సిలగా మిగిలా Silaga Migila Lyrics - Kaala Bhairava

Silaga Migila lyrics, సిలగా మిగిలా the song is sung by Kaala Bhairava from Aakasa Veedhullo. Silaga Migila Sad soundtrack was composed by Judah Sandhy with lyrics written by Chaitanya Prasad.

Silaga Migila Lyrics

Silaga ila nene migilaanuga
Jathaga nuvve leni ekaakiga

Silaga ilaa nene migilaanugaa
Jathaga nuvve leni ekaakigaa
Edhalo neevegaa kalalaa marugainaava
Raave naa neeve needai thodai raava

Rege vishaadhamedho naalo
Edhalo nee oohe
Digule pone podhe
Madhine marichithi velaa
Needai thodai raava

Naa choope neekosam vethikindhi
Naa gunde nee pere palikindhi
Naa shwaase nittoorpai ragilindhi
Naa aashe shoonyangaa migilindhi

Manase ye vaipo pothe
Bathuke baruvaayene
Kanulaa needainaava
Needai thodai raava

Silaga ila nene migilaanuga
Jathaga nuvve leni ekaakiga.

సిలగా మిగిలా Lyrics in Telugu

శిలగా ఇలా నేనే మిగిలానుగా
జతగా నువ్వే లేని ఏకాకిగా

సిలగా ఇలా నేనే మిగిలానుగా
జతగా నువ్వే లేని ఏకాకిగా
ఎదలో నీవేగా కలలా మరుగైనావా
రావే నా నీవే నీడై తోడై రావా

రేగే విషాదమేదో నాలో
ఎదలో నీ ఊహే
దిగులే పోనేపోదే
మదినే మరచితివేలా
నీడై తోడై రావా

నా చూపే నీకోసం వెతికింది
నా గుండె నీ పేరే పలికింది
నా శ్వాసే నిట్టూర్పై రగిలింది
నా ఆశే శూన్యంగా మిగిలింది

మనసే ఏ వైపో పోతే
బతుకే బరువాయెనే
కనులా నీడైనావా
నీడై తోడై రావా

bharatlyrics.com

సిలగా ఇలా నేనే మిగిలానుగా
జతగా నువ్వే లేని ఏకాకిగా.

Silaga Migila Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *