જોડું તને બે હાથ ને ત્રીજું માથું Jodu Tane Be Hath Ne Tiju Mathu Lyrics - Rakesh Barot

જોડું તને બે હાથ ને ત્રીજું માથું | JODU TANE BE HATH NE TIJU MATHU LYRICS IN GUJARATI is recorded by Rakesh Barot from Saregama Gujarati label. The music of the song is composed by Mayur Nadiya, while the lyrics of "Jodu Tane Be Hath Ne Tiju Mathu" are penned by Ketan Barot. The music video of the Gujarati track features Rakesh Barot and Chini Raval.

Jodu Tane Be Hath Ne Tiju Mathu Lyrics

Ae vaate vaate pade tan voku
Ae vaate vaate pade tan voku
Vaate vaate tane pade voku
Janu jodu be haath ne tiju mathu

bharatlyrics.com

Ae tane kagari kagari ne hu to thaku
Tane kagari kagari ne hu to thaku
Jodu tan be haath ne tiju mathu

Ae ghadiye ghadiye tu to bagade che modhu
Hu kai bolu to tarat bole che tu dodhu
Mari janu tan be haath ne tiju mathu

Ae vate vate pade dodhu
Tan vate vate pade voku
Janu tan be haath ne tiju mathu
Jodu tan be haath ne tiju mathu

Oo noni noni vaat ma kare tu rihamana
Khoti chunth kari tu to dukhade che lamana
Ae khoto time bagade tu tara re vem ma
Shu tane khabar pade hacha mara prem ma

Ae hachi mari vaat nu lage che re khotu
Bau sahan karyu man rakhyu me to motu
He janu jodu be haath ne tiju mathu

Ae vaate vaate pade dodhu
Tan vaate vaate pade voku
Tan jodu be haath ne triju mathu
Janudi tan be haath ne tiju mathu

Ho kom na time kom karava nathi deti
Ghadik modu thay to tarat udharo mane leti
Ho kantalyo have tara roj na aa tras thi
Tara jode revu nathi have mare aaj thi

Ae kayam mane nathi vitadyu te thodu
Ja tane door the be haath jodu
Oojanu tan be haath ne tiju mathu

Oo vaate vaate pade tane dodhu
Tan vaate vaate pade voku
Tan jodu be haath ne tiju mathu
Janu tan jodu be haath ne tiju mathu

જોડું તને બે હાથ ને ત્રીજું માથું Lyrics in Gujarati

એ વાતે વાતે પડે તન વોકું
એ વાતે વાતે પડે તન વોકું
વાતે વાતે પડે તન વોકું
જાનું જોડું બે હાથ ને ત્રીજું માથું

એ તને કગરી કગરી ને હું તો થાકું
તને કગરી કગરી ને હું તો થાકું
જોડું તન બે હાથ ને ત્રીજું માથું

એ ઘડીયે ઘડીયે તું તો બગાડે છે મોઢું
હું કઈ બોલું તો તરત બોલે છે તું ડોઢું
મારી જાનુ તને બે હાથ ને ત્રીજું માથું

એ વાતે વાતે પડે ડોઢું
તન વાતે વાતે પડે વોકું
જાનુ તન બે હાથ ને ત્રીજું માથું
જોડું તન હાથ ને ત્રીજું માથું

ઓ નોની નોની વાત માં કરે તું રિહામના
ખોટી ચૂંથ કરી તું તો દુખાડે છે લમણા
એ ખોટો ટાઈમ બગાડે તું તારા રે વેમ માં
શું તને ખબર પડે હાચા મારા પ્રેમ માં

ભારતલીરીક્સ.કોમ

એ હાચી મારી વાત નું લાગે છે રે ખોટું
બૌ સહન કર્યું મન રાખ્યું મેં તો મોટું
હે જાનું જોડું બે હાથ ને ત્રીજું માથું

એ વાતે વાતે પડે ડોઢું
તન વાતે વાતે પડે વોકું
તન જોડું બે હાથ ને ત્રીજું માથું
જાનુડી તને બે હાથ ને ત્રીજું માથું

હો કોમ ના ટાઈમે કોમ કરવા નથી દેતી
ઘડીક મોડું થાય તો ઉધડો મને લેતી
હો કંટાળ્યો હવે તારા રોજ ના આ ત્રાસ થી
તારા જોડે રેવું નથી હવે મારે આજ થી

એ કાયમ મને નથી વિતાડ્યું તે થોડું
જા તને દૂર થી બે હાથ જોડું
ઓ જાનું તને બે હાથ ને ત્રીજું માથું

ઓ વાતે વાતે પડે ડોઢું
તન વાતે વાતે પડે વોકું
તન જોડું બે હાથ ને ત્રીજું માથું
જાનુ તન બે હાથ ને ત્રીજું માથું

Jodu Tane Be Hath Ne Tiju Mathu Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *