જાનુ મારો પ્યાર કર કબૂલ Janu Maro Pyar Kar Kabul Lyrics - Rakesh Barot

જાનુ મારો પ્યાર કર કબૂલ | JANU MARO PYAR KAR KABUL LYRICS IN GUJARATI: The song is sung by Rakesh Barot under Saregama Gujarati label. "JANU MARO PYAR KAR KABUL" Gujarati song was composed by Rahul Nadiya and Ravi Nagar, with lyrics written by Darshan Baazigar. The music video of this Love song stars Rakesh Barot and Sweta Sen.

Janu Maro Pyar Kar Kabul Lyrics

He kaya bagh mathi todi lau phool
He kaya bagh mathi todi lau phool
Janu maro pyar tu kare kabul

He maf karaje mari thai hoy bhul
Janu maro pyar tu kare kabul

O ughada pagani rakhiti me badha
Dil thi moni betho tane mari radha
Ughada pagani rakhiti me badha
Dil thi moni betho tane mari radha

He mari jindagi no ek se usul
He mari jindagi no ek se usul
Janu maro pyar tu kare kabul

He kaya bagh mathi todi lau phool
Janu maro pyar tu kare kabul
Janu maro pyar tu kare kabul

Ho tu kahe to tara todi lau aabh thi
Dil thi prem se janu mane aap thi
Ho tara mate jindagi lagadi dau davpar
Jivavu agharu che amaru tara vagar

Ho maut ave to yamaraj ne manau
Pan taro prem to mare na bhulau
Maut ave to yamaraj ne manau
Pan taro prem to mare na bhulau

Ae mane jindagima tari che jarur
He mane jindagima tari che jarur
Janu maro pyar tu kare kabul

He taru mann gamtu todi lau phool
Janu pyar maro kare kabul
Pyar maro kare kabul

Ho irado nathi tane dukhi karavano
Hu to tari mang janu phoolo thi bharavano
Ho jindagibhar tane khus rakhavano
Tara vagar hu kem jivavano

Ho saval jawab na karaso tame prem ma
Jivata mari jasu ame tari yaad ma
Saval jawab na karaso tame prem ma
Jivata mari jasu ame tari yaad ma

He tari vaato thi thayo masagul
He tari vaato thi thayo masagul
Janu maro pyar tu kare kabul

He taru mann gamtu todi lau phool
Janu maro pyar tu kare kabul
Ho janu maro pyar tu kare kabul

જાનુ મારો પ્યાર કર કબૂલ Lyrics in Gujarati

હે કયા બાગ માંથી તોડી લાઉ ફૂલ
હે કયા બાગ માંથી તોડી લાઉ ફૂલ
જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ

હે માફ કરજે મારી થઈ હોય ભૂલ
જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ

ઓ ઉઘાડા પગની રાખીતી મેં બાધા
દિલ થી મોની બેઠો તને મારી રાધા
ઉઘાડા પગની રાખીતી મેં બાધા
દિલ થી મોની બેઠો તને મારી રાધા

હે મારી જીંદગી નો એક સે ઉસૂલ
હે મારી જીંદગી નો એક સે ઉસૂલ
જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ

હે કયા બાગ માંથી તોડી લાઉ ફૂલ
જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ
જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ

હો તું કહે તો તારા તોડી લાઉ આભ થી
દિલ થી પ્રેમ સે જાનુ મને આપ થી
હો તારા માટે જીંદગી લગાડી દઉં દાવપર
જીવવું અઘરું છે અમારું તારા વગર

bharatlyrics.com

હો મૌત આવે તો યમરાજ ને મનાઉ
પણ તારો પ્રેમ તો મરે ના ભુલાઉ
મૌત આવે તો યમરાજ ને મનાઉ
પણ તારો પ્રેમ તો મરે ના ભુલાઉ

એ મને જીંદગીમાં તારી છે જરૂર
હે મને જીંદગીમાં તારી છે જરૂર
જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ

હે તારું મન ગમતું તોડી લાઉ ફૂલ
જાનુ પ્યાર મારો કરે કબૂલ
પ્યાર મારો કરે કબૂલ

હો ઈરાદો નથી તને દુઃખી કરવાનો
હું તો તારી માંગ જાનુ ફૂલો થી ભરવાનો
હો જીંદગીભર તને ખુશ રાખવાનો
તારા વગર હું કેમ જીવવાનો

હો સવાલ જવાબ ના કરશો તમે પ્રેમમાં
જીવતા મરી જશુ અમે તારી યાદમાં
સવાલ જવાબ ના કરશો તમે પ્રેમમાં
જીવતા મરી જશુ અમે તારી યાદમાં

હે તારી વાતો થી થયો મશગુલ
હે તારી વાતો થી થયો મશગુલ
જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ

હે તારું મન ગમતું તોડી લાઉ ફૂલ
જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ
હો જાનુ મારો પ્યાર તું કરે કબૂલ

Janu Maro Pyar Kar Kabul Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *