હું રડીશ તમે થોડા છોના રેવાના Hu Radish Tame Thoda Chona Revana Lyrics - Janu Solanki

હું રડીશ તમે થોડા છોના રેવાના | HU RADISH TAME THODA CHONA REVANA LYRICS IN GUJARATI: The song is sung by Janu Solanki under T-Series Gujarati label. "HU RADISH TAME THODA CHONA REVANA" Gujarati song was composed by Shashi Kapadiya, with lyrics written by Darshan Bazigar. The music video of this Sad song stars Nirav Kalal and Zeel Joshi.

હું રડીશ તમે થોડા છોના રેવાના Hu Radish Tame Thoda Chona Revana Lyrics in Gujarati

હો દિલ થી કર્યો પ્રેમ
અમે ના ભૂલી કેવાના
હો દિલ થી કર્યો પ્રેમ
અમે ના ભૂલી કેવાના
દિલ થી કર્યો પ્રેમ
અમે ના ભૂલી કેવાના
હું રડીશ તમે થોડા સોના રેવાના

હો ભલે દુનિયા હોમે નોમ તમે ના મારુ લેવાના
દુનિયા હોમે નોમ તમે ના મારુ લેવાના
મારા વગર તમે થોડા જીવી કેવાના

હો મને દુઃખ થાય તો તમને પણ થાય
ચોખી વાત સે બકા જોયું ના જાય

હાચા દિલ થી કર્યો પ્રેમ અમે ના ભૂલી કેવાના
દિલ થી કર્યો પ્રેમ અમે ના ભૂલી કેવાના
એક બીજા ના વગર મરી જવાના
હો એક બીજા ના વગર મરી જવાના

પ્રેમ કર્યો મેં કોઈ ને પૂછીને કર્યો નથી
ભૂલું કઈ રીતે તને ગુનો મેં કર્યો નથી
હો કોઈના દબાણ થી હુ નથી દબવાની
કોઈ પણ સંજોગે તને મળવાની

હો હાચો પ્રેમ તો હંમેશા બદનામ છે
જુઠ ની દુનિયા હાચા નો ભગવાન છે
હો ભલે સાથે ના રહીયે તોયે ના જુદા થવાના
સાથે ના રહીયે તોય ના જુદા થવાના
મને ભૂલીન તમે થોડા જીવી કેવાના
હો મને ભૂલીન તમે થોડા જીવી કેવાના

હો જુદા ના પડસુ કિસ્મત હારે લડસુ
આ જન્મે અમે ના બીજા કોઈ ના થઈશુ
હો બંગડી પેરુ તારી ઓઢું લાલ ઓઢણી
તારા વગર ની મારી જિંદગી શું કામ ની

હો ડરી ડરી જિંદગી નથી જીવવા ની
દુનિયા ની હોમે પ્રેમ તને કરવાની

એક બીજા વગર અમે ના જીવી કેવાના
એક બીજા વગર અમે ના જીવી કેવાના
જીંદગી ભર અમે હારે રેવાના
હો જીંદગી ભર અમે હારે રેવાના

Hu Radish Tame Thoda Chona Revana Lyrics

Ho dil thi karyo prem
Ame na bhuli kevana
Ho dil thi karyo prem
Ame na bhuli kevana
Dil thi karyo prem
Ame na bhuli kevana
Hu radish tame thoda sona revana

Ho bhale duniya home nome tame na maru levana
Duniya home nome tame na maru levana
Mara vagar tame thoda jivi kevana

Ho mane dukh thay to tamne pan thay
Chokhi vat se baka jou na jay

Hacha dil thi karyo prem ame na bhuli kevana
Dil thi karyo prem ame na bhuli kevana
Ek bija na vagar mari javana
Ho ek bija na vagar mari javana

Prem karyo me koi ne puchine karyo nathi
Bhulu kai rite tane ghuno me karyo nathi
Ho koina daban thi hu nathi dabvani
Koi pan sanjoge tane madvani

Ho hacho prem to hamesha badnaam che
Juth ni duniya hacha no bhagwan che
Ho bhale sathe na rahiye toye na juda thavana
Sathe na rahiye toy na juda thavana
Mane bhuli ne tame thoda jivi kevana
Ho mane bhuli ne tame thoda jivi kevana

Ho juda na padsu kismat hare ladsu
Aa janame ame na bija koi na thaisu
Ho bangadi peru tari odhu lal odhani
Tara vagar ni mari zindagi su kaam ni

Ho dari dari zindagi nathi jivva ni
Duniya ni home prem tane karvani

Ek bija vagar ame jivi kevana
Ek bija vagar ame na jivi kevana
Zindagi bhar ame hare revana
Ho zindagi bhar ame hare revana

Hu Radish Tame Thoda Chona Revana Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download