તમે છો મારી જાન Tame Chho Mari Jaan Lyrics - Shital Thakor

TAME CHHO MARI JAAN LYRICS IN GUJARATI: તમે છો મારી જાન, The song is sung by Shital Thakor and released by T-Series Gujarati label. "TAME CHHO MARI JAAN" is a Gujarati Love song, composed by Ajay Vagheshwari, with lyrics written by Rajvinder Singh. The music video of this song is picturised on Amit Shah and Hina Suthar.

Tame Chho Mari Jaan Lyrics

Ho tame mara dil no dhabkar chho
Ho tame mara dil no dhabkar chho
Tame mara dil no dhabkar chho
Tame ja mari jindagi tame ja maro pyar chho

Ho vala tame mara dil no dhabkar chho
Mari jindagi tame chho tame ja maro pyar chho

Ho jove mari ankho sapna tamara
Jove mari ankho sapna tamara

Tame mara haiya na har chho
Tame mara haiya na har chho
Mari jindagi tame chho tame ja maro pyar chho
Mari jindagi tame chho tame ja maro pyar chho

Ho mari aa ankho ma nindar na aave
Aavi mara sapna ma tu mane satave
Rah jovu chhu valam tari kyare tu aave
Aavine mane tari sathe lai jane

Ho janmo janam no taro maro aa pyar chhe
Janmo janam no taro maro aa pyar chhe

Tame mari khushiyo no sansar chho
Tame mari khushiyo no sansar chho
Mari jindagi tame chho tame ja maro pyar chho
Mari jindagi tame chho tame ja maro pyar chho

Ho mara jiv thi vadhare tamne hu chahu
Rat din duva ao ma tamne ja mangu
Je pan hu chahu tamara thi chahu
Tamne ja maro bhagvan hu manu

Ho kismat thi tame mane malya chho yaara
Kismat thi tame mane malya chho yaara

Vala bas aek tame mari sath chho
Bas aek tame mari sath chho
Tame ja mari jindagi tame ja maro pya chho
Mari jindagi tame chho tame ja maro pyar
Mari jindagi tame chho tame ja maro pyar chho
Ho mari jindagi tame chho tame ja maro pyaar chho.

તમે છો મારી જાન Lyrics in Gujarati

હો તમે મારા દિલનો ધબકાર છો
હો તમે મારા દિલનો ધબકાર છો
તમે મારા દિલનો ધબકાર છો
તમે જ મારી જીંદગી તમેજ મારો પ્યાર છો

હો વાલા તમે મારા દિલનો ધબકાર છો
મારી જીંદગી તમે છો તમે જ મારો પ્યાર છો

હો જોવે મારી આંખો સપના તમારા
જોવે મારી આંખો સપના તમારા

તમે મારા હૈયાનો હાર છો
તમે મારા હૈયાનો હાર છો
મારી જીંદગી તમે છો તમે જ મારો પ્યાર છો
મારી જીંદગી તમે છો તમે જ મારો પ્યાર છો

હો મારી આ આંખોમાં નિંદર ના આવે
આવી મારા સપનામાં તું મને સતાવે
રાહ જોવું છું વાલમ તારી ક્યારે તું આવે
આવીને મને તારી સાથે લઈ જાને

હો જનમો જનમનો તારો મારો આ પ્યાર છે
જનમો જનમનો તારો મારો આ પ્યાર છે

તમે મારી ખુશીયોનો સંસાર છો
તમે મારી ખુશીયોનો સંસાર છો
મારી જીંદગી તમે છો તમે જ મારો પ્યાર છો
મારી જીંદગી તમે છો તમે જ મારો પ્યાર છો

હો મારા જીવથી વધારે તમને હું ચાહું
રાત-દિન દુવાઓમાં તમને જ માંગુ
જે પણ હું ચાહું તમારાથી ચાહું
તમને જ મારો ભગવાન હું માનું

હો કિસ્મતથી તમે મને મળ્યા છો યારા
કિસ્મતથી તમે મને મળ્યા છો યારા

bharatlyrics.com

વાલા બસ એક તમે મારી સાથ છો
બસ એક તમે મારી સાથ છો
તમે જ મારી જીંદગી તમે જ મારો પ્યાર છો
મારી જીંદગી તમે છો તમેજ મારો પ્યાર છો
હો મારી જીંદગી તમે છો તમેજ મારો પ્યાર છો.

Tame Chho Mari Jaan Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *