உம்மாலே கூடாத Ummaal Koodaatha Lyrics - Pastor Gersson Edinbaro

UMMAAL KOODAATHA SONG LYRICS IN TAMIL: Ummaal Koodaatha (உம்மாலே கூடாத) is a Tamil Christian song, voiced by Pastor Gersson Edinbaro from Gersson Edinbaro. The song is composed by Giftson Durai, with lyrics written by Pastor Gersson Edinbaro. The music video of the song features Llyod, Master Micah and Rex.

Ummaal Koodaatha Lyrics

Ummaalae koodaatha
Adhisayam edhuvum illa
Koodaathu endra vaarthaiku
Ummidam idamae illa

Ummaalae koodaatha
Adhisayam edhuvum illa
Koodaathu endra vaarthaiku
Ummidam idamae illa

bharatlyrics.com

Ummaal koodaatha koodaatha kaariyam edhuvumilla
Ummaal mudiyaadha adhisayam endru edhuvumilla
Ummaal koodaatha koodaatha kaariyam edhuvumilla
Ummaal mudiyaadha adhisayam endru edhuvumilla

Sooriyanai andru niruthhi
Pagalai needikka seitheer
Undhan pillaigal jeyikka
Iyarkayai niruthi vaitheer

Sooriyanai andru niruthhi
Pagalai needikka seitheer
Undhan pillaigal jeyikka
Iyarkayai niruthi vaitheer

Ummaal koodaatha koodaatha kaariyam edhuvumilla
Ummaal mudiyaadha adhisayam endru edhuvumilla
Ummaal koodaatha koodaatha kaariyam edhuvumilla
Ummaal mudiyaadha adhisayam endru edhuvumilla

Meenin vaayilae kaasai
Thondra seidheerae lesaai
Indrum ennil um balatha
Kiriyaigal thodarattumae

Meenin vaayilae kaasai
Thondra seidheerae lesaai
Indrum en moolam um balatha
Kiriyaigal thodarattumae

Ummaal koodaatha koodaatha kaariyam edhuvumilla
Ummaal mudiyaadha adhisayam endru edhuvumilla
Ummaal koodaatha koodaatha kaariyam edhuvumilla
Ummaal mudiyaadha adhisayam endru edhuvumilla.

உம்மாலே கூடாத Lyrics in Tamil

பரத்கிரிக்.காம்

உம்மாலே கூடாத
அதிசயம் எதுவும் இல்ல
கூடாது என்ற வார்த்தைக்கு
உம்மிடம் இடமே இல்ல

உம்மாலே கூடாத
அதிசயம் எதுவும் இல்ல
கூடாது என்ற வார்த்தைக்கு
உம்மிடம் இடமே இல்ல

உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் இல்ல
உம்மால் முடியாத அதிசயம் என்று எதுவும் இல்ல
உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் இல்ல
உம்மால் முடியாத அதிசயம் என்று எதுவும் இல்ல

சூரியனை அன்று நிறுத்தி
பகலை நீடிக்க செய்தீர்
உந்தன் பிள்ளைகள் ஜெயிக்க
இயற்கையை நிறுத்தி வைத்தீர்

சூரியனை அன்று நிறுத்தி
பகலை நீடிக்க செய்தீர்
உந்தன் பிள்ளைகள் ஜெயிக்க
இயற்கையை நிறுத்தி வைத்தீர்

உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் இல்ல
உம்மால் முடியாத அதிசயம் என்று எதுவும் இல்ல
உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் இல்ல
உம்மால் முடியாத அதிசயம் என்று எதுவும் இல்ல

மீனின் வாயிலே காசை
தோன்ற செய்தீரே லேசாய்
இன்றும் என்னில் என் மூலம் உம் பலத்த
கிரியைகள் தொடரட்டுமே

மீனின் வாயிலே காசை
தோன்ற செய்தீரே லேசாய்
இன்றும் என்னில் என் மூலம் உம் பலத்த
கிரியைகள் தொடரட்டுமே

உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் இல்ல
உம்மால் முடியாத அதிசயம் என்று எதுவும் இல்ல
உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் இல்ல
உம்மால் முடியாத அதிசயம் என்று எதுவும் இல்ல.

Ummaal Koodaatha Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *