ધડકન છે તું મારા દિલ ની Dhadkan Chhe Tu Mara Dil Ni Lyrics - Ajay Thakor

Dhadkan Chhe Tu Mara Dil Ni lyrics, ધડકન છે તું મારા દિલ ની the song is sung by Ajay Thakor from Kinara Films. Dhadkan Chhe Tu Mara Dil Ni Love soundtrack was composed by Pinkesh Vaghela with lyrics written by Manu Thakor, KP Kinara.

Dhadkan Chhe Tu Mara Dil Ni Lyrics

Ho ghani joi tara jevi nai
Tu game chhe biju koi nahi
Ghani joi tara jevi nai
Tu game chhe biju koi nahi
Ghani joi tara jevi nai
Tu game chhe biju koi nahi
Mara dil ni tu dhadkan
Mara man ni tu tadpan
Tara vina chen pade nahi
Tara prem ni lat padi gai
Tara vina chen pade nahi
Tara prem ni lat padi gai
Mara dil ni tu dhadkan
Mara man ni tu tadpan

Vaat ma mithas tu mane joi hasi
Full jevu mukhdu tu dil ma jai vasi
Vaat ma mithas tu mane joi hasi
Full jevu mukhdu tu dil ma jai vasi
Tuse mara soor ni morli
Mukhe mara tu shobhti
Mara dil ni tu dhadkan
Mara man ni tu tadpan
Ghani joi tara jevi nai
Tu game chhe biju koi nahi
Ghani joi tara jevi nai
Tu game chhe biju koi nahi
Mara dil ni tu dhadkan
Mara man ni tu tadpan

bharatlyrics.com

Ho kishmat ne lakhyo chhe taro maro bhag
Aashik ma thayo chhe taro maro sath
Ho aav ori aavtu duniya thi na dar
Rit revaj thi tu na kar fikar
Hu chhu hansh tu chhe hasli
Aam tuna dar pagli
Mara dil ni tu dhadkan
Mara man ni tu tadpan
Ghani joi tara jevi nai
Tu game chhe biju koi nahi
Ghani joi tara jevi nai
Tu game chhe biju koi nahi
Mara dil ni tu dhadkan
Mara man ni tu tadpan
Mara dil ni tu dhadkan

ધડકન છે તું મારા દિલ ની Lyrics In Gujarati

હો ઘણી જોઈ તારા જેવી નઈ
તું ગમે છે બીજું કોઈ નહિ
ઘણી જોઈ તારા જેવી નઈ
તું ગમે છે બીજું કોઈ નહિ
ઘણી જોઈ તારા જેવી નઈ
તું ગમે છે બીજું કોઈ નહિ
મારા દિલ ની તું ધડકન
મારા મન ની તું તડપન
તારા વિના ચેન પડે નહિ
તારા પ્રેમ ની લત પડી ગઈ
તારા વિના ચેન પડે નહિ
તારા પ્રેમ ની લત પડી ગઈ
મારા દિલ ની તું ધડકન
મારા મન ની તું તડપન

વાત માં મીઠાશ તું મને જોઈ હસી
ફુલ જેવું મુખડું તું દિલ માં જઈ વસી
વાત માં મીઠાશ તું મને જોઈ હસી
ફુલ જેવું મુખડું તું દિલ માં જઈ વસી
તુસે મારા સૂર ની મોરલી
મુખે મારા તું શોભતી
મારા દિલ ની ધડકન
મારા મન ની તું તડપન
ઘણી જોઈ તારા જેવી નઈ
તું ગમે છે બીજું કોઈ નહિ
ઘણી જોઈ તારા જેવી કોઈ નઈ
તું ગમે છે બીજું કોઈ નહિ
મારા દિલ ની તું ધડકન
મારા દિલ ની તું તડપન

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હો કિશ્મત ને લખ્યો છે તારો મારો ભાગ
આશિક માં થયો છે તારો મારો સાથ
હો આવ ઓરી આવતું દુનિયા થી ના ડર
રીત રિવાજ થી તું ના કર ફિકર
હું છું હંશ તું છે હંસલી
આમ તુના ડર પગલી
મારા દિલ ની તું ધડકન
મારા મન ની તું તડપન
ઘણી જોઈ તારા જેવી નઈ
તું ગમે છે બીજું કોઈ નહિ
ઘણી જોઈ તારા જેવી નઈ
તું ગમે છે બીજું કોઈ નહિ
મારા દિલ ની તું ધડકન
મારા મન ની તું તડપન
મારા દિલ ની તું ધડકન

Dhadkan Chhe Tu Mara Dil Ni Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *