તું થઇ મારી Tu Thai Maari Lyrics - Shaan, Vibhuti Lekha

LYRICS OF TU THAI MAARI IN GUJARATI: "તું થઇ મારી", The song is sung by Shaan and Vibhuti Lekha from Gujarati film Kundali, directed by Harish Bhatt. The film stars Soham Shah, Manshi Joshi, Harish Bhatt, Karan Rajveer and Harsh Tushar in lead role. "TU THAI MAARI" is a Love song, composed by Semal-Nikhil, with lyrics written by Harish Bhatt.

Tu Thai Maari Lyrics

Tu thai maari hu taro thayo
Aek bija no saharo thayo
Tu thai maari hu taro thayo
Aek bija no saharo thayo

Jyare jovu hu to tane
Jage armaan aa dil na
Jyare jovu hu to tane
Jage armaan aa dil na soniya

Yaado ma mari… Shwaso ma mari
Jivan ma bas tu… Bas tu
Ankho ma mari… Baho ma mari
Rato ma bas tu… Bas tu

Dhadkan ma mari bas aek ja taru nam
Prem ma pagal dil aa nadan

Tu dil ni dhadkan… Tu chahat mari
Tu sapna mara tu yaad mari
Tu dil ni dhadkan… Tu chahat mari
Tu sapna mara tu yaad mari

Jyare jovu hu to tane
Jage armaan aa dil na
Jyare jovu hu to tane
Jage armaan aa dil na soniya

Tu thai maari… Tu dil ni dhadkan
Hu taro thayo… Tu chahat mari
Aekbija no… Tu sapna mara
Saharo thayo tu yaad mari.

તું થઇ મારી Lyrics in Gujarati

તું થઇ મારી હું તારો થયો
એક બીજા નો સહારો થયો
તું થઇ મારી હું તારો થયો
એક બીજા નો સહારો થયો

જ્યારે જોવું હું તો તને
જાગે અરમાન આ દિલ ના
જ્યારે જોવું હું તો તને
જાગે અરમાન આ દિલ ના સોનીયા

યાદોમાં મારી… શ્વાસોમાં મારી
જીવનમાં બસ તું… બસ તું
આંખોમાં મારી… બાહોમાં મારી
રાતોમાં બસ તું… બસ તું

bharatlyrics.com

ધડકનમાં મારી બસ એક જ તારું નામ
પ્રેમમાં પાગલ દિલ આ નાદાન

તું દિલની ધડકન… તું ચાહત મારી
તું સપના મારા તું યાદ મારી
તું દિલની ધડકન… તું ચાહત મારી
તું સપના મારા તું યાદ મારી

જ્યારે જોવું હું તો તને
જાગે અરમાન આ દિલ ના
જ્યારે જોવું હું તો તને
જાગે અરમાન આ દિલ ના સોનીયા

તું થઇ મારી… તું દિલની ધડકન
હું તારો થયો… તું ચાહત મારી
એક બીજા નો… તું સપના મારા
સહારો થયો તું યાદ મારી.

Tu Thai Maari Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *