વાંઢો Vandho Lyrics - Yash Bharwad

VANDHO LYRICS IN GUJARATI: Vandho (વાંઢો) is a Gujarati Funny song, voiced by Yash Bharwad from Goga Star Films Media. The song is composed by Ranjit Nadiya, with lyrics written by Anil Meer and Tinabhai maldhari. The music video of the song features Anil Meer, Neha Suthar, Sejal Panchal and Pooja Rai.

Vandho Lyrics

Ae vandho aayo
Alya bhai aayo vandho
Ae vandho aayo
Alya bhai aayo vandho

Ae koi chhodi hoy ko kejo
Koi chhodi hoy to kejo

Koi chhodi hoy to kejo
Maro bhai haju chhe vandho
Koi chhodi hoy to kejo
Maro bhai haju chhe vandho

Ae parni gyo jamano akho
Bhai rahi gyo vandho

Koi chhodi hoy to kejo
Maro bhai haju chhe vandho
Koi chhodi hoy to kejo
Maro bhai haju chhe vandho

Ae parni gyo jamano akho
Bhai rahi gyo vandho

Joiae chhe bhai ne chhokari rupali
Kejo bhai koi ni kuwari hoy hali

Ae hero chhe maro bhai
Aene fashion chhe hi fi
Ae hero chhe maro bhai
Aene fashion chhe hi fi

Personality joi ne
Tame bhulo salman bhai
Ae parni gyo jamano akho
Bhai haju chhe vandho

Fari fari ne bhai bija ni jan ma jai aavto
Kyare parnish hu aevu manma munjato
Vadhi gai chhe umar ne samay thai gayo zazo
Vad karjo veli nahitar nahi kare koi chandlo

Vethi lidhu bav have jindagi thai jang re
Roj roj thay chhe bhay ne javani thi jang re

Koi chhodi hoy ko kejo
Maro bhai haju chhe vandho
Koi chhodi hoy ko kejo
Maro bhai haju chhe vandho

Ae parni gyo jamano akho
Bhai haju chhe vandho
Ae parni gyo jamano akho
Bhai haju chhe vandho

Man moji chhe bhai maro nahi thava de udas
Karshe puri khwahish nahi thava de nirash
Dhyan ma rakhjo bhai nu na bhav bagadta
Book kari rakhyu chhe kaushik dj re vagadva

Jamva ni rah jove nehda na chhokra
Dj na dai didha chhe aek lakh rokda

Koi chhodi hoy ko kejo
Maro bhai haju chhe vandho
Koi chhodi hoy ko kejo
Maro bhai haju chhe vandho

Ae parni jyo jamano akho
Bhai rahi gayo vandho
Ae parni jyo jamano akho
Bhai rahi gayo vandho

Koi chhodi hoy to kejo
Maro bhai haju chhe vandho
Koi chhodi hoy to kejo
Maro bhai haju chhe vandho

Ae parni gyo jamano akho
Bhai haju chhe vandho
Ae parni gyo jamano akho
Bhai haju chhe vandho
Ae parni gyo jamano akho
Bhai haju chhe vandho.

વાંઢો Lyrics in Gujarati

એ વાંઢો આયો
અલ્યા ભઈ આયો વાંઢો
એ વાંઢો આયો
અલ્યા ભઈ આયો વાંઢો

એ કોઈ છોડી હોય તો કેજો
કોઈ છોડી હોય તો કેજો

કોઈ છોડી હોય તો કેજો મારો ભઈ હજુ છે વાંઢો
કોઈ છોડી હોય તો કેજો મારો ભઈ હજુ છે વાંઢો
એ પરણી ગ્યો જમાનો આખો ભઈ રહી ગ્યો વાંઢો

કોઈ છોડી હોય તો કેજો મારો ભાઈ હજુ છે વાંઢો
કોઈ છોડી હોય તો કેજો મારો ભાઈ હજુ છે વાંઢો
એ પરણી ગ્યો જમાનો આખો ભઈ હજુ છે વાંઢો

જોઈએ છે ભઈ ને છોકરી રૂપાળી
કેજો ભઈ કોઈની કુંવારી હોય હાળી

એ હીરો છે મારો ભાઈ એને ફેશન છે હાઈફાઈ
એ હીરો છે મારો ભાઈ એને ફેશન છે હાઈફાઈ
પર્સનાલિટી જોઈ તમે ભૂલો સલમાન ભાઈ
એ પરણી ગ્યો જમાનો આખો ભઈ હજુ છે વાંઢો

ફરી ફરીને ભઈ બીજાની જાનમાં જઈ આવતો
ક્યારે પરણીશ હું એવું મનમાં મુંજાતો
વધી ગઈ છે ઉમર ને સમય થઇ ગ્યો ઝાઝો
વાડ કરજો વેલી નહીંતર નહીં કરે કોઈ ચાંદલો

વેઠી લીધું છે બવ હવે જિંદગી થઇ જંગ રે
રોજ રોજ થાય છે ભઈ ને જવાનીથી જંગ રે

કોઈ છોડી હોય તો કેજો મારો ભઈ હજુ છે વાંઢો
કોઈ છોડી હોય તો કેજો મારો ભઈ હજુ છે વાંઢો
એ પરણી ગ્યો જમાનો આખો ભઈ હજુ છે વાંઢો
એ પરણી ગ્યો જમાનો આખો ભઈ હજુ છે વાંઢો

bharatlyrics.com

મન મોજી છે ભઈ મારો નહીં થવા દે ઉદાસ
કરશે પુરી ખ્વાહિશ નહીં થાવા દે નિરાશ
ધ્યાનમાં રાખજો ભઈનું ભવ ના બગાડતા
બુક કરી રાખ્યું છે કૌશિક ડી જે રે વગાડવા

જમવાની રાહ જોવે નેહડાનાં છોકરા
ડી જે નાં દઈ દીધા છે એક લાખ રોકડા

કોઈ છોડી હોય તો કેજો મારો ભઈ હજુ છે વાંઢો
કોઈ છોડી હોય તો કેજો મારો ભઈ હજુ છે વાંઢો
એ પરણી ગ્યો જમાનો આખો ભઈ હજુ છે વાંઢો
એ પરણી ગ્યો જમાનો આખો ભઈ હજુ છે વાંઢો
એ પરણી ગ્યો જમાનો આખો ભઈ હજુ છે વાંઢો.

Vandho Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *