મારા વીરા ને બાંધુ અમર રાખડી Mara Vira Ne Bandhu Amar Rakhadi Lyrics - Saloni Thakor

MARA VIRA NE BANDHU AMAR RAKHADI LYRICS: The song is sung by Saloni Thakor and released by Meshwa Films label. "MARA VIRA NE BANDHU AMAR RAKHADI" is a Gujarati Festivals song, composed by Jagdish Thakor and Sunil Thakor, with lyrics written by Bhagwandas Ravat. The music video of this new Gujarati track is picturised on Mamta Soni, Nirav Brambhatt and Neela Patel.

Mara Vira Ne Bandhu Amar Rakhadi Lyrics

Ho mara veer ne bandhu amar rakhadi
Ho mara veer ne bandhu amar rakhadi
Lau varna thare mari aankhdi

Mara veer ne bandhu amar rakhadi
Lau varna thare mari aankhdi

Ho jug jug jivo mara madi re jaya
Tara jivan ma na pade dukhni chaya
Jug jug jivo mara madi re jaya
Tara jivan ma na pade dukhni chaya
Khamma tane mara madi jaya

Mara veer ne bandhu amar rakhadi
Lau varna thare mari aankhdi
Ho lau ovarna thare mari aankhdi

Ho maro jav taliyo mari aankh no taro
Aakha jagat thi nyaro bhai che maro

Ho mara sukh dukh ma ae sathe reh naro
Hu khush rahu sada chahe bhai maro

Jeni re joti bahen vatdi
Aaj re aavi subh din aa ghadi
Jeni re joti bahen vatdi
Aaj re aavi subh din aa ghadi

Aaj khusiyo no nathi par
Mara veer ne bandhu amar rakhadi
Lau varna thare mari aankhdi
Lau varna thare mari aankhdi

Ho nathi kai joitu mare nathi koi mangani
Tu sada hasto rahe bahen ni che lagni
Ho oo kacha dhaga ma sneh sacho bhai ben no
Rakhadi na tatne sambandh bandhay beu no

Ho kadavo kanto bhai tane na vage
Chalata tane kadi thes na lage
Kadavo kanto bhai tane na vage
Chalata tane kadi thes na lage
Upar vada thi bahen duaa re mange

Mara veer ne bandhu amar rakhadi
Lau varna thare mari aankhdi
Lau varna thare mari aankhdi

મારા વીરા ને બાંધુ અમર રાખડી Lyrics in Gujarati

હો મારા વીર ને બાંધુ અમર રાખડી
હો મારા વીર ને બાંધુ અમર રાખડી
લઉં વારણાં ઠરે મારી આંખડી

મારા વીર ને બાંધુ અમર રાખડી
લઉં વારણાં ઠરે મારી આંખડી

bharatlyrics.com

હો જુગ જુગ જીવો મારા માડી રે જાયા
તારા જીવન માં ના પડે દુઃખની છાયા
જુગ જુગ જીવો મારા માડી રે જાયા
તારા જીવન માં ના પડે દુઃખની છાયા
ખમ્મા તને મારા માડી જાયા

મારા વીર ને બાંધુ અમર રાખડી
લઉં વારણાં ઠરે મારી આંખડી
હો લઉં ઓવરના ઠરે મારી આંખડી

હો મારો જાવ તાલીયો મારી આંખ નો તારો
આખા જગત થી ન્યારો ભાઈ છે મારો

હો મારા સુખ દુઃખ માં એ સાથ રહે નારો
હુ ખુશ રાહુ સદા ચાહે ભાઈ મારો

જેની રે જોતી બહેન વાટડી
આજ રે આવી શુભ દિન આ ઘડી
જેની રે જોતી બહેન વાટડી
આજ રે આવી શુભ દિન આ ઘડી

આજ ખુશીયો નો નથી પાર
મારા વીર ને બાંધુ અમર રાખડી
લઉં વારણાં ઠરે મારી આંખડી
લઉં વારણાં ઠરે મારી આંખડી

હો નથી કઈ જોઈતું મારે નથી કોઈ માંગણી
તું સદા હસતો રહે બહેન ની છે લાગણી
હો ઓ કાચા ધાગા માં સ્નેહ સાચો ભાઈ બેન નો
રાખડી ના તાંતણે સંબંધ બંધાય બેઉ નો

હો કડવો કાંટો ભાઈ તને ના વાગે
ચાલતાં તને કદી ઠેસ ના લાગે
કડવો કાંટો ભાઈ તને ના વાગે
ચાલતાં તને કદી ઠેસ ના લાગે
ઉપર વાળા થી બહેન દુઆ રે માંગે

મારા વીર ને બાંધુ અમર રાખડી
લઉં વારણાં ઠરે મારી આંખડી
લઉં વારણાં ઠરે મારી આંખડી

Mara Vira Ne Bandhu Amar Rakhadi Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *