વારી વારી જાઉ Vari Vari Jau Lyrics - Kishan Raval

વારી વારી જાઉ | VARI VARI JAU LYRICS IN GUJARATI: The song is sung by Kishan Raval under MusicPataro Gujarati label. "VARI VARI JAU" Gujarati song was composed by Dhruvin Mevada, with lyrics written by Mahindar Prajapati. The music video of this Happy song stars Kishan Raval and Neha Suthar.

વારી વારી જાઉ Vari Vari Jau in Gujarati

તારી આંખોં ના કાજળ મા
તારી પાયલ ને કંગન મા
હુ ચાહુ ઉમર કેદ મારી
તારા દિલ ના ઘર મા

તારા નૈનલા ના ઘર મા
હો તારા નૈનલા નગર મા
હુ રાત મારી ચાહુ
હો નૈનલા નગર મા
હુ રાત મારી ચાહુ

હે પીતલડી આ મારી
તને જાઉ વારી વારી
હે વાલી તુ તો વાલી
મને વાલી જીવ થી વાલી

હે માની લે તુ પ્રીતમ મુજને
મેં તો થારો થારો રે
મારે હાથ મેં હાથ થારો
લાગે પ્યારો પ્યારો રે

એ હોના બેડલ જેવી
અરે હોના બેડલ જેવી
આ જોડી તારી મારી હો
હોના બેડલ જેવી
આ જોડી તારી મારી

હે પીતલડી આ મારી
તને જાઉ વારી વારી
વાલી તુ તો વાલી
મને વાલી જીવ થી વાલી

હે અણિયારી આ ઓંખે મને
ઓખૂ ઓખૂ લાગે રે
અરે અણિયારી આ ઓંખે મને
ઓખૂ ઓખૂ લાગે રે
તારા ઉપર ફોકસ જગ આ
ઝોખું ઝોખું લાગે રે

તારા એકલડે ઈશારે
હો તારા એકલડે ઈશારે
હુ આપ હારી જાઉ હો
એકલડે ઈશારે
હુ આપ હારી જાઉ

હે પીતલડી આ મારી
તને જાઉ વારી વારી
વાલી તુ તો વાલી
મને વાલી જીવ થી વાલી

હો જોધાણે રી જુત્તિ થારે
હાટુ મેમો લાઉં રે
અરે જોધાણે રી જુત્તિ થારે
હાટુ મેમો લાઉં રે
જોતુ રેવે જગ આખુ એ
વો મેં વ્યાહ રચાઉ રે

અરે માનો તો મણિયારણ
અરે માનો તો મણિયારણ
તુજો હાથ જાલન ચાહુ હો
માનો તો મણિયારણ
તુજો હાથ માગન ચાહુ

હે પીતલડી આ મારી
તને જાઉ વારી વારી
વાલી તુ તો વાલી
મને વાલી જીવ થી વાલી

Vari Vari Jau Lyrics

Tari aankhon na kajal ma
Tari payal ne kangan ma
Hu chahu umar qaid mari
Tara dil na ghar ma

Tara nainla na ghar ma
Ho tara nainla nagar ma
Hu raat mari chahu
Ho nainla nagar ma
Hu raat mari chahu

He pitaldi aa mari
Tane jau vari vari
He vali tu to vali
Mane vali jeev thi vali

He mani le tu pritam mujhne
Me to tharo tharo re
Mare hath me hath tharo
Lage pyaro pyaro re

Ae hona bedal jevi
Are hona bedal jevi
Aa jodi tari mari ho
Hona bedal jevi
Aa jodi tari mari

He pitaldi aa mari
Tane jau vari vari
Vali tu to vali
Mane vali jeev thi vali

He aniyaari aa onkhe mane
Okhu okhu lage re
Are aniyaari aa onkhe mane
Okhu okhu lage re
Tara upar focus jag aa
Zokhu zokhu lage re

Tara ekalde ishare
Ho tara ekalde ishare
Hu aap hari jau ho
Ekalde ishare
Hu aap hari jau

He pitaldi aa mari
Tane jau vari vari
Vali tu to vali
Mane vali jeev thi vali

Ho jodhane ri jutti thare
Haatu memo lau re
Are jodhane ri jutti thare
Haatu memo lau re
Jotu reve jag aakhu ae
Wo me vyah rachau re

Are mano to maniyaran
Are mano to maniyaran
Tujho haath jalan chahu ho
Mano to maniyaran
Tujho haath magan chahu

He pitaldi aa mari
Tane jau vari vari
Vali tu to vali
Mane vali jeev thi vali

Vari Vari Jau Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *