ಸುಲ್ತಾನ Sulthana Lyrics - Santhosh Venky, Manmohan Krishna, Varsha Acharya

Sulthana lyrics, ಸುಲ್ತಾನ the song is sung by Santhosh Venky, Manmohan Krishna, Varsha Acharya from KGF Chapter 2. Sulthana Philosophical soundtrack was composed by Ravi Basrur with lyrics written by Santhosh Venky, Manmohan Krishna, Varsha Acharya.

Sulthana Lyrics

Rana rana rana rana dheera
Rudirebbi nintha rana dheera
Rana rana rana rana dheera
Nara kasuti ninthavo eega

Rana rana rana rana dheera
Obbanti nintha rana dheera
Rana rana rana rana dheera
Ede gatti ninthavu eega

Kshanadinda gharshaneya gaththarisi
Suduva benki beesutha
Rana kahale kikkiridu bhorgareva
Saddu chanda maarutha

Dharani dhageyu dhaga dhaga dhagisi
Tanidavu ninninda edegaara
Bhayada odalu tale murigatti dhairyadi
Ninthavu bala dheera

Dheera dheera dheera dheera sura sulthana
Dheera dheera dheera dheera sura sulthana
Dheera dheera dheera dheera sura sulthana
Dheera dheera dheera dheera sura sulthana

Uridagniya kala dushtalara
Kusidu kusidu hugidittu
Haridaaduva yama kinkarara
Basidu basidu nilukittu

Katta kalavi kadu katti biru beesi
Katti eduru kadegatti huttalisi
Netta kalu karakaagi kattalisi
Duttu pattu nuchaadi badi dudisi

Gaddalada madye gadhgadisi
Gattayisi nintha gaali
Gajagalisi gichchi geerelisi
Guri tappadivana prathi daali

Dharani dhageyu daga dga dagisi
Tanidavu ninninda edegaara
Bhayada odalu tale murigatti dhairyadi
Ninthavu bala dheera

Jai jai jai
Jai jai jai

Rana rana rana rana dheera
Rudirebbi nintha rana dheera
Rana rana rana rana dheera
Nara kasuti ninthavo eega

Rana rana rana rana dheera
Obbanti nintha rana dheera
Rana rana rana rana dheera
Ede gatti ninthavu eega

Kshanadinda gharshaneya gaththarisi
Suduva benki beesutha
Rana kahale kikkiridu bhorgareva
Saddu chanda maarutha

Dharani dhageyu daga dga dagisi
Tanidavu ninninda edegaara
Bhayada odalu tale murigatti dhairyadi
Ninthavu bala dheera

Dheera dheera dheera dheera sura sulthana
Dheera dheera dheera dheera sura sulthana
Dheera dheera dheera dheera sura sulthana
Dheera dheera dheera dheera sura sulthana.

ಸುಲ್ತಾನ Lyrics in Kannada

ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ ಧೀರ
ರುದಿರೆಬ್ಬಿ ನಿಂತ ರಣ ಧೀರ
ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ ಧೀರ
ನರ ಕಸುಟಿ ನಿಂತವೋ ಈಗ

ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ ಧೀರ
ಒಬ್ಬಂಟಿ ನಿಂತ ರಣ ಧೀರ
ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ ಧೀರ
ಎದೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತವೋ ಈಗ

ಕ್ಷಣದಿಂದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಗತ್ತರಿಸಿ
ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಬೀಸುತ
ರಣ ಕಹಳೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಭೋರ್ಗರೆವ
ಸದ್ದು ಚಂಡ ಮಾರುತ

ಧರಣಿ ಧಗೆಯೂ ಧಗ ಧಗ ಧಗಿಸಿ
ತಣಿದವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎದೆಗಾರ
ಭಯದ ಒಡಲು ತಲೆ ಮುರಿಗೆತ್ತಿ ಧೈರ್ಯದಿ
ನಿಂತವು ಬಲ ಧೀರ

ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಸುರ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಸುರ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಸುರ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಸುರ ಸುಲ್ತಾನ

ಉರಿದಗ್ನಿಯ ಕಳ ದುಷ್ಟಳರ
ಕುಸಿದು ಕುಸಿದು ಹುಗಿದಿಟ್ಟು
ಹರಿದಾಡುವ ಯಮ ಕಿಂಕರರ
ಬಸಿದು ಬಸಿದು ನಿಲುಕಿಟ್ಟು

bharatlyrics.com

ಕಟ್ಟಾ ಕಳವಿ ಕಡು ಕತ್ತಿ ಬಿರು ಬೀಸಿ
ಕತ್ತಿ ಎದುರು ಕಡೆಗಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಳಿಸಿ
ನೆಟ್ಟ ಕಳು ಕರಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಳಿಸಿ
ದುಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ನುಚ್ಚಾಡಿ ಬಡಿ ದುಡಿಸಿ

ಗದ್ದಲದ ಮದ್ಯೆ ಗಧ್ಗದಿಸಿ
ಗಟ್ಟಾಯಿಸಿ ನಿಂತ ಗಾಳಿ
ಗಜಗಳಿಸಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗೀರೆಳಿಸಿ
ಗುರಿ ತಪ್ಪದಿವನ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ

ಧರಣಿ ಧಗೆಯೂ ಧಗ ಧಗ ಧಗಿಸಿ
ತಣಿದವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎದೆಗಾರ
ಭಯದ ಒಡಲು ತಲೆ ಮುರಿಗೆತ್ತಿ ಧೈರ್ಯದಿ
ನಿಂತವು ಬಲ ಧೀರ

ಜೈ ಜೈ ಜೈ
ಜೈ ಜೈ ಜೈ

ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ ಧೀರ
ರುದಿರೆಬ್ಬಿ ನಿಂತ ರಣ ಧೀರ
ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ ಧೀರ
ನರ ಕಸುಟಿ ನಿಂತವೋ ಈಗ

ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ ಧೀರ
ಒಬ್ಬಂಟಿ ನಿಂತ ರಣ ಧೀರ
ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ ಧೀರ
ಎದೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತವೋ ಈಗ

ಕ್ಷಣದಿಂದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಗತ್ತರಿಸಿ
ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಬೀಸುತ
ರಣ ಕಹಳೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಭೋರ್ಗರೆವ
ಸದ್ದು ಚಂಡ ಮಾರುತ

ಧರಣಿ ಧಗೆಯೂ ಧಗ ಧಗ ಧಗಿಸಿ
ತಣಿದವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎದೆಗಾರ
ಭಯದ ಒಡಲು ತಲೆ ಮುರಿಗೆತ್ತಿ ಧೈರ್ಯದಿ
ನಿಂತವು ಬಲ ಧೀರ

ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಸುರ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಸುರ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಸುರ ಸುಲ್ತಾನ
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಸುರ ಸುಲ್ತಾನ.

Sulthana Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *