तु अशी Tu Ashi Lyrics - Keval Walanj

Tu Ashi lyrics, तु अशी the song is sung by Keval Walanj from Tips Marathi. Tu Ashi Love soundtrack was composed by Sushant Rajendra Bapardekar with lyrics written by Sushant Rajendra Bapardekar, Vipul Shivalkar.

तु अशी Tu Ashi Lyrics In Marathi

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी गेलीस का सांग ना पाश हे तोडूनी
दूर का भासे हा प्रितीचा किनारा
एकट्या वाटेवर बस तुझा सहारा

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी गेलीस का सांग ना पाश हे तोडूनी

तुझ्या-माझ्या मनातले
ओठी आले अलवार
दोघातले अंतर हे
विरेल ग हळूवार
बहरले क्षण सारे
तुझ्या एका हाकेवर
भेटलीस तु मला
पुन्हा त्या वाटेवर

जग सारे का भासे हे रिते
जग सारे का भासे हे रिते
ओढ ही का अंतरी तुटे
ओढ ही का अंतरी तुटे

सांगना वेड्या मना
प्रेम ही झाला गु्न्हा
सांगना वेड्या मना
प्रेम ही झाला गु्न्हा
झाला गु्न्हा

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी जाऊ नको थांब ना पाश हे तोडूनी

मिटलेल्या पापण्यांनी
साठवले क्षण चार
पाणावले डोळे अन् मी
पुन्हा तिथेच एकटा यार

Tu Ashi Lyrics

Tu ashi ye kadhi gheuni swpnana abol prit hi tuzi
Saath hi soduni gelis ka sang na pash he toduni
Dur ka bhase ha priticha kinara
Ektya vatevar bas tuza sahara

Tu ashi ye kadhi gheuni swpnana abol prit hi tuzi
Saath hi toduni gelis ka sang naa pash he toduni

Tuza mazya manatle
Othi aale alvaar
Doghatle antar he
Virel g haluvaar
Bahrle kshn saare
Tuzya eka hakevar
Bhetlis tu mala
Punha tya vatevar

Jag saare ka bhase he rite
Jag saare ka bhase he rite
Odh hi ka antari tute
Odh hi ka antari tute

Sangna vedya mana
Prem hi zala gunha
Sangana vedya mana
Prem hi zala gunha
Zala gunha

Tu ashi ye kadhi gheuni swpnana abol prit hi tuzi
Saath hi toduni gelis ka sang naa pash he toduni

Mitlelya papnyani
Sathvle kahsn chaar
Panavle dole an me
Punha tithech ekta yaar

Tu Ashi Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *