જે મને સાચવી ને રાખે Je Mane Sachvi Ne Rakhe Lyrics - Gaman Santhal

જે મને સાચવી ને રાખે | JE MANE SACHVI NE RAKHE LYRICS IN GUJARATI is recorded by Gaman Santhal from Soorpancham Beats label. The music of the song is composed by Jitu Prajapati, while the lyrics of "Je Mane Sachvi Ne Rakhe" are penned by Rajan Rayka and Dhaval Motan.

Je Mane Sachvi Ne Rakhe Lyrics

Ho dahdo uge ne suraj naran ni sathe
Je mane se hachvi ne rakhe
Dayaru ae mari dipo ma
Ho najryu na meh ma laine jate
Dagle ne pagle mari re sathe
Dayaru ae mari dipo ma

Ho lebda vari lekh ma lakhani
Lebda vari lekh ma lakhani
Nena nen pan ma bhakti ne jani
Dayaru ae mari dipo ma
O…o..o dahdo ude ne suraj naran ni sathe
Je mane se hachvi ne rakhe
Dayaru ae mari dipo ma

Ho chuvar ni fer ma santhal ni her ma
Bethi se mara gamn dev na ghar ma
Ho jetod thi jogniye mafa re jodya
Raybhan lakhman aagne aavi ne chhodya
Ho ganga bani mala na gher ajvada
Ganga bani mala na gher ajvada
Aathe por kare sau na rakhvara
Dayaru ae mari dipo ma
Ho dahdo uge ne huraj naran ni sathe
Je mane se hachvi ne rakhe
Dayaru ae mari dipo ma

Ho ven male aetle vaat thay puri
Dipo ma vina mari jindagi adhuri
Ho raja kari ne mane ferve jagma
Aaykhu melyu devi dipo ma na pag ma

bharatlyrics.com

Ho mata vidhata ne jivandata
Mata vidhata ne jivandata
Jay maa dipo bolu aavta ne jata
Dayaru ae mari dipo ma

Ae tempal studio ma roj harkhata
Rajan dhaval gaman gunla re gata
Dayaru ae mari dipo ma
Ho dahdo uge ne suraj naran ni sathe
Je mane se hachvi ne rakhe
Dayaru ae mari dipo ma

જે મને સાચવી ને રાખે Lyrics in Gujarati

હો દાડો ઉગે ને સુરજ નારણ ની સાથે
જે મને સે સાચવી ને રાખે
દયારૂ એ મારી દીપો માં
હો નજર્યું ના મેહ માં લઈને જાતે
ડગલે ને પગલે મારી રે સાથે
દયારૂ એ મારી દીપો માં

હો લેબડા વાળી લેખ માં લખાણી
લેબડા વાળી લેખ માં લખાણી
નેના નેણ પણ માં ભક્તિ ને જાણી
દયારૂ એ મારી દીપો માં
ઓ ઓ ઓ દાડો ઉગે ને સુરજ નારણ ની સાથે
જે મને સે હાચવી ને રાખે
દયારૂ એ મારી દીપો માં

હો ચુવાર ની ફેર મા સાંથલ ની હેર મા
બેઠી સે મારા ગમન દેવ ના ઘર મા
હો જેતોડ થી જોગણીયે માફા રે જોડયા
રાયભણ લખમણ આંગણે આવી ને છોડયા
હો ગંગા બાની માળા ના ઘેર અજવાળા
ગંગા બાની માળા ના ઘેર અજવાળા
આઠે પોર કરે સૌ ના રખવાળા
દયારૂ એ મારી દીપો માં
હો દાડો ઉગે ને હુરજ નારણ ની સાથે
જે મને સે હાચવી ને રાખે
દયારૂ એ મારી દીપો માં

હો વેન મળે એટલે વાત થાય પુરી
દીપો માં વિના મારી જિંદગી અધૂરી
હો રાજા કરી ને મને ફેરવે જગમાં
આયખું મેલ્યું દેવી દીપો માં ના પગ માં

હો માતા વિધાતા ને જીવન દાતા
માતા વિધાતા ને જીવન દાતા
જય માં દીપો બોલું આવતા ને જાતા
દયારૂ એ મારી દીપો માં

ભારતલીરીક્સ.કોમ

એ ટેમ્પલ સ્ટુડિયો માં રોજ હરખાતા
રાજન ધવલ ગમન ગુણલા રે ગાતા
દયારૂ એ મારી દીપો માં
હો દાડો ઉગે ને સુરજ નારણ ની સાથે
જે મને સે હાચવી ને રાખે
દયારૂ એ મારી દીપો માં

Je Mane Sachvi Ne Rakhe Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *