હું મોજીલી મતવાલી Hu Mojili Matvali Lyrics - Kajal Maheriya

HU MOJILI MATVALI LYRICS IN GUJARATI: હું મોજીલી મતવાલી, This Gujarati Playful song is sung by Kajal Maheriya & released by Saregama Gujarati. "HU MOJILI MATVALI" song was composed by Vishal Vagheshwari, with lyrics written by Ketan Barot. The music video of this track is picturised on Viyona Patil.

Hu Mojili Matvali Lyrics

Ae hu to mojili ne matvali re
Ae hu to mojili ne matvali re
Mojili ne matvali re
Hu to chokari chu mehona ni re

Ae hu to lagu su hau ne vali re
Hu to chokari chu gj2 ni re

bharatlyrics.com

Ho mane khotu bolata na aavade
Koine hadabari na palave
Mane khotu bolata na aavade
Koine hadabari na palave

Ae hu to mojili ne matvali re
Hu to chokari chu mehona ni re
Ae hu to chokari chu gj2 ni re

Ho vadilo no rakhu hu to aadar ne bhaav re
Namrata thi vaat karu sidhi chu saav re
Ho ho jaror pade ene hu to karati madad re
Hu to badha kara ekdam alag re

Ho mane bijanu dukh pan dakhave
Ene raji kari ne rahu aakhare
Mane bijanu dukh pan dakhave
Ene raji kari ne rahu aakhare

Ae hu to mojili ne matvali re
Hu to chokari chu mehona ni re
Hu to chokari chu gj2 ni re

Ho shokh bau uncha ne unchi che pasand
Magajmari kare ene kari dau bandh
Ho hau ne kayam hu to hari aalu sikh re
Koipan taklif hoy kari dau hu thik re

Ho hu to karu mota mota kaam re
Bau famous che maru nom re
Hu to karu mota mota kaam re
Bau famous che maru nom re

Ae hu to mojili ne matvali re
Hu to chokari chu mehona ni re
Hu to chokari chu gj2 ni re
Hu to chokari chu mehona ni re

હું મોજીલી મતવાલી Lyrics in Gujarati

એ હું તો મોજીલી ને મતવાલી રે
એ હું તો મોજીલી ને મતવાલી રે
મોજીલી ને મતવાલી રે
હું તો છોકરી છું મેહોણા ની રે

એ હું તો લાગુ સુ હઉ ને વાલી રે
હું તો છોકરી છું GJ 2 ની રે

હો મને ખોટું બોલતા ના આવડે
કોઈને હાડાબારી ના પાલવે
મને ખોટું બોલતા ના આવડે
કોઈને હાડાબારી ના પાલવે

એ હું તો મોજીલી ને મતવાલી રે
હું તો છોકરી છું મેહોણા ની રે
એ હું તો છોકરી છું GJ 2 ની રે

હો વડીલો નો રાખું હૂતો આદર ને ભાવ રે
નમ્રતા થી વાત કરું સીધી છું સાવ રે
હો હો જરૂર પડે એને હું તો કરતી મદદ રે
હું તો બધા કરતા એકદમ અલગ રે

હો મને બીજાનું દુઃખ પણ દાખવે
એને રાજી કરી ને રહુ આખરે
મને બીજાનું દુઃખ પણ દાખવે
એને રાજી કરી ને રહુ આખરે

એ હું તો મોજીલી ને મતવાલી રે
હું તો છોકરી છું મેહોણા ની રે
એ હું તો છોકરી છું GJ 2 ની રે

હો શોખ બૌ ઊંચા ને ઊંચી છે પસંદ રે
મગજમારી કરે એને કરી દઉં બંધ રે
હો હઉં ને કાયમ હું તો સારી આલૂ શીખ રે
કોઈપણ તકલીફ હોય કરી દઉં હું ઠીક રે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હો હું તો કરું મોટા મોટા કોમ રે
બૌ ફેમસ છે મારુ નોમ રે
હું તો કરું મોટા મોટા કોમ રે
બૌ ફેમસ છે મારુ નોમ રે

એ હું તો મોજીલી ને મતવાલી રે
હું તો છોકરી છું મેહોણા ની રે
એ હું તો છોકરી છું GJ 2 ની રે
હું તો છોકરી છું મેહોણા ની રે

Hu Mojili Matvali Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *