అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో Ayyayyayyo Ayyayyayyo Lyrics - Sid Sriram

Ayyayyayyo Ayyayyayyo lyrics, అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో the song is sung by Sid Sriram from Aakasa Veedhullo. Ayyayyayyo Ayyayyayyo Love soundtrack was composed by Judah Sandhy with lyrics written by Gautham Krishna, Rakendu Mouli.

Ayyayyayyo Ayyayyayyo Lyrics

Chinna merupeyy, chinna merupeyy
Ninna meriseyy, ninna merisey
Kotha valape, kotha valapeyy
Nannu tarimey, nannu tarimeyy

Nee gaale nanu taakaga
Kotha alajadule gaa
Aakasham lo taaraleyy
Kallu chediri poyeleyy

Ayyayyayyo ayyayyayyo aalaalaale
Ayyayyayyo ayyo nenilaaa
Ayyayyayyo ayyayyayyo padipoya
Ayyayyayyo ayyo neekilaa

Manasulo nidurani
Valapu thalapu pilaputho
Thariminaa melukuvee neevani
Kalavanii, kallu daati kalanii
Kalaganii, kalakalamulani

Nee shwaaseyy nanu thaakagaa
Vintha kalakalamey ga
Nee adharaale thaakitheyy
Gundeladhiri poyeleyy

Ayyayyayyo ayyayyayyo aalaalaale
Ayyayyayyo ayyo nenilaaa
Ayyayyayyo ayyayyayyo padipoyaa
Ayyayyayyo ayyo neekilaa

bharatlyrics.com

Chinna merupeyy, ninna meriseyy
Kotha valapey, nannu tarimey
Chinna merupeyy, ninna merisey
Kotha valape, nannu tarimeyy

Ayyayyayyo ayyayyayyo aalaalaale
Ayyayyayyo ayyo nenilaaa
Ayyayyayyo ayyayyayyo padipoyaa
Ayyayyayyo ayyo neekilaa.

అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో Lyrics in Telugu

చిన్న మెరుపే చిన్న మెరుపే
నిన్న మెరిసే నిన్న మెరిసే
కొత్త వలపే కొత్త వలపే
నన్ను తరిమే నన్ను తరిమే

నా గాలే నను తాకగా
కొత్త అలజడులేగా
ఆకాశంలో తారలే
కళ్ళు చెదిరి పోయెలే

అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో అలలానే
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యో నేనిలా
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో పడిపోయా
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యో నీకిలా

మనసులో నిదురని
వలపు తలపు పిలుపుతో
తరిమినా మెలుకువే నీవనీ
కలవనీ, కళ్ళు దాటి కలనీ
కలగనీ, కళకళములనీ

నీ శ్వాసే నను తాకగా
వింత కలకలమేగా
నీ అదరాలే తాకితే
గుండెలదిరీ పోయెలే

అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో అలలానే
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యో నేనిలా
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో పడిపోయా
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యో నీకిలా

చిన్న మెరుపే నిన్న మెరిసే
కొత్త వలపే నన్ను తరిమే
చిన్న మెరుపే నిన్న మెరిసే
కొత్త వలపే నన్ను తరిమే

భారత్ల్య్రిక్స్.కోమ్

అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో అలలానే
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యో నేనిలా
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో పడిపోయా
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యో నీకిలా.

Ayyayyayyo Ayyayyayyo Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *