તારા તોલે કોઈ ના આવે Tara Tole Koyi Na Aave Lyrics - Jignesh Barot (Jignesh Kaviraj Barot)

TARA TOLE KOYI NA AAVE LYRICS IN GUJARATI: Tara Tole Koyi Na Aave (તારા તોલે કોઈ ના આવે) is a Gujarati Playful song, voiced by Jignesh Barot (Jignesh Kaviraj Barot) from Saregama Gujarati. The song is composed by Jitu Prajapati, with lyrics written by Rajan Rayka and Dhaval Motan. The music video of the song features Jignesh Barot, Chhaya Thakor and Shubh.

Tara Tole Koyi Na Aave Lyrics

Ho ek baju duniya ne ek baju tu

bharatlyrics.com

Ho ek baju duniya ne ek baju tu
Ek baju duniya ne ek baju tu
Tara tole biju koi na ave

Ho tu jode hoy to mare jove biju su
Tu jode hoy to mare jove biju su
Tara tole biju koi na ave

Ho hacu kahu su songandh khau su
Hacu kahu su songandh khau su

Are ek baju duniya ne ek baju tu
Ek baju duniya ne ek baju tu
Tara tole biju koi na ave
Ho tara tole biju koi na ave

Ho mara cehara ne tara mate laki manati
Mara sakan lai ne tu to gherathi nekadati

Ho muda maro jani ne vaat re karati
Mara prem no poniyare divo re karati
Ho tuj mari jindagi peli pasandagi
Tuj mari jindagi peli pasandagi

Are ek baju duniya ne ek baju tu
Ek baju duniya ne ek baju tu
Tara tole biju koi na ave
Ho tara tole biju koi na ave

Are hira bajarama jaine su kevu
Kohinur na male to biju su levu

Ho pachi avi jane tane etalu se kevu
Tari khot vartaya se ekalo sid revu
Ho jiv maro bare se tu na male se
Jiv maro bare se tu na male se

Are ek baju duniya ne ek baju tu
Ek baju duniya ne ek baju tu
Tara tole biju koi na ave

Are tu bhegi hoy to mare jove biju su
Tu bhedi hoy to mare jove biju su
Tara tole biju koi na ave
Are tara tole biju koi na ave

Ho tara tole biju koi na ave

તારા તોલે કોઈ ના આવે Lyrics in Gujarati

હો એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું

હો એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું
એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું
તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે

હો તું જોડે હોય તો મારે જોવે બીજું શું
તું જોડે હોય તો મારે જોવે બીજું શું
તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે

હો હાચું કહું શું સોંગંધ ખઉં શું
હાચું કહું શું સોંગંધ ખઉં શું

અરે એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું
એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું
તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે
હો તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હો મારા ચેહરા ને તારા માટે લકી માનતી
મારા શકન લઈ ને તું તો ઘેરથી નેકળતી

હો મૂડ મારો જાણી ને વાત રે કરતી
મારા પ્રેમનો પોણિયારે દીવો રે કરતી
હો તુજ મારી જિંદગી પેલી પસંદગી
તુજ મારી જિંદગી પેલી પસંદગી

અરે એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું
એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું
તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે
હો તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે

અરે હીરા બજારમાં જઇને શું કેવું
કોહિનુર ના મળે તો બીજું શું લેવું

હો પાછી આવી જાને તને એટલું શે કેવું
તારી ખોટ વર્તાય શે એકલો શીદ રેવું
હો જીવ મારો બળે શે તું ના મળે શે
જીવ મારો બળે શે તું ના મળે શે

અરે એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું
એક બાજુ દુનિયા ને એક બાજુ તું
તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે

અરે તું ભેગી હોય તો મારે જોવે બીજું શું
તું ભેડી હોય તો મારે જોવે બીજું શું
તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે
અરે તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે

હો તારા તોલે બીજું કોઈ ના આવે

Tara Tole Koyi Na Aave Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *