મુજને ગણી માં તારો Mujne Gani Maa Taro Lyrics - Kirtidan Gadhvi

MUJNE GANI MAA TARO LYRICS IN GUJARATI: મુજને ગણી માં તારો, This Gujarati Garba song is sung by Kirtidan Gadhvi & released by Studio Saraswati Official. "MUJNE GANI MAA TARO" song was composed by Yogesh Purabiya, with lyrics written by Manu Rabari.

Mujne Gani Maa Taro Lyrics

Mujne gani maa taro
Deje maa mujh ne saharo
Chhodi kya madi javu
Khodal tujne manavu

Mujne ne gani maa taro
Deje maa mujh ne saharo
Chhodi kya madi javu
Khodal tujne manavu

He aavyo chhu maa charne tara
Leje tu maa ugari

He kharo khoto pan bar tamaro
Deje mujh ne tari

Devi maa tu chho dayari
Bhaju tune bhediya re vari
Chhodi kya madi javu
Khodal tujne manavu

Mujne ne gani maa taro
Deje maa mujh ne saharo
Chhodi kya madi javu
Khodal tujne manavu

મુજને ગણી માં તારો Lyrics in Gujarati

મુજને ગણી માં તારો
દેજે મા મુજને સહારો
છોડી ક્યા માડી જાવુ
ખોડલ તુજ ને મનાવું

મુજને ગણી માં તારો
દેજે મા મુજને સહારો
છોડી ક્યા માડી જાવુ
ખોડલ તુજને મનાવું

હે આવ્યો છુ માં ચરણે તારા
લેજે તુ મા ઉગારી

હે ખરો ખોટો પણ બાળ તમારો
દેજે મુજ ને તારી

bharatlyrics.com

દેવી માં તું છો દયાળી
ભજુ તુને ભેળીયા રે વારી
છોડી ક્યા માડી જાવુ
ખોડલ તુજને મનાવું

મુજને ગણી માં તારો
દેજે મા મુજને સહારો
છોડી ક્યા માડી જાવુ
ખોડલ તુજને મનાવું

Mujne Gani Maa Taro Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *