लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Lyrics - Shahir Vitthal Umap, Ravindra Sathe, Ashwini Bhide-Deshpande, Hariharan, Hamsika Iyer, Shankar Mahadevan

Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi lyrics, लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी the song is sung by Shahir Vitthal Umap, Ravindra Sathe, Ashwini Bhide-Deshpande, Hariharan, Hamsika Iyer, Shankar Mahadevan from Shemaroo MarathiBana. Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Proud soundtrack was composed by Kaushal Inamdar with lyrics written by Suresh Bhat.

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Lyrics In Marathi

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी

जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी

बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

आमुच्या मनामनात दंगते मराठी
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी
आमुच्या मनामनात दंगते मराठी
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी

आमुच्या उराउरात स्पंदते मराठी
आमुच्या नसानसात नाचते मराठी

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी
आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी
आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी
आमुच्या घराघरात वाढते मराठी

आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी
येथल्या फुलाफुलात हासते मराठी
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी
येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी

येथल्या तरुलतात साजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

येथल्या नभामधून वर्षते मराठी
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी
येथल्या चराचरात राहते मराठी

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी

जन्मते मराठी, रंगते मराठी
स्पंदते मराठी, वर्षते मराठी
गुंजते मराठी, गर्जते मराठी
गुंजते मराठी, गर्जते मराठी

Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Lyrics

Labhale amhas bhagya bolato marathi
Labhale amhas bhagya bolato marathi

Jahalo kharech dhanya ekto marathi
Dharma, panth, jaat ek janato marathi
Dharma, panth, jaat ek janato marathi
Evadhya jagat maay manato marathi

Bolato marathi, ekto marathi
Janato marathi, manato marathi

Aamuchya manamanat dangate marathi
Aamuchya ragargat rangate marathi
Aamuchya manamanat dangate marathi
Aamuchya ragargat rangate marathi

Aamuchya uraurat spandate marathi
Aamuchya nasansat nachate marathi

Labhale amhas bhagya bolato marathi
Jahalo kharech dhanya ekto marathi

Bolato marathi, ekto marathi
Janato marathi, manato marathi
Bolato marathi, ekto marathi
Janato marathi, manato marathi

Aamuchya pilapilat janmate marathi
Aamuchya lahangyat raangate marathi
Aamuchya mulamulit khelate marathi
Aamuchya gharagharat vadhate marathi

Aamuchya kulakulat nandate marathi
Yethalya fulafulat haasate marathi
Yethalya dishadishat datate marathi
Yethalya naganagat garjate marathi

Yethalya daridarit hindate marathi
Yethalya vanavanat gunjate marathi
Yethalya daridarit hindate marathi
Yethalya vanavanat gunjate marathi

Yethalya tarultat sajate marathi
Yethalya kalikalit lajate marathi

Labhale amhas bhagya bolato marathi
Labhale amhas bhagya bolato marathi
Jahalo kharech dhanya ekto marathi

Bolato marathi, ekto marathi
Janato marathi, manato marathi

Yethalya nabhamdhun varshate marathi
Yethalya pikanmadhun dolate marathi
Yethalya nadyanmadhun vahate marathi
Yethalya characharat rahate marathi

Labhale amhas bhagya bolato marathi
Labhale amhas bhagya bolato marathi
Jahalo kharech dhanya ekto marathi

Labhale amhas bhagya bolato marathi
Jahalo kharech dhanya ekto marathi

Bolato marathi, ekto marathi
Janato marathi, manato marathi

Janmate marathi, rangate marathi
Spandate marathi, varshate marathi
Gunjate marathi, garjate marathi
Gunjate marathi, garjate marathi

Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *