ઘોળું ઘોળું Gholu Gholu Lyrics - Nutan Surti

GHOLU GHOLU LYRICS IN GUJARATI: Gholu Gholu (ઘોળું ઘોળું) is a Gujarati song from the Dhollywood film Montu Ni Bittu, starring Maulik Nayak and Aarohi Patel, directed by Vijaygiri Bava. "GHOLU GHOLU" song was composed by Mehul Surti and sung by Nutan Surti, with lyrics written by Milind Gadhvi.

ઘોળું ઘોળું Lyrics In Gujarati

ઘોળું ઘોળું સુરજ કેરા તેજ
ઘોળું ઘોળું સુરજ કેરા તેજ
ઘોળું ઘોળું કાંઈ સુરજ કેરા તેજ
અજવાળા ની પીઠી તમને ચોળું મારા રાજ
અજવાળા ની પીઠી તમને ચોળું મારા રાજ
ઘોળું ઘોળું સુરજ કેરા તેજ

કોયલ તારું સોના વરણું પાટ
કોયલ તારું જોને રજવાડી ઠાઠ
સીમડીયે શરણાયું જોવે
આજે વેવાઇયું ની વાટ
સીમડીયે શરણાયું જોવે
આજે વેવાઇયું ની વાટ
ઘોળું ઘોળું સુરજ કેરા તેજ
ઘોળું ઘોળું કાંઈ સુરજ કેરા તેજ
સુરજ કેરા તેજ…સુરજ કેરા તેજ

ભારતલીરીક્સ.કોમ

Gholu Gholu Lyrics

Gholu gholu suraj kera tej
Gholu gholu suraj kera tej
Gholu gholu kaai suraj kera tej
Ajvara ni pithi tamne cholu mara raaj
Ajvara ni pithi tamne cholu mara raaj
Gholu gholu suraj kera tej

bharatlyrics.com

Koyal taru sona varnu paat
Koyal taru jone rajvadi thath
Simadiye sarnaiyu jove
Aaje vevaiyu ni vaat
Simadiye sharnaiyu jove
Aaje vevaiyu ni vaat
Gholu gholu suraj kera tej
Gholu gholu kaai suraj kera tej
Suraj kera tej..suraj kera tej

Gholu Gholu Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *