દગાબાજ Dagabaj Lyrics - Rakesh Barot

DAGABAJ LYRICS IN GUJARATI: Dagabaj (દગાબાજ) is a Gujarati Bewafa (બેવફા) song, voiced by Rakesh Barot from Saregama Gujarati. The song is composed by Ravi Nagar and Rahul Nadiya, with lyrics written by Bharat Ravat and Devraj Adroj. The music video of the song features Divya Bhatt and Rakesh Barot.

Dagabaj Lyrics

Ho dagabaj dagabaj
Nekdya ae dagabaj
Dagabaj dagabaj
Nekdya ae dagabaj

Jene mathe behadya me rakhya sartaj
Jene mathe behadya me rakhya sartaj
Jene karta vato manni rakhya dil ni pas

Ae ja mari jaan nekdya dagabaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj

Have mare rovanu rahyu
Have pachhatavanu rahyu
Have mare rovanu rahyu
Mare pachhatavanu rahyu

Jene karta vato manni rakhya dil ni pas
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj

Hath ni hatheli ma me rakhii tane
Rahi shu khot na hamjayu mane
Dudh kari zer pivdavyu tame
Hati nafarat tane na janyu ame

Tane bhagvan kargaru kene kya jaine maru
Tane bhagvan kargaru kene kya jaine maru

Jene karta vato manni rakhya dil ni pas
Rakhya jene dil ma nekdya dagabaj
Rakhya jene dil ma nekdya dagabaj

Tara rasta ma ful bichhavya ame
Ankho ni palko par rakhya tane
Aava re kathan dil nota tame
Sharam na aavi tane chhodta mane

Have mare rovanu rahyu
Dard sahevanu rahyu
Have mare rovanu rahyu
Dard sahevanu rahyu

Jene karta manni vato rakhya dil ni pas
Rakhya dil ma nekdya dagabaj
Jene mathe behadya me rakhya sartaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj
Ae ja mari jaan nekdya dagabaj.

દગાબાજ Lyrics in Gujarati

હો દગાબાજ દગાબાજ
નેકળ્યા એ દગાબાજ
દગાબાજ દગાબાજ
નેકળ્યા એ દગાબાજ

જેને માથે બેહાડયા મેં રાખ્યા સરતાજ
જેને માથે બેહાડયા મેં રાખ્યા સરતાજ
જેને કરતા વાતો મનની રાખ્યા દિલની પાસ

એ જ મારી જાન નેકળ્યા દગાબાજ
એ જ મારી જાન નેકળ્યા દગાબાજ

હવે મારે રોવાનું રહ્યું
હવે પછતાવાનું રહ્યું
હવે મારે રોવાનું રહ્યું
મારે પછતાવાનું રહ્યું

જેને કરતા વાતો મનની રાખ્યા દિલની પાસ
એ જ મારી જાન નેકળ્યા દગાબાજ
એ જ મારી જાન નેકળ્યા દગાબાજ

હાથની હથેળીમાં મેં રાખી તને
રહી શું ખોટ ના હમજાયું મને
દૂધ કહી ઝેર પીવડાયું તમે
હતી નફરત તને ના જાણ્યું અમે

તને ભગવાન કરગરું હવે ક્યાં જઈને મરું
તને ભગવાન કરગરું કેને ક્યાં જઈને મરું

જેને કરતા વાતો મનની રાખ્યા દિલની પાસ
રાખ્યા જેને દિલ માં નેકળ્યા દગાબાજ
રાખ્યા જેને દિલ માં નેકળ્યા દગાબાજ

તારા રસ્તામાં ફૂલ બિછાવ્યાં અમે
આંખો ની પલકો પર રાખ્યા તને
આવા રે કઠણ દિલ નોતા તમે
શરમ ના આવી તને છોડતા મને

bharatlyrics.com

હવે મારે રોવાનું રહ્યું
દર્દ સહેવાનું રહ્યું
હવે મારે રોવાનું રહ્યું
દર્દ સહેવાનું રહ્યું

જેને કરતા મનની વાતો રાખ્યા દિલની પાસ
રાખ્યા દિલ માં એ નેકળ્યા દગાબાજ
જેને માથે બેહાડયા મેં રાખ્યા સરતાજ
એ જ મારી જાન નેકળ્યા દગાબાજ
એ જ મારી જાન નેકળ્યા દગાબાજ
એ જ મારી જાન નેકળ્યા દગાબાજ

Dagabaj Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download