બદનશીબ પ્રેમ Badnashib Prem Lyrics - Suresh Zala

બદનશીબ પ્રેમ | BADNASHIB PREM LYRICS IN GUJARATI is recorded by Suresh Zala from Suresh Zala Official label. The music of the song is composed by Hardik Sanjay, while the lyrics of "Badnashib Prem" are penned by Natvar solanki and Vishal Vagheshwari.

Badnashib Prem Lyrics

Ho aavu karvu atu to pahela kevu re atu
Ho aavu karvu atu to pahela kevu re atu
Daladu todavu atu to pahela janavu atu

Mara rom ame, ae mara bhole nath
Ae mara rom ame laganma malya ta
Are are rom mara bhaibandh na laganma malya ta

Ho prem thaya pachhi kya bhulavu aasan chhe
Sinu vagar mane mot vhalu lage chhe
Ae sinu

Ho ae rade ne aasu mara ubharay chhe
Rom rom ma bas sinu no j pyar chhe
Ao nahi bhul hu taro pyar rakhaje maro tu vishwas

Ho bhale marvu pade juda thai revu pade
He toye prem ame nathi re bhulvana
Sinu taro

Are are rom ame malya pan parone malya ta
Ho aavu karvu atu to pahela kevu re atu
Dal na to todvu atu to pahela janavu atu

bharatlyrics.com

Mara rom ame, ae mara rom ame
Ae mara rom ame parone malya ta
Are are rom ame malya pan parone malya ta.

બદનશીબ પ્રેમ Lyrics in Gujarati

હો આવું કરવું અતુ તો પહેલા કેવું રે અતુ
હો આવું કરવું અતુ તો પહેલા કેવું રે અતુ
દલડું તોડવું અતુ તો પહેલા જણાવું અતુ

મારા રોમ અમે, એ મારા ભોલે નાથ
એ મારા રોમ અમે લગનમાં મલ્યા તા
અરે અરે રોમ મારા ભઈબંધ ના લગનમાં મલ્યા તા

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હો પ્રેમ થયા પછી ક્યાં ભૂલવું આસાન છે
સીનું વગર મને મોત વ્હાલું લાગે છે
એ સીનું

હો એ રડે ને આંસુ મારા ઉભરાય છે
રોમ રોમ માં બસ સીનું નો જ પ્રેમ છે
ઓ નહિ ભૂલ હું તારો પ્યાર રાખજે મારો તું વિશ્વાસ

હો ભલે મરવું પડે, જુદા થઇ રેવું પડે
હે તોયે પ્રેમ અમે નથી રે ભૂલવાના
સીનું તારો

અરે અરે રોમ અમે મલ્યા પણ પરોણે મલ્યા તા
હો આવું કરવું અતુ તો પહેલા કેવું રે અતુ
દલ ન તો તોડવું અતુ તો પહેલા જણાવું અતું

મારા રોમ અમે, એ મારા રોમ અમે
એ મારા રોમ અમે પરોણે મલ્યા તા
અરે અરે રોમ અમે મલ્યા પણ પરોણે મલ્યા તા.

Badnashib Prem Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *