ഈ താഴ്വര Ee Thazhvara Lyrics - Amrita Jayakumar, Fejo

Ee Thazhvara lyrics, ഈ താഴ്വര the song is sung by Amrita Jayakumar, Fejo from Athiran. The music of Ee Thazhvara track is composed by P.S Jayhari while the lyrics are penned by Engandiyoor Chandrasekharan.

Ee Thazhvara Lyrics

Ee thaazhvar padum poomthennalil eenam
Pon tharakal mele aalolam
Mamala thoomanjala pulki
Thenchillakal kaathu ee ponmulam koottil
Raappaadikal ennile njano
Ninnile njano vinnile nero
Aravo mannile janmam
Pon chirakeki thane marayukayo
Ee thaazhvar padum poomthennalil eenam
Pon tharakal mele aalolam

Vazhikal kanaleriyum chadula nadanamathil
Akale athirukalil poruthi
Athiranavan akale malamukalil
Eriyum kathiravanayi padarum
Pakaloliyaay thakarum irulalakal
Alayum mukil alakal pozhiyum
Mazha izhayayi aniyum malarukalo
Niravinu malanirakal
Uyarum jeevanile veerinu tharuna ranam ozhukum
Aruvikalayi parum paravakalayi
Kazhukan chirakadikal pathiye kodumudiyil
Ethire athiranavan kuruthi kavalumayi
Kilikal tharunirayil padum pmmkuzhalil
Thirakal mele oral prabhayil anayukayayi varavaay.

ഈ താഴ്വര Lyrics in Malayalam

ഈ താഴ്വര പാടും പൂംതെന്നലിൻ ഈണം
പൊൻ താരകൾ മേലേ ആലോലം
മാമല തൂമഞ്ഞല പുൽകി
തേൻചില്ലകൾ കാത്തു ഈ പൊന്മുളം കൂട്ടിൽ
രാപ്പാടികൾ എന്നിലെ ഞാനോ
നിന്നിലെ ഞാനോ വിണ്ണിലെ നേരോ
ആരാവോ മണ്ണിലെ ജന്മം
പൊൻ ചിറകേകി താനേ മറയുകയോ
ഈ താഴ്വര പാടും പൂംതെന്നലിൻ ഈണം
പൊൻ താരകൾ മേലേ ആലോലം

bharatlyrics.com

വഴികൾ കനലെരിയും ചടുല നടനമതിൽ
അകലെ അതിരുകളിൽ പൊരുതി
അതിരനവൻ അകലെ മലമുകളിൽ
എരിയും കതിരവനയി പടരും
പകലൊളിയായ് തകരും ഇരുളലകൾ
അലയും മുകിൽ അലകൾ പൊഴിയും
മഴ ഇഴയായി അണിയും മലരുകളോ
നിറവിന് മലനിരകൾ
ഉയരും ജീവനിലേ വീറിന് തരുണ രണം ഒഴുകും
അരുവികളായി പാറും പറവകളായി
കഴുകാൻ ചിറകടികൾ പതിയെ കൊടുമുടിയിൽ
എതിരെ അതിരനവൻ കരുതി കാവലുമായി
കിളികൾ തരുനിരയിൽ പാടും പൂംകുഴലിൽ
തിരകൾ മേലേ ഒരാൾ പ്രഭയിൽ
അണയുകയായി വരവായ്.

Ee Thazhvara Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *