇనరా
నచ్చింది చేసేటి పోకాడ పోయి
వచ్చింది చేసేటి వైఖరి కనరా

Sriranga Neethulu (Title Track) Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *