પહેલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે Paheli Var Jyare Pyar Thay Chhe Lyrics - Shital Thakor

PAHELI VAR JYARE PYAR THAY CHHE LYRICS IN GUJARATI: પહેલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે, This Gujarati Love song is sung by Shital Thakor & released by Shree Ramdoot Music. "PAHELI VAR JYARE PYAR THAY CHHE" song was composed by Ajay Vagheshwari, with lyrics written by Astik (Astik - Mahi) and Astik-Mahi. The music video of this track is picturised on Jaydeep Shrimali and Madhuri Shimpi.

પહેલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે Lyrics in Gujarati

હો નેનો થી નેનો ની તકરાર થાય છે
હો નેનો થી નેનો ની તકરાર થાય છે
હળવું હસી દિલ પર વાર થાય છે
હો આંખ થી આંખ મળી ચાર થાય છે
દિલ થી દિલ નું પછી વ્હવહાર થાય છે

હો સાવ અચાનક બધું ગમવા લાગે છે
પલ પલ દિલ એને મળવા માંગે છે
સાવ અચાનક બધું ગમવા લાગે છે
પલ પલ દિલ એને મળવા માંગે છે

હો જીવન આખું એ બદલાઈ જાય છે
પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે
હો હો જીવન આખું એ બદલાઈ જાય છે
પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે

હો કેવું હોય છે એના તરફ નું ખેંચાણ
હો કેવું હોય છે એના તરફ નું ખેંચાણ
એના બની જઇયે તોયે રહીયે અજાણ
પેહલા ના હોય છે કોઈ ઓળખાણ
થાય મુલાકાત પછી બની જાય પ્રાણ

હો કુંવારી આંખો મા સપના જાગે છે
સંસારી સુર અંતર મા વાગે છે
કુંવારી આંખો મા સપના જાગે છે
સંસારી સુર અંતર મા વાગે છે

હો મન એના રંગ મા રંગાઈ જાય છે
પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે
હો હો જીવન આખું એ બદલાઈ જાય છે
પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે

હો જાણે ચડી જાય કેવો પ્રેમ નો ગુલાલ
હો જાણે ચડી જાય કેવો પ્રેમ નો ગુલાલ
રાત-દિન આવે બસ એનાજ ખયાલ
સગળાં સવાલો નો એકજ જવાબ
એના થી લાગણી થઇ જાય બે હિસાબ

હો જીવવા મરવા નો એ એકજ સહારો
જાણે બની જાય એ દિલનો ધબકારો
જીવવા મરવા નો એ એકજ સહારો
જાણે બની જાય એ દિલનો ધબકારો

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હો એનાજ નામ નો શણગાર થાય છે
પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે
હો નેનો થી નેનો ની તકરાર થાય છે
હળવું હસી દિલ પર વાર થાય છે
હો સાવ અચાનક બધું ગમવા લાગે છે
પલ પલ દિલ એને મળવા માંગે છે
સાવ અચાનક બધું ગમવા લાગે છે
પલ પલ દિલ એને મળવા માંગે છે

હો જીવન આખું એ બદલાઈ જાય છે
પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે
હો હો હો જીવન આખું એ બદલાઈ જાય છે
પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે
હો પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે
હો હો પેહલી વાર જ્યારે પ્યાર થાય છે

Paheli Var Jyare Pyar Thay Chhe Lyrics

Ho neno thi neno ni takraar thaay chhe
Ho neno thi neno ni takraar thaay chhe
Harvu hasi dil par vaar thaay chhe
Ho aankh thi aankh mali chaar thaay chhe
Dil thi dil nu pachhi vahvahaar thaay chhe

Ho saav achanak badhu gamva laage chhe
Pal pal dil aene malva mange chhe
Saav achanak badhu gamva laage chhe
Pal pal dil aene malva mange chhe

Ho jivan aakhu ae badlaai jaay chhe
Pehli vaar jyare pyaar thaay chhe
Ho ho jivan aakhu ae badlaai jaay chhe
Pehli vaar jyare pyaar thaay chhe

Ho kevu hoy chhe aena tarf nu khechan
Ho kevu hoy chhe aena tarf nu khechan
Aena bani jaiye toye rahiye ajaan
Pehla naa hoy chhe koi odkhaan
Thaay mulakat pachi bani jaay praan

Ho kuvaari aakho maa sapna jaage chhe
Sansaari sur antar maa vaage chhe
Kuvaari aakho maa sapna jaage chhe
Sansaari sur antar maa vaage chhe

Ho man aena rang maa rangaai jaay chhe
Pehli vaar jyare pyaar thaay chhe
Ho ho jivan aakhu ae badlaai jaay chhe
Pehli vaar jyare pyaar thaay chhe

Ho jaane chadi jaay kevo prem no gulaal
Ho jaane chadi jaay kevo prem no gulaal
Raat-din aave bus aenaaj khayaal
Sagda savalo no ekj javaab
Aena thi laagni thai jaay be hisaab

Ho jivva marva no ae ekj saharo
Jaane bani jaay ae dil no dhabkaro
Jivva marva no ae ekj saharo
Jaane bani jaay ae dil no dhabkaro

Ho aenaaj naam no shangar thaay chhe
Pehli vaar jyare pyaar thaay chhe
Ho neno thi neno ni takraar thaay chhe
Harvu hasi dil par vaar thaay chhe
Ho saav achanak badhu gamva laage chhe
Pal pal dil aene malva maange chhe
Saav achanak badhu gamva laage chhe
Pal pal dil aene malva maange chhe

bharatlyrics.com

Ho jivan aakhu ae badlaai jaay chhe
Pehli vaar jyare pyaar thaay chhe
Ho ho ho jivan aakhu ae badlaai jaay chhe
Pehli vaar jyare pyaar thaay chhe
Ho pehli vaar jyare pyaar thaay chhe
Ho ho pehli vaar jyare pyaar thaay chhe

Paheli Var Jyare Pyar Thay Chhe Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *