અફસોસ થયો એક વાત નો Afsos Thayo Ek Vat No Lyrics - Rakesh Barot

અફસોસ થયો એક વાત નો | AFSOS THAYO EK VAT NO LYRICS IN GUJARATI is recorded by Rakesh Barot from Saregama Gujarati label. The music of the song is composed by Rahul Nadiya and Ravi Nagar, while the lyrics of "Afsos Thayo Ek Vat No" are penned by Rk Thakor. The music video of the Gujarati track features Rakesh Barot, Viyona patil, Amrat Raval, Dinesh Mansuri and Kailas Thakkar.

અફસોસ થયો એક વાત નો Afsos Thayo Ek Vat No Lyrics in Gujarati

હો ધડકતા હૈયા રાખે રોમ તમારા
હો ધડકતા હૈયા રાખે રોમ તમારા
ધડકતા હૈયા રાખે રોમ તમારા
અફસોસ એક વાત નો ના થયા અમારા

હો અરે અશિકો મળી ગયા તમને તમારા
જીવ થી હતા વાલા આજે નથી અમારા
હો મોઢે મેઠા ને મન મેલા તમારા
ભોળા હાવ અમે વાંક નથી રે અમારા

હો કસમો ખાધી તમે આપ્યા મોટા દિલાસા
હો કસમો ખાધી તમે આપ્યા મોટા દિલાસા
એતબાર થયો દિલ થી ના કર્યા ખુલાસા

હો ધડકતા હૈયા રાખે રોમ તમારા
અફસોસ એક વાત નો ના થયા અમારા
અફસોસ એક વાત નો ના થયા અમારા

હો દિલ બેચેન છે તારી રે યાદ માં
રડે છે રોજ પ્રેમ છૂટ્યો અધવચમાં
હો આંખો ના આંસુ તુ નઈ સમજે
પૂરું થાય મારું ત્યારે રોવા આવજે

હો વરસે વરસાદ જોણે અધૂરા પ્રેમ નો
શું કરું જોઈ અક્ષર લખ્યો એના નોમ નો

હો આંશુ આવે આંખે રોજ લાગે ચોમાસુ
હો આંશુ આવે આંખે રોજ લાગે ચોમાસુ
ભાર દિલનો થશે ઓછો જ્યારે હોમાં મળીશું

હો ધડકતા હૈયા રાખે રોમ તમારા
અફસોસ એક વાત નો ના થયા અમારા
અફસોસ એક વાત નો ના થયા અમારા

હો પારકાની થાપણ થઈ તું ફરે છે
પોતાના પ્રેમ ને દૂર તું કરે છે

હો માંગી દુઆ માં તને નતી નસીબમાં
શું લેવા આવી તું મારી જિંદગી માં
હો મારો આ લેખ હવે પૂરો થઈ જાસે
તમે આવશો ને મારા રોમ રમી જાસે

હો પ્રેમનીચિતા સળગે મુખ ભાળજો અમારું
હો પ્રેમનીચિતા સળગે મુખ ભાળજો અમારું
જોજો ભૂલ થી એ પણ આંશુ ના પડે તમારું

હો ધડકતા હૈયા રાખે રોમ તમારા
અફસોસ એક વાત નો ના થયા અમારા
અફસોસ એક વાત નો ના થયા અમારા
અફસોસ એક વાત નો ના થયા અમારા

Afsos Thayo Ek Vat No Lyrics

Ho dhadakata haiya rakhe rom tamara
Ho dhadakata haiya rakhe rom tamara
Dhadakata haiya rakhe rom tamara
Afsos ek vaat no na thaya amara

Ho are asiko mali gaya tamane tamara
Jiv thi hata vala aaje nathi amara
Ho modhe metha ne mann mela tamara
Bhora hav ame vank nathi re amara

Ho kasmo khadhi tame aapya mota dilasa
Ho kasmo khadhi tame aapya mota dilasa
Etabara thayo dil thi na karya khulasa

Ho dhadakata haiya rakhe rom tamara
Afsos ek vaat no na thaya amara
Afsos ek vaat no na thaya amara

Ho dil bechen che tari re yaad ma
Rade che roj prem chutyo adhavachma
Ho aankho na aansu tu nai samaje
Puru thay maru tyare rova avaje

Ho varse varasad jone adhura prem no
Su karu joi aksar lakhyo ena nom no

Ho aansu ave ankhe roj lage chomasu
Ho aansu ave ankhe roj lage chomasu
Bhar dil no thase ochho jyare homa madisu

Ho dhadakata haiya rakhe rom tamara
Afsos ek vaat no na thaya amara
Afsos ek vaat no na thaya amara

Ho parakani thapan thai tu phare chhe
Potana prema ne dur tu kare chhe

Ho magi dua ma tane nati nashib ma
Su leva avi tu mari jingi ma
Ho maro aa lekh have puro thai jase
Tame avaso ne mara rom rami jase

Ho premani chita sadage mukh bharajo amaru
Ho premani chita sadage mukh bharajo amaru
Jojo bhul thi e pan aansu na pade tamaru

Ho dhadakata haiya rakhe rom tamara
Afsos ek vaat no na thaya amara
Afsos ek vaat no na thaya amara
Afsos ek vaat no na thaya amara

Afsos Thayo Ek Vat No Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *