લાગણી Laagani Lyrics - Kajal Maheriya

LAAGANI LYRICS IN GUJARATI: Laagani (લાગણી) is a Gujarati Sad song, voiced by Kajal Maheriya from Saregama Gujarati. The song is composed by Vishal Vagheshwari and Sunil Vagheshwari, with lyrics written by Ketan Barot. The music video of the song features Nirav Kalak and Chaya Thakor.

Laagani Lyrics

Ho mara gada na hum khanara jata rahya
Ho mara gada na hum khanara jata rahya
Mane pucchi paglu bharnara chhodi ne jya

He mara gada na hum khanara jata rahya
Mane pucchi ne paglu bharnara chhodi ne jya

He mara mate hati aene lagnio jaji
Mate hati aene lagnio jaji
Raji rakhnara ae radavi ne jya
He mara gada na hum khanara jata rahya

Ho pura pujya hashe kya janmare
Ho pura pujya hashe kya janmare
Atle to rehva madyu tara re sathvaare

Ho bau re bantu tu madvanu taare ne mare
Mane madvanu tu na bhule koi kade
Mane madvanu tu na bhule koi kade

Ho mane thava na dey jaray aaghi ke pachhi
Thava na dey jaray aaghi ke pachhi
Aana thekana bau ae dur thaya
Ho mara gada na hum khanara jata rahya

Ho bolela bol mara hath ma ae jilta
Ho bolela bol mara hath ma ae jilta
Khud thi vadhre aeto karta mari chinta

Ho futela karam jone nekdya amara
Tutya sabandh jyare mara ne tamara
Tutya sabandh jyare mara ne tamara

Are oho mane kayam potana jiv ni jem rakhi
Kayam potana mane jiv ni jem rakhi
Dhyon rakhnara chyo khovai jya

Ho mara gada na hum khanara jata rahya
Ho mara gada na hum khanara jata rahya.

લાગણી Lyrics in Gujarati

હો મારા ગળા ના હમ ખાનારા જતાં રહ્યા
હો મારા ગળા ના હમ ખાનારા જતાં રહ્યા
મને પૂછી પગલું ભરનારા છોડી ને જ્યાં

હે મારા ગળા ના હમ ખાનારા જતાં રહ્યા
મને પૂછી પગલું ભરનારા છોડી ને જ્યાં

હો મારા માટે હતી એને લાગણીઓ જાજી
માટે હતી એને લાગણીઓ જાજી
રાજી રાખનારા એ રડાવી ને જ્યાં
હો મારા ગળા ના હમ ખાનારા જતાં રહ્યા

bharatlyrics.com

હો પૂરા પૂજયા હશે ગયા જન્મારે
હો પૂરા પૂજયા હશે ગયા જન્મારે
એટલે તો રહેવા મળ્યું તારા રે સથવારે

હો બૌ રે બનતું તું કાયમ તારે ને મારે
મને મળવાનું તું ના ભૂલે કોઈ કાળે
મને મળવાનું તું ના ભૂલે કોઈ કાળે

હો મને થવા ના દેય જરાય આઘી કે પાછી
થવા ના દેય જરાય આઘી કે પાછી
એના ઠેકાણે બૌ એ દૂર થયા
હો મારા ગળા ના હમ ખાનારા જતાં રહ્યા

હો બોલેલા બોલ મારા હાથ માં એ જીલતા
હો બોલેલા બોલ મારા હાથ માં એ જીલતા
ખુદ થી વધારે એતો કરતાં મારી ચિંતા

હો ફૂટેલા કરમ જોને નેકળ્યાં અમારા
તૂટ્યા સબંધ જ્યારે મારા ને તમારા
તૂટ્યા સબંધ જ્યારે મારા ને તમારા

અરે ઓહો મને કાયમ પોતાના જીવ ની જેમ રાખી
કાયમ પોતાના મને જીવ ની જેમ રાખી
ધ્યોન રાખનારા ચ્યો ખોવઈ જ્યાં

હો મારા ગળા ના હમ ખાનારા જતાં રહ્યા
હો મારા ગળા ના હમ ખાનારા જતાં રહ્યા.

Laagani Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *